Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Projektet @geing Online avslutas och lanserar applikation

Trivselcafé, bingo och promenader. Det är några smakprov på hurdana aktiviteter äldre vill kunna träffas kring, samtidigt som de kan vara svårt att hålla koll på hurdana evenemang som ordnas där ute. Därför har projektet @geing Online som leds av Åbo Akademi utvecklat en applikation som ska främja tillgången till meningsfulla sociala aktiviteter för seniorer som bor hemma. Nu avslutas projektet och applikationen är klar att lanseras.

Applikationen komMED/ tuleMUKAAN är nästan som ett socialt medium, men designen och funktionerna är anpassade för en äldre målgrupp. Till exempel är plattformen utrustad med stora klickytor, ordvalet i menyerna är tydligt och noga övervägt. KomMED är resultatet av såväl tidigare forskningsresultat, feedback från organisationer och från 53 frivilliga seniorer med en medelålder runt 80 år som kommenterat prototypversionerna.

– Den här plattformen handlar inte om att användarna ska lära sig något nytt, snarare ska den vara ett sätt att inspirera till att använda teknik, ett verktyg för att stödja seniorernas sociala liv på deras egna villkor. Många äldre upplever att de sociala medier som finns i dag är för stökiga, därför ville vi utveckla en bättre anpassad applikation. Baserat på den feedback vi fått från målgruppen kunde vi konstatera att till exempel chattfunktioner är överflödiga och att samla ett nätverk av vänner kan kännas obekvämt. I stället vill seniorerna kunna skapa egna evenemang och se hurdana aktiviteter som finns till buds, säger Anna Forsman som är projektledare, docent och akademilektor i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi.

Applikationen är en unik produkt som utvecklats i nära samarbete med såväl social- och hälsosektorn, regionala organisationer som med näringslivet. It-företaget Black Label Bytes har stått för kodningen och själva spridningen kommer efter lanseringen på finlandssvenskt håll att ske via några nyckelorganisationer.

– Ett centralt mål med projektet har varit att stödja näringslivet och tillsammans med våra samarbetspartner utreda marknadssituationen så att produkten lever vidare då projektet avslutas. I och med applikationen har vi hittat nya sätt att förmedla verksamheten hos olika aktörer. Förhoppningen är nu att applikationen ska få en bred spridning som kan leda till att flera äldre känner sig manade att bli mer digitala och på den vägen känna att de är delar av ett socialt sammanhang, säger Johanna Nordmyr, projektkoordinator vid enheten för vårdvetenskap vid Åbo Akademi.

Innovationsprojektet @geing Online har pågått sedan september 2017 och avslutas vid årsskiftet 2020.  Åbo Akademi har fungerat som projektets samordnande stödmottagare. Projektet har utförts i samarbete med Umeå Universitet och Seinäjoen Ammattikorkeakoulu. Interreg Botnia-Atlantica 2014-2020 är projektets huvudfinansiär, medfinansiärer är Österbottens Förbund, Region Västerbotten samt Högskolestiftelsen i Österbotten.

Ett av projektets tre avslutande evenemang ordnas digitalt på Academill i Vasa 11.11 2020 klockan 13-15 med projektarbetare och representanter från näringslivet på plats. Intervjuer och fotografering med beaktande av alla säkerhetsföreskrifter kan bokas via projektets kontaktpersoner.

Anmälning för online deltagande kan göras här.

Mera information:
Anna Forsman, e-post; anna.k.forsman@abo.fi, tel: +358 469219726

Johanna Nordmyr,  e-post; jnordmyr@abo.fi