Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Ny professur i gerontologisk vård ska höja kvaliteten på äldrevården i Svenskfinland

För att främja utvecklingen och kvaliteten inom äldrevården i Svenskfinland inrättar Åbo Akademi en ny professur inom gerontologisk vård. Det är fråga om den första professuren inom området på svenska i Finland.

Satsningen möjliggörs tack vare finansiering från Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet. Finansieringen uppgår till cirka 1 miljon euro för en period på 10 år.

Utmaningarna inom äldreomsorgen i kombination med en allt äldre befolkningsstruktur gör att det finns ett klart behov av att profilera gerontologisk vård som kunskaps- och forskningsområde.

– Resursbrist och brist på kompetent personal inom äldreomsorgen är en stor utmaning i Finland i dag. Vi tror att satsningen på en professur i gerontologi kan bidra till att dels utveckla kunskaps- och forskningsområdet, dels höja kvaliteten på äldreomsorgen och dels göra äldrevården mer attraktiv som arbetsplats, säger Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi.

Enligt den nationella strategin gällande hälsovårdstjänster för äldre ska användningen av specialiserad sjukhusvård minskas. Statens målsättning är att 95 procent av alla äldre personer över 75 år ska kunna bo hemma, trots ohälsa och funktionshinder.

– Det behövs helt klart mer forskning i primärvård och i avancerad hemvård. Och forskningen behöver definitivt höra de äldres röster om hur äldreomsorgen ska utvecklas, säger Fagerström.

En annan utmaning är användningen av hälsoteknologiska lösningar i vården där kunskapen och beredskapen tillsvidare är låg. Där behövs större satsningar, menar Fagerström.

Gerontologi är läran om åldrandet utifrån biologiska, psykologiska och sociala perspektiv, samt utifrån ett livsloppsperspektiv. Målet inom gerontologin är att öka kunskapen om äldre och åldrande samt att öka kompetensen för omsorg, vård och behandling av äldre med komplexa hälsobehov.

Till ansvarsområdet för professorn i gerontologisk vård kommer att höra att utveckla attraktiva utbildningar på kandidat-, magister- och doktorandnivå, och att bedriva relevant gerontologisk vårdforskning med särskild fokus på Åboregionen, med ringeffekter för hela Svenskfinland.

Åbo Akademis rektor Mikko Hupa uttrycker sin uppskattning över finansieringen.

– Vi är väldigt tacksamma och glada över den här möjligheten att kunna sätta fokus på gerontologins betydelse både i dag och i framtiden. Åbo Akademi vill genom utbildning, forskning och innovationer bidra till en hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande äldrevård, säger Hupa.

Enligt Henrik Carlstedt, styrelseordförande för Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet, är det här målsättningar som väl uppfyller stiftelsens stadgar där åldringshem och förebyggande hälsovård har en central roll.

– Genom att möjliggöra utbildning och forskning inom området hoppas vi att på lång sikt kunna bidra till en bestående förbättring av äldrevården, säger Carlstedt.

 

Bilder:
Styrelseordförande för Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet Henrik Carlstedt med Åbo Akademis rektor Mikko Hupa i bakgrunden: http://web.abo.fi/pressmaterial/Eschnerska/Carlstedt.jpg

Från vänster Stiftelsen Eschnerska Frilasarettets verkställande direktör Henrik Karlsson, styrelseordförande Henrik Carlstedt, Åbo Akademis professor i vårdvetenskap Lisbeth Fagerström och rektor Mikko Hupa: http://web.abo.fi/pressmaterial/Eschnerska/Grupp1.jpg och http://web.abo.fi/pressmaterial/Eschnerska/Grupp2.jpg

 

För mera information, kontakta:

Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap
tfn +358 503204612
lisbeth.fagerstrom@abo.fi

Henrik Karlsson, verkställande direktör, Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet
tfn +358 50 511 9496
henrik.karlsson@eschner.fi