Looking for something specific? Use our search engine!

Åbo Akademi University Press publications 2017–

Please note that the sale of doctoral dissertations published by the ÅAU Press ended on January 1, 2024.

Åbo Akademi University Press publications 2023

Doctoral dissertation in German Language and Literature
Hackinger, Lisa:
Semantische Frames in interkultureller Markenkommunikation
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-053-4, 455 s. (digital version; summary in English)

Doctoral dissertation in Sloyd
Hjelm, Åsa:
Elevers matematiska utmaningar i slöjd. Ämnesöverskridande lärande via handens arbete.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-042-8, ISBN 978-952-389-043-5 (digital), 270 s. € 27,00

Doctoral dissertation in Information Studies
Hyttinen, Ritva:
Desire for Inclusion : Construction of Professional Identity of Library Students with an Immigrant Background
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-046-6, ISBN 978-952-389-047-3 (digital), 252 s. € 25,00

Doctoral dissertation in General History
Kwazema, Martins:The Irony of Economic Miracle: Spotlight onPast Futures of Ghana’s December 31st Revolution 1982-1992
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-051-0, ISBN 978-952-389-052-7 (digital), 344 s. € 31,00

Doctoral dissertation in Old Testament Exegetics
Tanskanen, Topias:
Jacob, the Torah, and the Abrahamic Promise: Studies on the Use and Interpretation of the Jacob Story in the Book of Jubilees
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-048-0, ISBN 978-952-389-049-7 (digital), 324 s. € 30,00

Doctoral dissertation in Nordic Folkloristics
Wanström, Sofia:
When The Dam Burst: Perspectives on Genre and Tellability in Testimonies of Rape
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-054-1, ISBN 978-952-389-055-8 (digital), 238 s. € 25,00

Åbo Akademi University Press publications 2022

 

Doctoral dissertation in Philosophy
Aldrin Salskov, Salla:
Struggling with the personal. On epistemic habits in the queer and feminist theory
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-021-3, 234 s. € 24,00

Doctoral dissertation in Music Science
Erlandsson, Fredrik:
What Is the Basic Rule of Outside? The Construction of a Jazz Improvisation Concept in On-line Environments.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-036-7, ISBN 978-952-389-037-7 (digital), 190 s. € 20,00

Doctoral dissertation in Nordic History
Granberg, Andreas:
Bosättningsfrågan som en del av Österbottens äldre historia. Kunskapscirkulation och fria forskare i kontrovers, 1978–2005
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-026-8, ISBN 978-952-389-027-5 (digital), 318 s. € 30,00

Doctoral dissertation in Caring Science
Haugs, Tone:
Kampen for enheten mennesket : En omsorgsvitenskapelig studie av mennesket i det utålelige.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-034-3, ISBN 978-952-389-035-0 (digital), 187 s. € 20,00

Doctoral dissertation in Sociology
Henriksson, Heidi:
Educating global citizens: a study of interaction between NGOs and schools in Finland
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-028-2, ISBN 978-952-389-029-9 (digital), 421 s. € 34,00

Doctoral dissertation in Nordic History
Hägglund, Anna-Stina:
Birgittine landscapes: Three monasteries in their local and regional environment across the Baltic Sea Region c. 1410-1530
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-022-0, ISBN 978-952-389-023-7 (digital), 244 s. € 25,00

Doctoral dissertation in Process and Systems Engineering
Jansson, Kaj:
Development of advanced oxidation processes for the Finnish pulp and paper industry water treatment.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-032-9, ISBN 978-952-389-033-6 (digital), 155 s. € 20,00

Doctoral dissertation in Literature
Jonasson, Anna-Karin:
Gränskronotopen och upplösningen av formens värld. En studie av gränstematiken i Kerstin Ekmans trilogi Vargskinnet (1999-2003).
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-019-0, ISBN 978-952-389-020-6 (digital), 270 s. € 27,00

Doctoral dissertation in Sociology
Kroos, Karmo:
Irony as a Method of Neoclassical Sociology: Toward a Reconstruction of Iván Szelényi’s Methodology
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-038-1, ISBN 978-952-389-039-8 (digital), 414 s. € 34,00

Doctoral dissertation in Pedagogics (Education, Preschool)
Lindh, Yvonne:
Förskoleateljén som plats och som arena för estetiska lärprocesser
Diss.: Åbo Akademi
ISBN ISBN 978-952-389-011-4, ISBN 978-952-389-012-1 (digital), 153 s. € 20,00

Doctoral dissertation in Philosophy
Manhire, Ryan:
Unravelling Moral Certainty: Having a Rough Story.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-013-8, ISBN 978-952-389-014-5 (digital), 187 s. € 20,00

Doctoral dissertation in Study of Religions
Meijer, Clara Marlijn:
Sexuality, stigma and religion. The negotiation of sexuality and religion among sexual minorities in Ghana.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-030-5, ISBN 978-952-389-031-2 (digital), 316 s. € 30,00

Doctoral dissertation in Pedagogics (Teacher Training)
Rosvall, Camilla:
“Tänk före du skriver” – Uppgiftsmiljö som utmaning och möjlighet för examinander med språkbadsbakgrund i studentexamensprovet i A-svenska
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-024-4, ISBN 978-952-389-025-1 (digital), 318 s. € 30,00

Doctoral dissertation in Nordic History
Rönnqvist, Miriam:
Der königliche Vater und seine ungehorsamen Kinder. Furcht vor Bauernrevolten, Revoltenkommunikation und politische Kultur im frühneuzeitlichen schewdischen Reich.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-009-1, ISBN 978-952-389-010-7 (digital), 330 s. € 31,00

Doctoral dissertation in Nordic Folkloristics
Sandell, Karin:
Parasiter och “bättre folk”: Affekt i näthat mot det svenska i Finland.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-007-7, ISBN 978-952-389-008-4 (digital), 208 s. € 23,00

Doctoral dissertation in Study of Religions
Swartz, Karen:
Management Matters: Organizational Storytelling within the Swedish Anthroposophical Society
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-017-6, ISBN 978-952-389-018-3 (digital), 226 s. € 24,00

Doctoral dissertation in Literature
Ullström, Margaretha:
Folkhemsideologi i svensk ungdomslitteratur. En 1900-talsstudie.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-015-2, ISBN 978-952-389-016-9 (digital), 406 s. € 33,00

Åbo Akademi University Press publications 2021

Doctoral dissertation in Mathematics
Al Bermanei, Hazem:
Applications of Max-Plus Algebra to Scheduling
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-982-6, ISBN 978-951-765-983-3 (digital), 143 s. € 20,00

Doctoral dissertation in Church History
Arkkila, Martti:
African Church or Western Mission? The Evangelical Lutheran Church in Kenya Seeks Her Identity 1968-1996
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-005-3, ISBN 978-952-389-006-0 (digital), 261 s. € 26,00

Doctoral dissertation in Systematic Theology, Dogmatics
Envall, Carola:
Hand av sol. Den taktila förnimmelsens funktioner i jagets relation till Gud i Solveigs von Schoultz lyrik.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-988-8, ISBN 978-951-765-989-5 (digital), 362 s. € 33,00

Doctoral dissertation in Old Testament Exegetics
Huoponen, Kirsi:
Prophecy, Policy, and Restoration. An Approach to Understanding the Composition of the Book of Hosea
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-990-1, ISBN 978-951-765-991-8 (digital), 250 s. € 25,00

Doctoral dissertation in Adult Education
Kiukas, Carina:
Lärare som aktörer i praktiker för pedagogiskt utvecklingsarbete
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-984-0, ISBN 978-951-765-985-7 (digital), 154 s. € 20,00

Doctoral dissertation in Systematic Theology
Koij, Sabina:
Resiliensteologi. En studie av den kristna traditionens hållbara förändring.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-996-3, ISBN 978-951-765-997-0 (digital), 163 s. € 20,00

Doctoral dissertation in Caring Science
Koskinen, Monika:
Hälsans tomrum – En hermeneutisk studie om försakelsens betydelse för hälsan
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-992-5, ISBN 978-951-765-993-2 (digital), 159 s. € 20,00

Doctoral dissertation in English Language and Literature
McWilliams, Cathryn:
The Letters and Legacy of Mary Ann McCracken (1770-1866)
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-994-9, ISBN 978-951-765-995-6 (digital), 994 s. € 55,00

Doctoral dissertation in English Language and Literature
Nyholm, Mats:
Searchers After Horror: Understanding H. P. Lovecraft and His Fiction
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-986-4, ISBN 978-951-765-987-1 (digital), 282 s. € 27,00

Doctoral dissertation in Dogmatics
Riuttala, Johannes:
Kirche und Gesellschaft in Heinrich Bullingers Verständnis vom Reich Christi
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-978-9, ISBN 978-951-765-979-6 (digital), 342 s. € 31,00

Doctoral dissertation in International Marketing
Storgård, Johan:
Kreativ ångest. En kulturekonomisk studie av skådespelares kreativa processer.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-003-9, ISBN 978-952-389-004-6 (digital), 282 s. € 27,00

Doctoral dissertation in Public Administration
Westin, Anna:
Egenmakt och välfärdens praktik. En jämförande studie av brukarens inflytande inom olika organisationer som anordnar personlig assistans i Finland och Sverige.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-001-5, ISBN 978-952-389-002-2 (digital), 404 s. € 33,00

Doctoral dissertation in General History
Winberg, Oscar:
Archie Bunker for President. Television Entertainment and the Transformation of American Politics in the 1970s.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-000-8, 220 s. € 23,00

Åbo Akademi University Press publications 2020

Doctoral dissertation in Systematic Theology
Audas Emma:

Det heliga äktenskapet
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-950-5, 498 s. € 38,00

Doctoral dissertation in General Pedagogy
Baltzer Charlotte:
Lärarlegitimation som facklig professionsstrategi – En analys av den svenska legitimationsreformen som argument för lärares (re)professionalisering
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-963-5, ISBN 978-951-765-964-2 (digital), 288 s. € 28,00

Doctoral dissertation in Caring Science
Bjerga, Grethe Heidi:
Danningens vesen i møtet med det lidende mennesket
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-953-6, ISBN 978-951-765-954-3 (digital), 252 s. € 25,00

Doctoral dissertation in Economics
Djupsjöbacka Angela:

Human Capital. Formation, Maintenance and Transmission
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-959-8, 978-951-765-960-4 (digital), 215 s. € 23,00

Doctoral dissertation in Practical Theology
Edlund, Caroline:
När jag får vara ute på fältet dansar jag tango! En organisationsteologisk studie av konkurrerande logiker i kyrklig verksamhet.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-969-7, ISBN 978-951-765-970-3 (digital), 200 s. € 20,00

Doctoral dissertation in Old Testament Exegetics
Green, Stefan:
Toward Apocalypticism. A Thematic Analysis of Isaiah 65–66.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-965-9, ISBN 978-951-765-966-6 (digital), 350 s. € 32,00

Doctoral dissertation in Special Education
Hannus-Gullmets Britta:
Scaffolding Writing. Four Children Explore Written Language with Auditory Feedback from Speech Synthesis.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-951-2, ISBN 978-951-765-952-9 (digital), 232 s. € 24,00

Doctoral dissertation in Nordic Folkloristics
Harjunen, Catarina:
Att dansa med de(t) skeva. Erotiska möten mellan människa och naturväsen i finlandssvenska folksägner.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-967-3, ISBN 978-951-765-968-0 (digital), 252 s. € 26,00

Doctoral dissertation in Theological Ethics and the Philosophy of Religion
Hellsten, Laura:
Through the Bone and Marrow. Re-examining Theological Encounters with Dance in Medieval Europe.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-971-0, 408 s. € 33,00

Doctoral dissertation in International Marketing
Linderyd Andreas:
De varumärkeskluvna. Varumärkesarbete och värdegrundsretorik i offentlig och ideell verksamhet.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-961-1, ISBN 978-951-765-962-8 (digital), 192 s. € 20,00

Doctoral dissertation in International Marketing
Lindström Johanna:
Understandning digital distraction. A longitudinal study on disruptive everyday media multitasking among diginatives.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-957-4, ISBN 978-951-765-958-1 (digital), 228 s. € 24,00

Doctoral dissertation in Nordic History
Louhimies Robert:
Mellan Merkurius och Mars – Finska Ångfartygs Aktiebolagets krav på ersättning för förlorade fartyg i första världskriget 1914-1974
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-955-0, ISBN 978-951-765-956-7 (digital), 243 s. € 25,00

Doctoral dissertation in German Language and Literature
Niedling, Christian:
Epentheorie als interdisziplinäre Methodologie. Die Epentheorien Karl Lachmanns und Andreas Heuslers vor dem Hintergrund karelischer Sampo-Epik und eddischer Überlieferungen.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-976-5, ISBN 978-951-765-977-2 (digital), 224 s. € 24,00

Doctoral dissertation in Caring Science
Olsio-Tuisku, Anna-Greta:
Delaktighet som hälsobringande nytta. En studie ur ett vårdvetenskapligt hälsoperspektiv.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-972-7, ISBN 978-951-765-973-4 (digital), 200 s. € 20,00

Doctoral dissertation in Adult Education
Tjärnstig Leif:
Didaktisk praxis i waldorfskolan. En didaktisk analys och bildningsteoretisk tolkning av fyra waldorflärares pedagogiska tänkande och förhållningssätt.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-948-2, ISBN 978-951-765-949-9 (digital), 276 s. € 27,00

Doctoral dissertation in Dogmatics
Wihlborg, Daniel:
Mariae virginitas perpetua – the Concept of Mary’s Virginity in Ambrose of Milan’s Pastoral Care
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-974-1, ISBN 978-951-765-975-8 (digital), 304 s. € 29,00

Doctoral dissertation in Study of Religions
Wikström af Edholm, Klas:
Människooffer i myt och minne. En studie av offerpraktiker i fornnordisk religion utifrån källtexter och arkeologiskt material.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-976-5, ISBN 978-951-765-977-2 (digital), 476 s. € 37,00

Åbo Akademi University Press publications 2019

Barlow, Anna:
The Machinery of Legal Aid – A Critical Comparison, from a Public Law Perspective, of the United Kingdom, the Republic of Ireland and the Nordic Countries
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-919-2, ISBN 978-951-765-920-8 (digital), 386 s. € 34,00

Bodman Ghita:
Leva ett med naturen – “Dammråttor kan man ju ge namn åt om man vill”
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-936-9, ISBN 978-951-765-937-6 (digital), 218 s. € 23,00

Henriksson Linnéa:
Ger uppdraget åsikten? Positionens betydelse för uppfattningar om välfärdsorganisering i finländska kommuner
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-928-4, ISBN 978-951-765-929-1 (digital), 212 s. € 23,00

Karv Thomas:
Public attitudes towards the European Union. A study explaining the variations in public support towards the European Union within and between countries over time.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-934-5, ISBN 978-951-765-935-2 (digital), 374 s. € 33,00

Lahti Sofia:
Silver Arms and Silk Heads. Medieval Reliquaries in the Nordic Countries.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-932-1, ISBN 978-951-765-933-8 (digital), 484 s. € 38,00

Lindholm Loukia:
Form and Function of Response Stories in Online Advice
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-946-8, ISBN 978-951-765-947-5 (digital), 218 s. € 23,00

Malmberg Fredrik:
The Rotting Fish? Institutional Trust, Dysfunctional Contexts, and Corruption Tolerance. A multilevel study of the justification of low-level corruption in a global perspective
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-944-4, ISBN 978-951-765-945-1 (digital), 193 s. € 20,00

Ojaranta Anu:
Information literacy conceptions in comprehensive school in Finland: Curriculum, teacher and school librarian discourses
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-940-6, ISBN 978-951-765-941-3 (digital), 212 s. € 23,00

Römer Ritva:
Vårdande i kärlek. Kärleken går i strumpor.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-938-3, ISBN 978-951-765-939-0 (digital), 232 s. € 24,00

Sihvo, Olena:
The Right to Democracy in the Age of Global Constitutionalism.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-917-8, ISBN 978-951-765-918-5 (digital), 526 s. € 40,00

Skult, Petter:
The End of the World as We Know It: Theoretical Perspectives on Apocalyptic Science Fiction
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-921-5, ISBN 978-951-765-922-2 (digital), 216 s. € 23,00

Slotte, Åsa:
Varför vård? Om anorexi, diagnoser och moralisk förståelse.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-923-9, ISBN 978-951-765-924-6 (digital), 540 s. € 41,00

Smeds-Nylund Ann-Sofie:
Kommunalt utbildningsledarskap – att mediera mellan politik och medborgaropinion
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-942-0, ISBN 978-951-765-943-7 (digital), 243 s. € 25,00

Wallerstein Karl-Henrik:
In Search of Solid Ground: Understanding the Epistemology, Hermeneutics, and Theology in Walter Brueggemann’s Theology of the Old Testament, Testimony, Dispute, Advocacy
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-930-7, ISBN 978-951-765-931-4 (digital), 287 s. € 28,00

Åbo Akademi University Press publications 2018

Backström, Harry Sanfrid:
Prästgårdens ekonomi, kultur och teologi
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-895-9, ISBN 978-951-765-896-6 (digital), 574 s. € 43,00

Engfelt, Olga:
Barndomens poetik. Oscar Parlands trilogi i den ryska litterära kontexten.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-911-6, ISBN 978-951-765-912-3 (digital), 214 s. € 23,00

Hamrin, Minna:
Picturing Carnal Temptation and Sin in Italian Post-Tridentine Imagery.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-913-0, ISBN 978-951-765-914-7 (digital), 270 s. € 27,00

Havukainen, Tuomas:
The Quest for the Memory of Jesus: A Viable Path or a Dead End?
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-881-2, ISBN 978-951-765-882-9 (digital), 331 s. € 31,00

Huldén, Niklas:
Kustbor och det materiella arvet: Upptecknad egendom som indikator för kulturell anpassning i sydvästra Finlands skärgård 1700–1900
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-899-7, ISBN 978-951-765-900-0 (digital), 501 s. € 39,00

Johansson, Eva:
Drömmen som gick i kras. Alvar Aaltos centrumplan för Helsingfors 1959-1972. Bakgrund, utformning och bemötande i en samtida kontext.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-909-3, ISBN 978-951-765-910-9 (digital), 366 s. € 33,00

Kaldestad, Kari:
Menneskets värdighet i kraft av det hellige rommet
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-903-1, ISBN 978-951-765-904-8 (digital), 180 s. € 20,00

Latvalehto, Kai:
Finnish Blood, Swedish Heart – Examining Second-Generation Sweden-Finnishness
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-905-5, ISBN 978-951-765-906-2 (digital), 384 s. € 34,00

Ljungquist, Marie:
Vårdande gärningar och vanor för en caritativ hållning i den vårdande akten
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-901-7, ISBN 978-951-765-902-4 (digital), 276 s. € 27,00

Mård, Mika:
“Stoked”- En affektbaserad studie av brädsporternas materiella ekonomi.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-887-4, ISBN 978-951-765-888-1 (digital), 316 s. € 30,00

Nisula, Linda:
Wood extractives in conifers : a study of stemwood and knots of industrially important species
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-891-1, ISBN 978-951-765-892-8 (digital), 369 s. € 33,00

Rahkila, Jani:
Multivalency in Carbohydrate Chemistry: From Oligosaccharides to Oligovalency and Beyond
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-885-0, ISBN 978-951-765-886-7 (digital), 200 s. € 20,00

Ramstedt, Tommy:
Knowledge and Identity within the Finnish Fringe-Knowledge Scene.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-915-4, ISBN 978-951-765-916-1 (digital), 292 s. € 28,00

Sundberg, Ulf:
Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702-1710
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-897-3, ISBN 978-951-765-898-0 (digital), 424 s. € 34,00

Sundelin, Anna:
’Expensive living and costly entertainment’: Britons as aspiring consumers in Jamaica, c. 1750-1810
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-907-9, ISBN 978-951-765-908-6 (digital), 253 s. € 26,00

Streng, Alfred:
Beaktande av sociala och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-893-5, ISBN 978-951-765-894-2 (digital), 361 s. € 33,00

Öhman, Jennie:
Interaction in Text and Hypertext. Participant Roles on Corporate Websites.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-889-8, ISBN 978-951-765-890-4 (digital), 266 s. € 26,00

Åbo Akademi University Press publications 2017


Anderssén-Löf, Mia:
May He Speedily Come. A Comparative Study on Hardal and Haredi Understandings of Exile and Redemption
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-879-9, ISBN 978-951-765-880-5 (digital), 391 s. € 35,00

Annunen, Linda:
”Med fötterna på marken och huvudet i himlen”: En ritualteoretisk studie av schamanistiska och västafrikanska trumverksamheter i finländska städer.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-854-6, ISBN 978-951-765-855-3 (digital), 278 s. € 27,00

Bäckman, Linda:
’Second Generation?’ Language and Identity among Adults whose Parents were Migrants
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-869-0, ISBN 978-951-765-870-6 (digital), 308 s. € 29,00

Englund, Lena:
Memoir in Transit: Whiteness, Displacement and Journalism in Peter Godwin’s Autobiographical Writing.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-850-8, ISBN 978-951-765-851-5 (digital), 261 s. € 26,00

Fokala, Elvis:
Implementing Children’s Right to Participation in Family Decision-Making Processes in Africa
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-871-3, ISBN 978-951-765-872-0 (digital), 237 s. € 25,00

Forsling, Karin:
Att överbrygga klyftor i ett digitalt lärandelandskap. Design och iscensättning för skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadium.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-858-4, ISBN 978-951-765-859-1 (digital), 288 s. € 28,00

Heikkola, Leena Maria:
Kognitiivinen uupumus ja kieli MS-taudissa. Semispontaanien narratiivien määrällinen ja laadullinen analyysi.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-848-5, ISBN 978-951-765-849-2 (digital), 357 s. (digital upplaga, 32 €)

Höglund, Heidi:
Video Poetry: Negotiating Literary Interpretations. Students’ Multimodal Designing in Response to Literature.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-864-5, ISBN 978-951-765-865-2 (digital), 240 s. € 25,00

Johansson, Eva E.:
Realismens röster. Kvinnliga kontorister i mellankrigstidens finlandssvenska litteratur.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-856-0, ISBN 978-951-765-857-7 (digital), 152 s. € 20,00

Lagerlöf Nilsson, Ulrika:
Tradition, modernitet och förnyelse. Elisabeth Beskow och hennes författarskap decennierna kring sekelskiftet 1900.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-875-1, ISBN 978-951-765-876-8 (digital), 341 s. € 31,00

Lindholm, Cecil:
Revolution, radikalitet och tid. En jämförelse av den kubanska, iranska och rumänska revolutionen
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-877-5, ISBN 978-951-765-878-2 (digital), 221 s. € 24,00

Ollilainen, Anssi:
Bo Giertz om prästämbetet. Uppdragets teologi.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-868-3, 306 s. € 29,00

Romar, Eivor:
Att förvärva yrkesläraridentitet. En fenomenografisk yrkespedagogisk studie av praktikhandledningens inflytande på yrkeslärarstuderandes identitetsutveckling.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-873-7, ISBN 978-951-765-874-4 (digital), 196 s. € 20,00

Try, Jørund:
Kvalifiseringsbehov og kompetanseutvikling av rektorer i videregående skoler.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-860-7, ISBN 978-951-765-861-4 (digital), 216 s. € 23,00

Tuhus, Ruth:
Den som våker, sover ikke. Om våkning og verdighet.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-852-2, ISBN 978-951-765-853-9 (digital), 286 s. € 28,00

Väistö, Janne:
Toinen kotimainen toisen tasavallan Suomessa: Ruotsin kieli pakolliseksi aineeksi peruskouluun vuonna 1968.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-862-1, ISBN 978-951-765-863-8 (digital), 324 s. € 30,00

 

Updated 8.3.2024