Kirjoita tähän hakemasi!

Merihistorian laitoksen seminaarit

Merihistorian laitoksen seminaarit

Seminaarit 1978–2023

 • Skräck, skrock och skrönor – Maritim folktro förr och nu, Turku 12.10.2023
  Julkaistaan teoksessa: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 38 (2024)
 • Is – på olika vis, webinaari 6.5.2021
  Julkaistu teoksessa: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 37 (2022)
 • Sjöfarten i krig, Turku 30.3.2017
  Julkaistu teoksessa: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 35 (2018)
 • Stor seger – litet nederlag? Perspektiv på sjöslaget vid Rilax 1714, Turku 8.5.2014
  Julkaistu teoksessa: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 34 (2015)
 • Färjefart. Historiska och etnologiska perspektiv på färjetrafiken mellan Finland och Sverige, Turku 8.4.2011
  Julkaistu teoksessa: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 33 (2012)
 • Studia Insularia – Åboländska öar och skär, Turku 14.9, 22.9, 29.9 sekä 5.10.2009 (luentosarja)
 • Petsamo och havet, Turku 24.1.2008
  Julkaistu teoksessa: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 30 (2009)
 • Sigyn 120. Jubileumsseminarium – juhlaseminaari, Turku 12.7.2007 (yhteistyössä Museoalus Sigynin -säätiön kanssa)
 • Sjöhistoriska arkivkällor, Korpoström / Turku 7.–8.10.2005
  Julkaistu teoksessa: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 28 (2006)
 • Bottnisk kontakt XII, Människan och havet, Turku 6.–8.2.2004 (konferenssi järjestetty yhteistyössä Forum Marinumin kanssa)
  Julkaistu teoksessa: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 27 (2005)
 • Gångna tiders maritima märkesmän i sjöfartsstaden Åbo, Turku 24.10.2003
  Julkaistu teoksessa: Meddelanden från Jungfrusundsprojektet 8 (2004)
 • Maritima kontakter över Östersjön, Turku–Alskär–Gyltö (miinalaiva Hämeenmaa / Gyltö) 27.9.2002
  Julkaistu teoksessa: Meddelanden från Jungfrusundsprojektet 7 (2003)
 • Människan i flottans tjänst, Turku 24.11.2000
  Julkaistu teoksessa: Meddelanden från Jungfrusundsprojektet 6 (2001)
 • Maritima kontakter över Finska viken, Turku 28.11.1997
  Julkaistu teoksessa: Meddelanden från Jungfrusundsprojektet 5 (1998)
 • Sjömannen – Från livsform till yrke, Turku 29.11.1996
  Julkaistu teoksessa: Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi 20 (1997)
 • Maritima kontakter mellan Finland och Sverige, Väddö, Ruotsi 1.–3.8.1993 (yhteistyössä Roslagens Sjöfartsminnesföreningenin kanssa)
  Julkaistu teoksessa: Meddelanden från Jungfrusundsprojektet 4 (1996)
 • Museifartyg – Sjömän, Turku 25.–26.10.1991 (yhteistyössä Suomen merihistoriallisen yhdistyksen ja Suomen taloushistoriallisen yhdistyksen kanssa)
 • I vedlast över Skiftet och Ålands hav, Pyhämaa–Maariahamina (kaljaasi Albanus) 11.–14.8.1991
  Julkaistu teoksessa: Meddelanden från Jungfrusundsprojektet 3 (1993)
 • Båtsamlingar och båtmuseer i Norden, Pernaja 31.8.–3.9.1990 (yhteistyössä Rönnäsin saaristomuseon kanssa)
 • Jakter, konstruktörer och pokaler, Tammisaari 29.–30.6.1989 (yhteistyössä Tammisaaren museon kanssa)
 • Från ångbåtsbrygga till busshållplats, Turku 24.–25.9.1988 (yhteistyössä Åbo Akademin saaristoinstituutin ja Åbolands kulturrådin kanssa)
 • Kryssnings- och kappseglingsbåtar, Söderlångvik 23.5.1988
 • Tillämpad båtforskning, Söderlångvik 26.5.1987
 • Sjöfartsmuseer och forskning kring sjöfart, Turku 8.4.1986
  Julkaistu teoksessa: Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi 18 (1991)
 • Maritima medeltidsstudier, Hanko–Helsinki (tarkastusalus Lonna) 20.–22.8.1985
  Julkaistu teoksessa: Meddelanden från Jungfrusundsprojektet 2 (1989)
 • Skeppsbyggeri, Maarianhamina 2.–4.6.1983 (yhteistyössä Ahvenanmaan merenkulkumuseon kanssa)
  Julkaistu teoksessa: Meddelanden från Jungfrusundsprojektet 1 (1987)
 • Nordisk Maritimhistorisk Forskargrupp. 1. arbetsmöte, Turku 15.10.1982
 • Båtmuseer och segling med allmogebåtar, Turku 30.1.1982
 • Sjöfart förr och nu, Maariahamina 4.–6.6.1978 (yhteistyössä Åbo Akademin etnologian laitoksen kanssa)
 • Från ekstock till storbåt, Hanasaari 10.–12.4.1978 (yhteistyössä Åbo Akademin etnologian laitoksen kanssa)

Päivitetty 30.10.2023