Skriv här det du söker efter!

Med sikte på språk- och kunskapsutvecklande undervisning i hela skolan

Läs om det språkinriktade utvecklingsarbete som inleddes i Björneborgs svenska samskola 2018, med utgångspunkt i aktionsforskningsprinciper!

Inspireras av språkstärkande aktiviteter som lärare i Björneborgs svenska samskola F–2 delar med sig av!

Svenska Kulturfonden i Björneborg ordnade 28.3.2019 ett öppet seminarium med experten på flerspråkig skola Jim Cummins. I länkarna hittar du livestreamen och seminarieprogrammet som även innehåller Jim Cummins abstrakt Multilingual Educational Directions: Exploring Options for School Identity, Pedagogy, and Organization.

Livestream: Cummins presentation från 24:51
Seminarieprogram och abstrakt

Nedan kan du ta del av aktiviteter som lärarna i Björneborgs svenska samskola utarbetat i olika ämnen, både i grundskolan och gymnasiet.

 

[Under uppbyggnad!]

Uppdaterad 12.8.2020