Skriv här det du söker efter!

Ska huslig ekonomi undervisas i den grundläggande utbildningens lägre årskurser och vad ska undervisningen i så fall handla om?

Ska huslig ekonomi undervisas i den grundläggande utbildningens lägre årskurser och vad ska undervisningen i så fall handla om?

Essi Rimmi

Allt fler elever har bristande kunskaper när det gäller hushållssysslor i hemmet. För tillfället undervisas huslig ekonomi som obligatoriskt ämne endast i åk 7, även om Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 nämner möjligheten att undervisa huslig ekonomi redan tidigare. I min studie har jag undersökt föräldrarnas uppfattningar kring skolans möjlighet att undervisa huslig ekonomi i åk 1–6. Vad skulle man förlora med att lära eleverna baskunskaper redan tidigare i livet?

Ska huslig ekonomi undervisas i den grundläggande utbildningens lägre årskurser och vad ska undervisningen i så fall handla om? – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023