Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Häirintää koskevaan Facebook-kirjoitukseen liittyen

Åbo Akademi sanoutuu irti kaikenlaisesta asiattomasta käytöksestä ja seksuaalisesta häirinnästä. Yliopistolla on sääntöjä ja käytäntöjä kaikenlaisen syrjinnän, häirinnän ja kiusaamisen käsittelyä varten. Suhtaudumme jokaiseen tapaukseen vakavasti.

Myös ajankohtainen tapaus on käsitelty näiden sääntöjen ja työsuojelulainsäädännön mukaisesti.

Selvityksen mukaan häirintä oli tapahtunut asianomaisten vapaa-ajalla. Työnantajana Åbo Akademilla ei ole valtuuksia puuttua työajan ulkopuolella tapahtuneisiin tapahtumiin.

Mikael Lindfelt, Åbo Akademin rehtori
Heidi Backman, Yliopistopalvelujen johtaja, Åbo Akademi