Looking for something specific? Use our search engine!

Åbo Akademi University Press publications 2017–

Åbo Akademi University Press publications 2018

Backström, Harry Sanfrid:
Prästgårdens ekonomi, kultur och teologi
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-895-9, ISBN 978-951-765-896-6 (digital), 574 s. € 43,00

Engfelt, Olga:
Barndomens poetik. Oscar Parlands trilogi i den ryska litterära kontexten.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-911-6, ISBN 978-951-765-912-3 (digital), 214 s. € 23,00

Hamrin, Minna:
Picturing Carnal Temptation and Sin in Italian Post-Tridentine Imagery.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-913-0, ISBN 978-951-765-914-7 (digital), 270 s. € 27,00

Havukainen, Tuomas:
The Quest for the Memory of Jesus: A Viable Path or a Dead End?
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-881-2, ISBN 978-951-765-882-9 (digital), 331 s. € 31,00

Huldén, Niklas:
Kustbor och det materiella arvet: Upptecknad egendom som indikator för kulturell anpassning i sydvästra Finlands skärgård 1700–1900
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-899-7, ISBN 978-951-765-900-0 (digital), 501 s. € 39,00

Johansson, Eva:
Drömmen som gick i kras. Alvar Aaltos centrumplan för Helsingfors 1959-1972. Bakgrund, utformning och bemötande i en samtida kontext.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-909-3, ISBN 978-951-765-910-9 (digital), 366 s. € 33,00

Kaldestad, Kari:
Menneskets värdighet i kraft av det hellige rommet
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-903-1, ISBN 978-951-765-904-8 (digital), 180 s. € 20,00

Latvalehto, Kai:
Finnish Blood, Swedish Heart – Examining Second-Generation Sweden-Finnishness
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-905-5, ISBN 978-951-765-906-2 (digital), 384 s. € 34,00

Ljungquist, Marie:
Vårdande gärningar och vanor för en caritativ hållning i den vårdande akten
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-901-7, ISBN 978-951-765-902-4 (digital), 276 s. € 27,00

Mård, Mika:
“Stoked”- En affektbaserad studie av brädsporternas materiella ekonomi.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-887-4, ISBN 978-951-765-888-1 (digital), 316 s. € 30,00

Nisula, Linda:
Wood extractives in conifers : a study of stemwood and knots of industrially important species
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-891-1, ISBN 978-951-765-892-8 (digital), 369 s. € 33,00

Rahkila, Jani:
Multivalency in Carbohydrate Chemistry: From Oligosaccharides to Oligovalency and Beyond
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-885-0, ISBN 978-951-765-886-7 (digital), 200 s. € 20,00

Ramstedt, Tommy:
Knowledge and Identity within the Finnish Fringe-Knowledge Scene.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-915-4, ISBN 978-951-765-916-1 (digital), 292 s. € 28,00

Sundberg, Ulf:
Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702-1710
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-897-3, ISBN 978-951-765-898-0 (digital), 424 s. € 34,00

Sundelin, Anna:
’Expensive living and costly entertainment’: Britons as aspiring consumers in Jamaica, c. 1750-1810
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-907-9, ISBN 978-951-765-908-6 (digital), 253 s. € 26,00

Streng, Alfred:
Beaktande av sociala och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-893-5, ISBN 978-951-765-894-2 (digital), 361 s. € 33,00

Öhman, Jennie:
Interaction in Text and Hypertext. Participant Roles on Corporate Websites.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-889-8, ISBN 978-951-765-890-4 (digital), 266 s. € 26,00

Åbo Akademi University Press publications 2017


Anderssén-Löf, Mia:
May He Speedily Come. A Comparative Study on Hardal and Haredi Understandings of Exile and Redemption
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-879-9, ISBN 978-951-765-880-5 (digital), 391 s. € 35,00

Annunen, Linda:
”Med fötterna på marken och huvudet i himlen”: En ritualteoretisk studie av schamanistiska och västafrikanska trumverksamheter i finländska städer.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-854-6, ISBN 978-951-765-855-3 (digital), 278 s. € 27,00

Bäckman, Linda:
’Second Generation?’ Language and Identity among Adults whose Parents were Migrants
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-869-0, ISBN 978-951-765-870-6 (digital), 308 s. € 29,00

Englund, Lena:
Memoir in Transit: Whiteness, Displacement and Journalism in Peter Godwin’s Autobiographical Writing.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-850-8, ISBN 978-951-765-851-5 (digital), 261 s. € 26,00

Fokala, Elvis:
Implementing Children’s Right to Participation in Family Decision-Making Processes in Africa
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-871-3, ISBN 978-951-765-872-0 (digital), 237 s. € 25,00

Forsling, Karin:
Att överbrygga klyftor i ett digitalt lärandelandskap. Design och iscensättning för skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadium.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-858-4, ISBN 978-951-765-859-1 (digital), 288 s. € 28,00

Heikkola, Leena Maria:
Kognitiivinen uupumus ja kieli MS-taudissa. Semispontaanien narratiivien määrällinen ja laadullinen analyysi.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-848-5, ISBN 978-951-765-849-2 (digital), 357 s. (digital upplaga, 32 €)

Höglund, Heidi:
Video Poetry: Negotiating Literary Interpretations. Students’ Multimodal Designing in Response to Literature.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-864-5, ISBN 978-951-765-865-2 (digital), 240 s. € 25,00

Johansson, Eva E.:
Realismens röster. Kvinnliga kontorister i mellankrigstidens finlandssvenska litteratur.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-856-0, ISBN 978-951-765-857-7 (digital), 152 s. € 20,00

Lagerlöf Nilsson, Ulrika:
Tradition, modernitet och förnyelse. Elisabeth Beskow och hennes författarskap decennierna kring sekelskiftet 1900.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-875-1, ISBN 978-951-765-876-8 (digital), 341 s. € 31,00

Lindholm, Cecil:
Revolution, radikalitet och tid. En jämförelse av den kubanska, iranska och rumänska revolutionen
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-877-5, ISBN 978-951-765-878-2 (digital), 221 s. € 24,00

Ollilainen, Anssi:
Bo Giertz om prästämbetet. Uppdragets teologi.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-868-3, 306 s. € 29,00

Romar, Eivor:
Att förvärva yrkesläraridentitet. En fenomenografisk yrkespedagogisk studie av praktikhandledningens inflytande på yrkeslärarstuderandes identitetsutveckling.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-873-7, ISBN 978-951-765-874-4 (digital), 196 s. € 20,00

Try, Jørund:
Kvalifiseringsbehov og kompetanseutvikling av rektorer i videregående skoler.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-860-7, ISBN 978-951-765-861-4 (digital), 216 s. € 23,00

Tuhus, Ruth:
Den som våker, sover ikke. Om våkning og verdighet.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-852-2, ISBN 978-951-765-853-9 (digital), 286 s. € 28,00

Väistö, Janne:
Toinen kotimainen toisen tasavallan Suomessa: Ruotsin kieli pakolliseksi aineeksi peruskouluun vuonna 1968.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-862-1, ISBN 978-951-765-863-8 (digital), 324 s. € 30,00

 

Updated 20.9.2019