Specialpedagogik – personal

Specialpedagogik – personal

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Kristina Ström, PeD
Professor i specialpedagogik
rum: E613
Telefon: (06) 324 7300
mottagning: enligt överenskommelse

Christel Sundqvist, PeD
Universitetslärare i specialpedagogik
rum: E606
Telefon: (06) 324 7384
mottagning: enligt överenskommelse

Johan Korhonen, PeD
Universitetslärare i specialpedagogik
rum: E607
Telefon: (06) 324 7252
mottagning: enligt överenskommelse

Kajsa Lindström, PeM
Timlärare i hs i specialpedagogik
rum: E608
Telefon: (06) 324 7383
mottagning: enligt överenskommelse

Ann-Katrine Risberg, PeM
Verksamhetsledare
rum: E612
Telefon: (06) 3247313
Vasa specialpedagogiska center (tjänstledig -31.12.2018)

Uppdaterad 29.5.2018