Skriv här det du söker efter!

En kurs för att utveckla undervisning i mångkulturella miljöer

Här kan du läsa om en fortbildningskurs med språkinriktat utvecklingsarbete i egen arbetsmiljö som ett centralt kursmål.

Uppdaterad 3.5.2019