Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi får finansiering för tre projekt via Åbo stadsforskningsprogram  

 

Åbo stad, Åbo universitet, Åbo Akademi och Västra Finlands allmännyttiga bostadsstiftelse har beviljat 600 000 euro för forskningsarbete i enlighet med Åbo stadsforskningsprogram. Fyra tvååriga projekt får finansiering, tre av dem vid Åbo Akademi.

Elina Pirjatanniemi, professor i folkrätt vid Åbo Akademioch hennes forskningsgrupp vid Institutet för mänskliga rättigheter får 150 000 euro för projektet Human Rights Cities – A Framework for Localizing Human Rights. Projektet undersöker stadens mänskliga rättighetsbaserade utvecklingspolitik och analyserar till exempel hur Graz, Lund, Utrecht och York har tillämpat statusen Human Rights Citys. 

Anssi Öörni, professor i företagsekonomi och företrädesvis informationssystem vid Åbo Akademi, och hans forskningsteam får 150 000 euro för projektet Asuinaluemielikuvatvetovoimaisuus ja asuntojen hintakehitys 2000-luvun SuomessaStudien undersöker sambandet mellan regionala bilder, bostadsprisutveckling och befolkningsstrukturen i förorterna. Studien är ett samarbete med Aalto-universitetet. 

Leena Hupa, professor i oorganisk kemi vid Åbo Akademi, och hennes forskningsgrupp inom projektet Turku kestävällä maalla får 150 000 euro. Projektet ska hitta lösningar för en miljövänlig omvandling av mark som behövs för att bygga ett stadsområde och stödja hållbar utveckling. 

Också professor Paula Salo med sin arbetsgrupp vid Åbo universitet får finansiering för projektet Kaupunkilaisten kestävän hyvinvoinnin edistäminen tuuppaamalla kohti ilmastoystävällistä liikennettä. Gruppen får 150 000 euro. 

Stadsforskningsprogrammet finansierar akademisk forskning som producerar relevant och tillämpad kunskap för stadsutvecklingen. Den forskning som finansieras behöver inte nödvändigtvis inkludera empirisk forskning i och om Åbo. Forskningen kan också granska fenomen som är centrala för städer i allmänhet, men med resultat som kan tillämpas även i utvecklingen av Åbo. 

Besluten om finansiering fattades av en jury på basis av en öppen tävling för forskningsgrupper och konsortier som leds eller delvis består av forskare från Åbo Universitet eller Åbo Akademi. Totalt bedömdes 28 insända tävlingsbidrag.   

Mera information finns på finska på  Åbo stads webbplats.