Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Snickarkurser utvecklar seniorers hantverksförmågor och delaktighet

Medborgarinstituten har årligen 650 000 deltagare, av vilka en knapp fjärdedel deltar i olika former av hantverkskurser. Annika Pastuhov, forskare i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet, och Petri Salo, professor i vuxenpedagogik vid Åbo Akademi, har med ett etnografiskt grepp undersökt vad som händer på kurserna och hur deltagarna upplever dem.

Porträttfoto på Petri Salo.
Professor Petri Salo.

Pastuhov studerade en snickarkurs för seniorer genom att själv under ett läsår delta i den, och fann att det fria bildningsarbetets kärna sitter i frivilligheten. Hobbysnickarna kom på kurs vecka efter vecka, de gick in i sitt arbete, lärde sig av varandra, delade kaffestunder och utbytte tankar om allt från träslöjd till politik.

– Hantverkskurser lägger en ypperlig grund för åldringars delaktighet och hälsa. Att göra saker med händerna, utifrån sitt eget intresse och tillsammans med andra, kan få många olika betydelser. Det skulle vara ändamålsenligt att studera detta också på andra former av hantverkskurser, säger Petri Salo.

Resultatet från forskningen har publicerats som peer review-artikel i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Aikuiskasvatus.

Annika Pastuhov & Petri Salo: ”Kansalaisuus osallisuutena puutyökurssilla. Etnografinen tutkimus kansalaisopiston senioreiden kädentaitojen kurssilla.” Aikuiskasvatus 39 (3), 182–191. DOI: https://doi.org/10.33336/aik.85699