Skriv här det du söker efter!

Språkprov i svenska för inträdessökande till ÅA

Språkprov i svenska för inträdessökande till ÅA

Åbo Akademi ordnar varje vår ett språkprov i svenska. Språkprovet är avsett för dem som inte på annat sätt kan visa upp tillräckliga kunskaper i svenska för studier vid Åbo Akademi på svenska.

Provet består av fem olika delar:

 • hörförståelse (två texter med öppna svar)
 • textförståelse (två texter med rätt/fel samt öppna svar)
 • flerval (välj rätt alternativ)
 • cloze (fylla i luckor)
 • textproduktion (uppsats)

Den som tar språkprovet får använda maximalt 2,5 timmar. Provet ordnas av Språkcentret, sprakcentret-abokansli(at)abo.fi, +358 2 215 4365.

 


Här finns exempel på de olika delarna i språkprovet:

Källa: Yle
Du får höra texten en (1) gång i sin helhet och en (1) gång i två delar. Besvara frågorna på svenska enligt innehållet i texten. (8 frågor)

Högre inkomstgräns för studerande
 1. På vilket sätt vill regeringen öka sysselsättningen? Nämn två saker. (4 p)
 2. Hur har studerandeförbunden reagerat? Nämn två saker. (4 p)
 3. Hur många måste betala tillbaka studiestöd? (2 p)

Källa: Yle
Du får höra texten en (1) gång i sin helhet och en (1) gång i två delar. Besvara frågorna på svenska enligt innehållet i texten. (6 frågor)

Samtycke och självbestämmande i ny lag om sexualbrott
 1. Vilka brott får hårdare straff? Nämn två saker. (4 p)
 2. Hur ändras definitionen av våldtäkt? (2 p)
 3. På vilket sätt påverkas människorna, bortsett från psykiskt och fysiskt lidande för brottsoffren? Nämn två saker. (4 p)

Läs texten nedan och ringa runt rätt alternativ enligt innehållet i texten. R=Rätt, F=Fel (5 frågor)

57-åring fick ett nytt hjärta av en genmodifierad gris

Amerikanska kirurger har lyckats transplantera ett helt grishjärta till en människa. Det här ses som ett steg närmare lösningen på organbrist.
Den historiska operationen utfördes vid University of Maryland Medical School i Baltimore på fredagen. Kirurgteamet leddes av Bartley Griffith. Patienten, 57-årige David Bennett, bedömdes inte kunna ta emot ett mänskligt hjärta. Han var i mycket svag form och hade varit sängbunden i flera månader. Den nu utförda transplantationen godkändes av USA:s läkemedelsmyndighet som en sista möjlig akutåtgärd.
[…] (Källa:Yle)

 1. Det fanns inget lämpligt människohjärta till patienten.— R F
 2. Patienten har levt i flera veckor med sitt nya hjärta. — R F

Läs texten nedan och svara på frågorna enligt innehållet i texten. (6 frågor)

Förbud mot transportbolaget Uber väcker ilska i Bryssel

Sedan två veckor tillbaka har Uberchaufförerna försvunnit ur gatubilden i Bryssel efter ett domstolsbeslut som förbjuder chaufförer från att använda bolagets mobilapplikation. Uberförarna har protesterat mot beslutet genom manifestationer där man blockerat trafiken i centrum. Mohammed Zaman är en av cirka 2 000 förare som påverkas av förbudet.
– Allt gick bra tills domstolens beslut som drabbade förarna, säger Zaman som grundade sitt företag i fjol.
Zaman säger att han […] (Källa:Yle)

 1. Vilket problem har Uberchaufförerna i Bryssel? (1 p)
 2. Hur har de reagerat? (2 p)

I följande text hittar du på en del ställen alternativa ord eller uttryck. Ringa in det alternativ som är det lämpligaste i sammanhanget.

Åbo Akademi får utbilda jurister på magisternivå

Antti Kurvinen, forsknings- och kulturminister (C), meddelade på måndagen att Åbo Akademi får {deras} — {dess} — {sin} efterlängtade {juristutbildning} — {juristutbildningen} — {juristutbildningarna}. Åbo Akademi får {fortfarande} — {alltså} — {därför} utbildningsrätt till juristprogrammet hela {väg} — {vägen} från kandidat till doktorsexamen. {Hittills} — {Dessutom} — {Sålunda} har utbildningen varit på kandidatnivå. […] Källa: Yle

Fyll i luckorna med rätt ord.

Svagare matematikkunskaper

Niondeklassarnas kunskaper i matematik försvagades märkbart under [{senast år}], alltså 2021, visar en utvärdering av Nationella centret för utbildningsutvärdering. Kunskaperna går alltmer isär. Enligt [{utvärdering}] kan man nu [{tydlig}] dela in eleverna i tre grupper: de med mycket bra, medelmåttiga och svaga kunskaper.
De niondeklassare [{pron.}] klarar sig bäst har kunskaper som motsvarar den korta gymnasiematematiken, medan [{svag elev, superlativ}] till och med kan ha svårt [{lösa}] tredjeklassarnas räkneuppgifter. […] Källa: Yle

Demokrati är ett politiskt system där regeringsmakten företräder folkviljan, och man har fria, allmänna och hemliga val. Ska det vara straffbart att inte rösta i politiska val? Hur demokratiskt är det om bara till exempel 40 % röstar? Skriv en argumenterande text på 150–200 ord. Förse din text med en lämplig rubrik.

Uppdaterad 7.2.2023