Skriv här det du söker efter!

PopMag – Popularisering av magisteravhandlingar

PopMag – Popularisering av magisteravhandlingar

PopMags logotyp

Hur kan lärarstuderande nå ut med sin nya kunskap från magisteravhandlingen till lärare och utbildningssektorn? Hur kan lärare använda den kunskap som genererats från lärarstuderandes magisteravhandlingar? Detta är utgångspunkten för vårt projekt, PopMag, Popularisering av magisteravhandling, som genomförs vid lärarutbildningen vid Åbo Akademi.

Utgående från sin vetenskapliga magisteravhandling gör lärarstuderande populärvetenskapliga material i form av en videopitch och ett didaktiskt material. Genom dessa digitala material, vill studerande sprida sin nya kunskap till personer verksamma inom läraryrket och utbildningssektorn.

På denna sida hittar du lärarstuderandes material ordnade utgående från sex övergripande kategorier. Projektet är under åren 2023-24 finansierat av Svenska Kulturfonden och Högskolestiftelsen. Projektet har under åren 2019-2022 även finansierats av Svenska Kulturfonden och Svensk Österbottniska Samfundet.

 

Logotyper för Högskolestiftelsen i Österbotten, Svenska kulturfonden, Svensk-österbottniska samfundet och Svenska folkskolans vänner.

Uppdaterad 11.9.2023