Skriv här det du söker efter!

Kollegialt utvecklingsarbete med språkfokus

Här kan du läsa om hur lärare tillsammans kan utveckla beredskap för olika typer av språkrelaterad undervisning.

 

Du kan bl.a. lära dig mer om olika modeller för samundervisning och undervisningsutveckling med aktionsforskning som utgångspunkt.

Uppdaterad 24.10.2019