Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Kulturcampus Åbo ny plattform för utveckling av kulturverksamhet

Åbo stad, Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Humanistiska yrkeshögskolan, Turun musiikkiopetus Oy och Turku Science Park har undertecknat ett avtal om att inleda ett samarbete kring Kulturcampus Åbo.

Avtalet fördjupar det strategiska samarbetet mellan läroanstalterna, näringslivet, tredje sektorn och Åbo stad. Målet är att öka kulturbranschens livskraft och slagkraft och öka samarbetet mellan de olika aktörerna. Huvudfokus ligger på att utveckla utbildning, forskning, affärsverksamhet, kommunikation och tjänster, och här har arbetsgruppernas arbete redan inletts.

Vy över Åbo.
Vy över Åbo. Foto: Åbo universitet/Hanna Oksanen

Kulturcampus Åbo kommer att fungera som en nätverksplattform för aktörer kopplade till kultursektorn på samma sätt som Hälsocampus Åbo och Teknologicampus Åbo redan fungerar inom sina respektive områden. Som ett resultat av arbetet formas ett kulturellt kompetenscentrum i Åbo som kan bidra till sysselsättningen inom branschen, öka finansieringen till regionen och stärka dess attraktivitet.

– Det mångsidiga utbildningsutbudet inom kulturbranschen i Åbo skapar goda förutsättningar för läroanstalterna att tillsammans utveckla tvärstudiemöjligheter och nya utbildningar av internationell nivå för studerande och yrkesverksamma, säger Piia Björn, ordförande för kulturcampus ledningsgrupp och prorektor med ansvar för utbildning vid Åbo universitet.

Arbetslivssamarbetet kommer att utvidgas branschövergripande bland annat inom stadsutvecklingen och tillsammans med tredje sektorn och näringslivet. Kulturcampussamarbetet förbättrar också samordningen av forskningen och fördjupar dess interaktion med kulturfältet och näringslivet. Till exempel ska produktionen av forskningsbaserad kunskap till stöd för beslutsfattande och entreprenörskap stärkas.

Förhoppningen är att kulturcampussamarbetet också ska generera nya affärs- och förtjänstmodeller inom den kreativa sektorn, liksom innovationer som har efterfrågan också i andra branscher. Målen är i linje med Undervisnings- och kulturministeriets och Arbets- och näringsministeriets nya färdplan som strävar efter att öka den kreativa ekonomins andel av Finlands bruttonationalprodukt.

En verksamhetsplan utarbetas som bäst och i slutet av januari 2021 informeras mer om samarbetets följande skeden.

Mer information:

Mikael Lindfelt, prorektor vid Åbo Akademi, mikael.lindfelt@abo.fi, 050 544 2628

Piia Björn, prorektor vid Åbo universitet, ordförande för kulturcampus ledningsgrupp, piia.bjorn@utu.fi, 0400 247 425

Lotta Mujo, sakkunnig, Åbo vetenskapspark, lotta.mujo@turkubusinessregion.com, 040 776 7803