Looking for something specific? Use our search engine!

Åbo Akademi University Press publications 1997–2006

Please note that the sale of doctoral dissertations published by the ÅAU Press ended on January 1, 2024.

Åbo Akademi University Press publications 2006


Heli Aaltonen
: Intercultural Bridges in Teenagers’ Theatrical Events Performing Self and Constructing Cultural Identity through a Creative Drama Process
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-342-5, 336 p., € 26,00
ISBN 951-765-343-3 (digital)

Jutta Ahlbeck-Rehn: Diagnostisering och disciplinering : Medicinsk diskurs och kvinnligt vansinne :
på Själö hospital 1889-1944
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 951-765-302-6; 391 s. € 30,00
ISBN: 951-765-303-4 (digital)

Tore Ahlbäck (red.): Passion för rosor = Palava rakkaus ruusuihin
ISBN 951-765-296-8, 176 s., € 25,00
ISBN 951-765-297-6 (digital)

Patrik Anckar (ed.): Economics, education and evolution : essays in honor of Olle Anckar
ISBN 951-765-348-4, € 23,00
ISBN 951-765-349-2 (digital)

Katja Brandt: Christina Rossetti’s “Goblin Market” : Milton Revised or Revived?
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-304-2, vii, 240 p. € 23,00
ISBN 951-765-305-0 (digital)

Bertil Eklund: Parallella, dynamiska representationer i gymnasiefysiken : implementering av ett interaktivt datorverktyg i didaktiska situationer och uppfattning av effektivt lärande
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 951-765-314-X, 445 s. € 32,00
ISBN 951-765-315-8 (digital)

Kalle Elonheimo: Das universale Recht bei Johannes Calvin : mit besonderer Berücksichtigung seines Naturrechtsverständnisses
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 951-765-320-4, 202 s., € 20,00
ISBN 951-765-321-2 (digital)

Liselott Forsman: The cultural dimension in focus : promoting awareness of diversity and respect for difference in a Finland-Swedish EFL classroom
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 951-765-344-1, € 23,00
ISBN 951-765-345-X (digital)

Kim Groop: With the gospel to Maasiland : Lutheran mission work among the Arusha and Maasai in northern Tanzania 1904-1973
– Diss.: Åbo Akademi University, 353 p.
ISBN 951-765-310-7, € 28,00
ISBN 951-765-311-5 (digital)

Isto Huvila: The ecology of information work : a case study of bridging archaeological work and virtual reality based knowledge organisation
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-336-0, € 31,00
ISBN 951-7765-337-9 (digital)

Charlotta Häggblom: Young EFL-pupils reading multicultural children’s fiction : an ethnographic case study in a Swedish language primary school in Finland
– Diss.: Åbo Akademy University
ISBN 951-765-326-3, 324 p., € 28,00
ISBN 951-765-327-1 (digital)

Eero Junkkaala: Three Conquests of Canaan : A Comparative Study of Two Egyptian Military Campaigns and Joshua 10-12 in the Light of Recent Archaeological Evidence
-Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 951-765-334-4, 403 p., € 30,00
ISBN 951-765-335-2 (digital)

Dag Karterud: Den etiske akten : den vårdande etikken når pasientens fordringer er av eksistentiell art
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN 951-765-340-9, 252 s., € 23,00
ISBN 951-765-341-7 (digital)

Marie-Claire Koissi-Kouassi: Modeling mortality rates : improvements, uncertainties and effects on life annuities
(Acta Academiae aboensis, Ser. B, Mathematica et physica,
ISSN 0001-5105; vol. 66, no. 1)
ISBN 951-765-322-0, 39 p., € 10,00
ISBN 951-765-323-9 (digital)

Maria Lassén-Seger: Adventures into otherness : child metamorphs in late twentieth-century children’s literature
Doctoral thesis in English language and literature, 2006.
ISBN 951-765-332-8, 299 p., € 27,00
ISBN 951-765-333-6 (digital)

Carina Nynäs: Jag ser klart? Synen på den heliga Birgitta i svenska 1900-talsbiografier
– Diss. : Åbo Akademi. Summary
ISBN 951-765-318-2, 561 s. € 38,00
ISBN 951-765-319-0 (digital)

Niklas Palmberg: Analytic Function Spaces. Properties of Operators and Duality
(Acta Academiae aboensis, Ser. B, Mathematica et physica,
ISSN 0001-5105; vol. 66, no.2 )
– Diss.: Åbo Akademi University, 2006
ISBN 978-951-354-1, 38 p.
ISBN 978-951-765-355-8 (digital)

Anna Samsonova: Local Responses to International Pressure. A Process of
Institutionalisation of Adult Quality in Russia
– Diss.: Åbo Akademi Univesity
ISBN 951-765-308-5, v, 240 p. € 23,00

Gunhild Salvesen: Kan biblioteket finne svaret? : en kvalitativ tilnærming til referansetjenesten
i norske folkebibliotek
-Diss. : Åbo Akademi University. Summary
ISBN 951-765-324-7, 244 s., € 23,00
ISBN 951-765-324-7 (digital)

Berit Sæteren: Kampen for livet i vemodets slør : å leve i spenningsfeltet mellom livets mulighet og
dødens nødvendighet
– Diss.: Åbo Akademi. Summary. 2006.
ISBN 951-765-330-1, € 23,00
ISBN 951-765-331-X (digital)

Kim Strandberg: Parties, Candidates and Citizens On-Line : Studies of Politics on the Internet
– Diss.: Åbo Akademi University, 2006
ISBN 951-765-328-X, 185 p., € 19,00
ISBN 951-765-329-8 (digital)

Peter Söderlund: The Dynamics of Federalism in Russia : A Study of Formal and Informal Power Resources of the Regional Chief Executives in Russian Centre-Region Relations
-Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-306-9, 175 p., € 19,00
ISBN: 951-765-307-7 (digital)

Iris Wiitakorpi: Ammatillisen osaamisen tukeminen muuttuvissa toimintaympäristöissä : tutkimus ikääntyvien työntekijöiden näkökulmasta
-Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 951-765-312-3, 240 s. € 23,00
ISBN 951-765-313-1 (digital)

Lars Zilliacus: Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter : VI : redigering
ISBN 951-765-316-6, 220 s. € 20,00
ISBN 951-765-317-4 (digital)

Åbo Akademi University Press publications 2005

Björklund, Leif-Göte: Rikssvenska metodistpredikanters betydelse för metodistkyrkans framväxt och utveckling i Finland 1880-1923
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN: 951-765-241-0, 383 s. € 30,00
ISBN 951-765-242-9 (digital).

Böckerman-Peitsalo, Anna Maria: Objektivitet och liturgisk förankring : strävanden att införa ny saklighet inom kyrkomusik och gudstjänstliv i Borgå stift åren 1923-1943
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN: 951-765-292-5; € 30,00
ISBN 951-765-293-3 (digital).

Carlsson, Niclas: Markov Chains on Metric Spaces. Invariant Measures and Asymptotic Behaviour
Acta Academiae Aboensis, Ser. B , Mathematica et physica;
ISSN 0001-5105; Vol. 65, no. 3 . ISBN 951-765-263 -1, 28 s. . € 6,0

Collin, Lotta: Variation i webdiskussion : en fallstudie av kontext, funktion och form i diskussionsforum om diabetes
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN: 951-765-226-7, 246 s., € 23,00

Djupsjöbacka, Stefan: Dialogue in the crisis of representation : realism and antirealism in the context of the conversation between theologians and quantum physicists in Göttingen 1949-1961
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN: 951-765-228-3, 374 s. € 30,00

Ek, Stefan: Om information, media och hälsa i en samhällelig kontext :
en empirisk och analytisk studie
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN: 951-765-288-7, 245 s. € 24,00
ISBN 951-765-289-5 (digital)

Elo, Maria: SME internationalisation from a network perspective : an empirical study on a Finnish-Greek business network
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN: 951-765-235-6, 254 s., € 24,00
ISBN 951-765-236-4 (digital)

Forsman, Maria: Development of research networks : the case of social capital
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN: 951-765-284-4, xii, 254 p. € 21,00
ISBN 951-765-285-2 (digital)

Forsström, Birgitta: Value co-creation in industrial buyer-seller partnerships – creating and exploiting interdependencies : an empirical case study
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN: 951-765-231-3, 192 s. € 20,00
ISBN: 951-765-285-2 (digital)

Gadd, Håkan: Autonomi och effektivitet i det svenska högskolesystemet
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary
ISBN: 951-765-276-3; viii, 239 s. € 22,00
ISBN 951-765-277-1 (digital)

Glader, Christer: Constructive Methods for Rational Interpolation and Uniform Approximation on the Unit Disc
Acta Academiae Aboensis, Ser. B , Mathematica et physica;
ISSN 0001-5105; Vol.
Vol. 65, no. 2. ISBN 951-765-262-3
99 s. € 13,00

Granholm, Kennet: Embracing the dark : the magic order of Dragon Rouge : its practice in dark magic and meaning making
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN: 951-765-251-8, 347 p. € 26,00
ISBN 951-765-252-6 (digital)

Gullkvist, Benita: Det elektroniska pappret i redovisningen : studier i förhållningssätt och följder bland redovisningens yrkesmänniskor
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN: 951-765-239-9, 268 s. € 25,00
ISBN 951-765-240-2 (digital)

Hellström, Magnus: Business concepts based on modularity : a clinical inquiry into the business of delivering projects
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN: 951-765-294-1; xiii, 189 s. € 22,00
ISBN 951-765-295-X (digital)

Kurtén-Vartio, Sonja: TAMU – en annorlunda skola : en studie av den konsekvenspedagogiska yrkesutbildningen i dansk arbetsmarknadspolitik – Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN: 951-765-274-7, 220 s. € 22,00
ISBN 951-765-275-5 (digital)

Larzén, Eva: In pursuit of an intercultural dimension in EFL-teaching exploring cognitions among Finland-Swedish comprehensive school teachers
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN : 951-765-290-9, 167 s. € 18,00
ISBN 951-765-291-7 (digital)

Lassenius, Erna: Rummet i vårdandets värld
– Diss.: Åbo Akademi. Summary: The space in the world of caring.
ISBN: 951-765-237-2, 269 s. € 25,00
ISBN 951-765-238-0 (digital).

Lempinen, Miko: The United Nations Commission on Human Rights and the different treatment of governments an inseparable part of promoting and encouraging respect for human rights?
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN: 951-765-245-3, 499 p. € 33,00
ISBN 951-765-246-1 (digital).

Lundberg-Kelly, Gunilla (sammanställt av): Född till resenär : ett urval ur Edvard Westermarcks resebrev : [Edvard Westermarck].
ISBN: 951-765-260-7; 144 s. € 25,00
ISBN:951-765-261-5 (digital)

Lundell, Krister: Contextual determinants of electoral system choice : a macro-comparative study 1945-2003
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN: 951-765-298-4; 282 s. € 25,00
ISBN 951-765-299-2 (digital)

Meriluoto, Jussi and Geoffrey A. Codd (eds.): TOXIC : cyanobacterial monitoring and cyanobacterial analysis (Acta Academiae Aboensis, Ser. B, Mathematica et physica, ISSN 0001-5105; 65,1
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN: 951-765-259-3, 149 p. € 16,00

Orlov, Janina: Texten som kalejdoskop : en läsning av A. S. Pusjkins “Sagan om tsar Saltan”
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN: 951-765-266-6; 199 s. € 20,00
ISBN 951-765-267-4 (digital)

Palsdottir, Agusta: Health and lifestyle : Icelanders’ everyday life information behaviour
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN: 951-765-272-0, 238 p. € 25,00
ISBN 951-765-273-9 (digital)

Porko-Hudd, Mia: Under ytan, vid ytan och ovanför ytan : analys av tanken bakom tre läromedel i slöjd
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary
ISBN: 951-765-278-X, 292 s. € 25,00
ISBN 951-765-279-8 (digital).

Ramström, Joachim: West meets east : a study of cross-institutional business relationships between Finnish/Swedish and overseas Chinese firms
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN: 951-765-247-X, 195 p. € 20,00
ISBN 951-765-248-8 (digital)

Rontu, Heidi: Språkdominans i tidig tvåspråkighet : barnets kodväxling i kontext
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary: Language dominance in infant bilingualism : the child’s code-switching in context
ISBN: 951-765-243-7, 328 s. € 28,00
ISBN 951-765-244-5 (digital)

Roslin, Bertil: Tillväxt, förändring och osäkerhet : ett halvt sekel i universitetsvärlden
ISBN: 951-765-270-4, 158 s. € 15,00
ISBN 951-765-271-2 (digital)

Roxberg, Åsa: Vårdande och icke-vårdande tröst
– Diss. Åbo Akademi. – Summary.
ISBN: 951-765-233-X, 187 s., € 20,00
ISBN 951-765-234-8 (digital)

Saarela, K-E …[et al.]: Quantitative elemental analysis of dry-ashed bark and wood samples of birch, spruce and pine from South-Western Finland using PIXE
(Acta Academiae Aboensis, Ser. B, Mathematica et physica, ISSN 0001-5105; 65,4)
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN: 951-765-269-0 € 7,00

Silius-Ahonen, Ellinor: Lärande som text : en dramapedagogiskt förankrad läsning av det kroppsliga, rumsliga och retoriska i kunskapsbildande processer
– Diss.: Åbo Akademi.- Summary.
ISBN: 951-765-253-4, 288 s. € 25,00
ISBN 951-765-254-2 (digital)

Singh, Rajesh: Marketing culture of Finnish research libraries : an analysis of marketing attitude, knowledge and behaviour
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN: 951-765-282-8, 285 s. € 26,00
ISBN 951-765-283-6 (digital)

Sjöberg, Boris: Från Euklides till Hilbert. Historien om matematikens utveckling under tvåtusen år. 6. uppl.
ISBN 952-9616-44-9. x; 238 s. € 22,00

Slotte, Pamela: Mänskliga rättigheter, moral och religion : om de mänskliga rättigheterna som moraliskt och juridiskt begrepp i en pluralistisk värld
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN: 951-765-280-1, 471 s. € 30,00
ISBN 951-765-281-X (digital).

Slotte-Lüttge, Anna: Ja vet int va de heter på svenska : interaktion mellan tvåspråkiga elever och deras lärare i en enspråkig klassrumsdiskurs
-Diss. Åbo Akademi. – Summary
ISBN 951-765-264-X, 224 s. € 21,00
ISBN 951-765-265-8 (digital)

Suksi, Markku: Ålands konstitution : en sammanställning av material och tolkningar i anslutning till självstyrelselag för Åland
ISBN: 951-765-249-6, 566 s. € 40,00
ISBN 951-765-250-X (digital).

Suksi, Markku: Ålands konstitution : separat bilaga med författningstexter
(Publikationer : Rättsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi , Serie K; 39)
ISBN: 952-12-1566-6, 50 s.

Tuhkanen, Tuija: “In memoriam sui et suorum posuit”: lahjoittajien muistokuvat Suomen kirkoissa 1400-luvulta 1700-luvun lopulle
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary
ISBN 951-765-286-0, 352 s. € 28,00
ISBN 951-765-287-9 (digital)

Utchay, Harmony Udo: Convergence and divergence in global economy and social development : global perspectives on the contents of economic and soical development policy and its effects on rich and poor countries
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN: 951-765-257-7, 327 p. € 28,00
ISBN 951-765-258-5 (digital)

Yrjälä, Ann: Public health and Rockefeller wealth : alliance strategies in the early formation of Finnish public health nursing
– Diss. : Åbo Akademi University.
ISBN : 951-765-255-0, 220 p. € 21,00
ISBN 951-765-256-9 (digital) – incorrect ISBN in the publication ISBN: 951-765-236-9

Österlund, Maria: Förklädda flickor. Könsöverskridning i 1980-talets svenska ungdomsroman.
-Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-300-X. 372 s. € 30,00
ISBN 951-765-301-8 (digital)

Åbo Akademi University Press publications 2004

Anckar, Dag: Politik i lilleputtar. Mikrostater i komparativ belysning.
ISBN 951-765-189-9. 204 s. € 22,00
ISBN 951-765-190-2 (digital)

Asplund Ingemark, Camilla: The Genre of Trolls. The Case of a Finland-Swedish
Folk Belief Tradition
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-222-4, xiii, 320 s. € 28,00
ISBN 951-765-223-2 (digital)

Caspari, Synnøve: Det gyldne snitt. Den estetiske dimensjon, en kilde til helse og et etisk anliggende.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-208-9, 263 s. € 24,00
ISBN 951-765-209-7 (digital)

Arne Engelstad: Poetikk og politikk : Augusto Boal og de undertryktes teater
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 951-765-212-7, 213 s., € 20,00
ISBN 951-765-213-5 (digital)

Eriksson, Ralf, Jäntti, Markus & Willner, Johan (red.): Att förstå och förändra världen. En festskrift för Jan Otto Andersson.
ISBN 951-765-154-6, xvi; 270 s. € 24,00
ISBN 951-765-155-4 (digital)

Illman, Karl-Johan: Landet. Folkgrupper och gränser i Israel-Palestina från äldsta tider till våra dagar.
ISBN 951-765-191-0, 216 s. € 20,00

Illman, Ruth: Gränser och gränsöverskridanden. Skildrade erfarenheter av kulturella möten i internationellt projektarbete.
ISBN 951-765-185-6, 285 s. € 24,00

Johanson, Märta C.: Self-Determination and Borders. The Obligation to Show Consideration for the Interests of Others.
-Diss. : Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-177-5,335 s. € 27,00
ISBN 951-765-178-3 (digtal)

Lindeberg, Ann-Charlotte: Promotion and Politeness. Conflicting Scholarly Rhetoric in Three Disciplines.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-163-5, 301 s. € 26,00
ISBN 951-765-164-3 (digital)

Lindwall, Lillemor: Kroppen som bärare av hälsa och lidande.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-173-2, 181 s. € 19,00
ISBN 951-765-174-0

Lipponen, Sami: “Nationens sista försvarare” : en religionsvetenskaplig studie av neonationalistisk samhällssyn och livstolkning i Sverige
-Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 951-765-220-8, 224 s., € 20,00
ISBN 951-765-221-6 (digital)

Lundåsen, Susanne: En föreningsbaserad demokrati? Ideella föreningar och valdeltagande i Sveriges kommuner under 1900-talet.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-159-7, x; 224 s. € 22,00
ISBN 951-765-160-0 (digital)

Martikainen, Tuomas: Immigrant Religions in Local Society. Historical and Contemporary Perspectives in the City of Turku.
– Diss. Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-179-1, xix; 288 s. € 25,00
ISBN 951-765-180-5 (digital)

Nielsen, Marina: La polysémie et le mot coup.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-167-8, 468 s. € 32,00
ISBN 951-765-168-6 (digital)

Nilsson, Brita: Savnets tone i ensomhetens melodi. Ensomhet hos aleneboende personer med alvorlig psykisk lidelse.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-171-6, 312 s. € 26,00
ISBN 951-765-172-4 (digital)

Nurmi, Janne J.: Die Ethik unter dem Druck des Alltags : die Impulse der gesellschaftlichen Änderungen
und Situation zu der sozialkritischen Prophetie in Juda im 8. Jh. v. Chr.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-210-0, € 32,00
ISBN 951-765-211-9 (digital)

Nygård, Henry: Bara ett ringa obehag? Avfall och renhållning i de finländska städernas profylaktiska strategier 1830-1930.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-196-1, 402 s. € 30,00
ISBN 951-765-197-X (digital)

Ray, Johanna: Musikaliska möten man minns : om musikundervisningen i årskurserna
sju till nio som en arena för starka musikpplevelser
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 951-765-218-6, 358 s. € 28,00
ISBN 951-765-219-4 (digital)

Rundqvist, Ewa: Makt som fullmakt. Ett vårdvetenskapligt perspektiv.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-175-9, 248 s. € 22,00
ISBN 951-765-176-7 (digital)

Sandvik, Björn: Säljarens kontrollansvar : skadeståndsansvarets grund och
omfattning enligt köplagen och CISG
ISBN 951-765-200-3 (hft.), 411 s. € 30,00
ISBN 951-765-201-1 (digital)

Schalin, Monica: Målarpoeten Ellen Thesleff
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-170-8, 310 s. € 26,00
ISBN 951-765-170-8 (digital)

Schmidt, Lars: En kamp om själar : den evan gelisk-lutherska kyrkan i Borgåbygden
och dess röda medlemmar under tiden kring år 1918
– Diss. Åbo Akademi. Summary
ISBN 951-76 5-206-2, € 24,00
ISBN 951-765-207-0 (digital)

Sitzia, Emilie: L´artiste entre mythe et réalité dans trois œuvres
de Balzac, Goncourt et Zola
-Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 951-765-214-3, 227 p., € 22,00
ISBN 951-765-215-1 (digital)

Sjöberg-Pietarinen, Solveig: Museer ger mening. Friluftsmuseerna Klosterbacken och Amuri som representationer.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-157-0, 323 s. € 27,00
ISBN 951-765-158-9 (digital)

Swanström, André: Separatistledare i 1700-talets Österbotten.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-183-X, 275 s. € 23,0
ISBN 951-765-184-8 (digital)

Söderlund, Maud: Som drabbad av en orkan. Anhörigas tillvaro när en närstående drabbas av demens.
– Diss Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-187-2, 194 s. € 19,00
ISBN 951-765-188-0 (digital)

Thomasson, Adrian: Myt, värde och vetenskap. Ernst Cassirer i Sverige, 1935-41.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-198-8, 240 s. € 22,00
ISBN 951-765-199-6 (digital)

Wetterstein, Peter: Redarens miljöskadeansvar.
ISBN 951-765-194-5, 550 s. Inb. € 90,00
ISBN 951-765-195-3 (digital)

Tom Wikman: På spaning efter den goda läroboken : om pedagogiska texters lärande potential
ISBN 951-765-224-0, 188 s., € 19,00
ISBN 951-765-225-9 (digital)

Zilliacus, Lars: Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter III. En källa för forskningen.
ISBN 951-765-144-9, 244 s. € 20,00
ISBN 951-765-145-7 (digital)

Zilliacus, Lars: Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter IV. En källa för forskningen.
ISBN 951-765-165-1, 268 s. € 20,00

Zilliacus, Lars: Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter V:1. En källa för forskningen.
ISBN 951-765-202-X, 225 s. € 20,00
ISBN 951-765-203-8 (digital)

Zilliacus, Lars: Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter V:2. En källa för
forskningen
ISBN 951-765-204-6, 239 s. € 20,00
ISBN 951-765-205-4 (digital)

Österbacka,Eva: It Runs in the Family.
– Diss. Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-181-3, 144 s. € 15,00
ISBN 951-765-182-1 (digital)

Åbo Akademi University Press publications 2003

Arman, Maria: Lidande och existens i patientens värld. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-125-2. 175 s. € 19,00
ISBN 951-765-129-5 (digital)

Auvinen, Ville: Jesus´ Teaching on Prayer.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-149-X. 320 s. € 26,00

Bertills, Yvonne: Beyond Identification. Proper Names in Children´s Literature.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-124-4. 280 s. € 24,00
ISBN 951-765-128-7 (digital)

Björkroth, Tom: Engine of Wheels of our Prosperity? Infrastructure and Economic Growth and Effects of Liberalisation of the Finnish Telecommunications Market.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-123-6. 146 s. € 14,00

Broo, Måns: As Good as God. The Guru in Gaudiya Vaisnavism.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-132-5. x; 308 s. € 26,00
ISBN 951-765-133-3 (digital)

Ekman, Michel & Holmström, Roger: Kunskapens hugsvalelse. Litteraturveten-skapliga studier tillägnade Clas Zilliacus.
ISBN 951-765-120-1. 269 s. €23,00

Eriksson-Backa, Kristina: In sickness and in health : how information and knowledge are related to health behaviour
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 951-765-152-X, 205, [45] s.; ill., tab., € 22,00
ISBN ISBN 951-765-153-8 (digital)

Fredriksson, Lennart: Det vårdande samtalet. – Slutsåld! –
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-119-8. 208 s. € 20,

Gustafsson, Jan: The Effect of pH and Electrolyte Concentration on the Dispersion Properties of Titanium Dioxide.
Acta Academiae Aboensis, Ser. B , Mathematica et physica; ISSN 0001-5105; Vol. 63, no. 1. ISBN 951-765-156-2. 56 s. € 10,00

Haapamäki, Saara: Studier i svensk grammatikhistoria.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-116-3. 407 s. € 30,00

Klami, Hannu Tapani: Studier rörande svensk och finsk rätt.
ISBN 951-765-115-5. 344 s. € 28,00

Leppimäki, Petra: Interrelationship between Sterol and Phospholipid Homeostasis in Cultured Fibroblasts
Acta Academiae Aboensis, Ser. B , Mathematica et physica; ISSN 0001-5105
Vol. 62, no. 1
ISBN 951-765-114-7. 60 s. € 12,00

Linjama, Eero: Akademiska orkestern 75 år – Akademiska orkestern 75 vuotta
ISBN 951-765-126-0. 152 s. € 17,00
ISBN 951-765-127-9 (digital)

Mustakallio, Marja: “Teen nyt paljon musiikkia”. Fanny Henselin (1805-1857) toiminta modernisoituvassa musiikkikulttuurissa.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-150-3. 358 s. € 28,00
ISBN 951-765-151-1 (digital)

Nordman, Anna-Maria: Takt och ton i tiden. Instrument, musik och musiker i svenskösterbottniska dansorkestrar 1920-1950.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-121-X. 284 s. € 24,00

Nygård, Mikael: Välfärdsstaten, partierna och marknaden. Den välfärds-ideologiska förändringen inom fyra finländska partier under 1990-talet.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-122-8. 286 s., € 24,0

Nykänen, Hannes: The “I”, the “You” and the Soul. An Ethics of Conscience.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-117-1. 476 s. € 31,00

Pörn, Michaela & Åstrand, Anita: Kieli tienhaarassa. Juhlakirja Maija Grönholmin 60-vuotispäivän kunniaksi 23.9.2003.
ISBN 951-765-146-5. 162 s. € 25,00
ISBN 951-765-147-3 (digital)

Råholm, Maj-Britt: I kampens och modets dialektik.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-118-X. 176 s. € 20,00

Sarelin, Birgitta (red.): Runeberg i psalmboken
ISBN 951-765-161-9, 205 s. € 18

Schauman, Barbro E.: Från Venus och från Mars. Om jämställdhet som organisatorisk fars.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-134-1. 342 s. € 27,00
ISBN 951-765-135-X (digital)

Selin, Ann-Sofie: Pencil Grip. A Descriptive Model and Four Empirical Studies.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-118-X. 127 s. € 14,00
ISBN 951-765-131-7 (digital)

Svanberg, Jan: Schamantroplogi i gränslandet mellan forskning och praktik
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-951-765-140-6. 294 s. , € 24,00
ISBN 951-765-141-4 (digital)

Väätäinen, Hanna: Rumbasta rampaan. Vammaisen naistanssijan ruumiillisuus pyörätuolikilpatanssissa.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-136-8. 182 s. € 18,00
ISBN 951-765-137-6 (digital)

Woesner, Katrin: Nu huete wol der verte. Auf dem Weg zu einem Begriffsglossar zum “Jüngeren Titurel”.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-138-4. 156 s. € 15,00
ISBN 951-765-139-2 (digital)

Zilliacus, Lars: Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter II. En källa för forskningen.
ISBN 952-765-110-4. 212 s. € 20,00

Åbo Akademi University Press publications 2002

Andreasson, Hans: Gripenhet och engagemang. Svenska Missionsförbundets identitet speglad genom missionsföreståndarnas predikningar vid generalkonferenserna 1918-1993.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-097-3. 448 s. € 31,00

Bengtsson, Åsa: Ekonomisk röstning och politisk kontext. En studie av 266 val i parlamentariska demokratier.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-096-5. vii, 264 s. € 22,00

Bergman, Solveig: The Politics of Feminism. Autonomous Feminist Movements in Finland and
West Germany from the 1960s to the 1980s.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-100-7. 333 s. € 27,00

Edlund, Margareta: Människans värdighet. Ett grundbegrepp inom vårdvetenskapen. Slutsåld!
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-095-7. x, 153 s. € 18,00

Evertsson, Jakob: “En damm mot tidens ström”. Kritiken mot biskoparna i det svenska stånds- och enhetssamhället vid mitten av 1800-talet.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-113-9. 292 s. € 24,00

Fagerström, Arne: Group Accounting Across Borders.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-106-6. 212 s. € 21,00

Gustafsson, Magnus: Att leverera ett kraftverk. Förtroende, kontrakt och engagemang i internationell projektindustri.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-086-8. 417 s. € 30,00

Hassel, Lars & Hans-Erik Krokfors (red.): I företagens och samhällets tjänst. Festskrift tillägnad Caj-Gunnar Lindström 18.4.2002. Ekonomutbildningen vid Åbo Akademi jubileumsskrift 1927-2002
ISBN 951-765-092-2. xviii, 263 s. € 25,00
Mera info

Heinström, Jannica: Fast Surfers, Broad Scanners and Deep Divers. Personality and Information-Seeking Behaviour.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-108-2. 286 s. € 27,00

Hertzberg, Fredrik: Moving materialities : On Poetic Materiality and Translation, with Special Reference to Gunnar Björling´s Poetry.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-107-4. 216 s. € 20,00

Johansson, Hans: Beslutsfattande i offentlig förvaltning. Högre utbildning och forskning i Sverige ur en policynätverksansats.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-087-6. 400 s. € 30,00

Kasén, Anne: Den vårdande relationen. Slutsåld!
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-093-0. xiv, 250 s. € 22,00

Laaksonen, Jari: Jesus und das Land. Das Gelobte Land in der Verkündigung Jesu.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-090-6. vi, 433 s. € 30,00

Leppäkari, Maria: The End Is a Beginning. Contemporary Apocalyptic Representations of Jerusalem.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-104-X. 272 s. € 23,00

Lindahl-Raittila, Iris: From Victim of the “Feminine Mystique” to Heroine of Feminist Deconstruction. Auto/Biographical Images of Sylvia Plath 1963-2001.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-088-4. iv, 294 s. € 25,00

Linnanmäki, Karin: Matematikprestationer och självuppfattning.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-089-2. xxx, 563 s. € 33,00

Molander, Joakim: Straffets grammatik.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-103-1. 322 s. € 26,00

Nielsen, Marianne Lykke: The Word Association Method. A Gateway to Work-Task Based Retrieval.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-101-5. viii, 342 s. € 28,00

Novén, Bengt: Rene Char: René Char : interprétations, interrogations.
ISBN 951-765-099-X. 247 s. € 22,00

Olsmats, Carl: The Business Mission of Packaging. Packaging as a Strategic Tool for Business Development towards the Future.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-112-0. 243 s. € 21,00

Toftegaard Pedersen, Arne: Det marginaliserede gennembrud. Tre moderne svensksprogede romaner fra 1880ernes Finland.
– Diss.: Åbo Akademi. Zusammenfassung.
ISBN 951-765-105-8. 333 s. € 26,00

Römer, Jürgen: The Toronto Blessing.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-109-0. vii, 276 s. € 23,00

Salo, Petri: Skolan som mikropolitisk organisation. En studie i det som skolan är.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-111-2. 322 s. € 28,00

Sandvik, Björn: Miljöskadeansvar. En skadeståndsrättslig studie med särskild hänsyn till ansvarsmotiv, miljöskadebegreppet och ersättning för skada på miljön.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-102-3. 496 s. € 32,00

Sjöberg, Jan: Systematisk pedagogik. Ett helhetsperspektiv på pedagogikens teoretiska och läromässiga dimensioner.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-098-1. 288 s. € 24,00
Mera info

Smedjebacka, Henrik: The Search for Church Union in East Africa.
ISBN 951-765-091-4. 264 s. € 22,00

Wärnå, Carola: Dygd och hälsa.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-094-9. xii, 180 s. € 20,00

Zilliacus, Lars: Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter – en källa för forskningen I.
ISBN 952-12-0991-7. 234 s. € 20,00

Åbo Akademi University Press publications 2001

Ahlbäck, Pia Maria: Energy, Heterotopia, Dystopia. George Orwell, Michel Foucault and the Twentieth Century Environmental Imagination
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-085-X. viii, 279 s. € 24,00

Akolahti, Kirsti & Saksa, Kirsti: Dörrarna berättar.
ISBN 951-765-056-6. 86 s. € 25,23

Belzen, Jacob A.v.: Der kulturpsychologische Ansatz in der Theologie, insbesondere in der Religionswissenschaft. Theoretische und empirische Beiträge.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-058-2. viii, 248 s. € 20,18

Blomqvist, Ea Maria (red.): Från teknik till etik. Miljöförståelse i universitetsperspektiv.
ISBN 951-765-079-5. 301 s. € 16.82

Ekeberg, Margaretha: Tillägnandet av vårdvetenskaplig kunskap. Reflexionens betydelse för lärandet. Slutsåld!
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-073-6. xvi, 216 s.

Gullin-Hofstedt, Britta: Messianism och millerism. Typologiska synpunkter på messianska fenomen.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-071-X. 170 s. € 16,80

Hansson, Karl-Johan, Bohlin, Folke & Straarup, Jørgen: Dejlig er jorden. Psalmens roll i nutida nordiskt kultur- och samhällsliv.
ISBN 951-765-060-4. 395 s. € 28,59

Nils G. Holm, Marita Rajalin, Karl-Gustav Sandelin, Pia Södergård, Ulrika Wolf-Knuts (red.): Religio et Bibliotheca. Festskrift till Tore Ahlbäck 14.3.2001
ISBN 951-765-057-4, 282 s., € 23,5

Isaksson, Guy-Erik & Helander, Voitto: Interpellationer i Norden. Kontroll eller propaganda
ISBN 951-765-062-0. xii, 128 s. € 13,40

Jansson, Rainer: Förklaringsmönster för små och medelstora företags framgångar och misslyckanden. Varför lyckas vissa små och medelstora företag (SM-företag) i sina internationella operationer?
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-065-5. 387 s. € 28,59

Joas, Marko: Reflexive Modernisation of the Environmental Administration in Finland. Essays of Institutional and Policy Change within the Finnish National and Local Environmental Administration.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-072-8. xiv, 271 s. € 23,55

Kovács, Magdolna: Code-Switching and Language Shift in Australian Finnish in Comparison with Australian Hungarian.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-080-9. 250 s. € 21,86

Tage Kurtén, Mikael Lindfelt, Pamela Slotte (red.): Ratio et fides. Studia in honorem Hans-Olof Kvist.
ISBN 951-765069-8. ii, 273 s. € 23,55

Linderborg, Henrik: Brott och straff. En undersökning av samhällstjänsten som straff
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 951-765-055-8. iii, 298 s. € 23,50

Lindholm, Christer K.: Finnish EMU Participation. Effects on the Business Environment of the Forest Industry.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-075-2. iv; 83 s. € 10,09

Lundberg-Kelly, Gunilla (red. o. övers.): Time Travel. Finland-Swedes in Foreign Parts 1811-1954.
ISBN 951-765-067-1. x, 190 s. € 16,82

May, Vanessa: Lone Motherhood in Finnish Women´s Life Stories. Creating Meaning in a Narrative Context.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-054-X. 332 s. € 25,23

Mustelin, Olof: “En osjälvisk längtan att skänka forskningen ett starkt stöd”. Familjen Gösta Branders och Åbo Akademis bibliotek.
ISBN 951-765-074-4. 236 s. € 21,00

Norrback, Anna: The Fatherless and the Widow in the Deuteronomic Covenant.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-068-X. x, 285 s. € 23,55

Numminen, Tuija: God, Power and Justice in Texts of Simone Weil and Dorothee Sölle.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-081-7. 221 s. € 20,00

Nynäs, Peter: Bakom Guds rygg. En hermeneutisk ansats till interkulturell kommunikation och förståelse i industriella projekt.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-059-0. 380 s. € 26,47

Oinas, Elina: Making Sense of the Teenage Body. Sociological Perspectives on Girls, Changing Bodies, and Knowledge.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-061-2. x, 241 s. € 20,18

Ringbom, Sixten: The Sounding Cosmos. A Study in the Spiritualism of Kandinsky and the Genesis of Abstract Painting.
Acta Academiae Aboensis, Ser. A Vol. 38 nr 2.
Nytryck. 292 s. € 23,55

Sjöberg, Boris: Från Euklides till Hilbert. Historien om matematikens utveckling under tvåtusen år. 5. uppl.
(ny 6. upplaga 2005)
ISBN 952-9616-44-9. x, 238 s. € 21,02

Snellman, Kenneth: Studies of Appointments and Incentives under Imperfect Information.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-064-7. 156 s. € 15,14

Sundkvist, Bernice: Det sakramentala draget i Luthers förkunnelse.
– Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-765-076-0. 341 s. € 25,23

Taxell, Lars Erik: Bolagsledningens ansvar. Några riktlinjer. 4. uppl.
ISBN 951-9498-21-4. xii, 68 s. € 8,41

Wickman, Jan: Transgender Politics. The Construction and Deconstruction of Binary Gender in the Finnish Transgender Community.
– Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-765-078-7. 275 s. € 21,80

Widén-Wulff, Gunilla: Informationskulturen som drivkraft i företagsorganisationen. En kvalitativ studie i finländska försäkringsbolag.
– Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-765-077-9. viii, 277 s. € 23,50

Willner-Rönnholm, Margareta: Konsten eller livet. Elever inskrivna vid Åbo ritskola år 1950, deras levnadsberättelser och bildvärld.
– Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-765-070-1. 384 s. € 28,59

Wrede, Sirpa: Decentering Care for Mothers. The Politics of Midwifery and the Design of Finnish Maternity Services.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-951-765-066-3. xvi, 290 s. € 23,55

Acta Academiae Aboensis, Ser. B, Mathematica et physica; ISSN 0001-5105

Aarnio, Katri: The Role of Meiofauna in Benthic Food Webs of the Northern Baltic Sea.
Vol. 61, no. 1.
ISBN 951-765-063-9. vi, 37 s. € 6,73

Ohvo-Rekilä, Henna: Characterization of Cyclodextrins as Tools to Study Lipid Interactions in Membranes.
Vol. 61, no. 2.
ISBN 951-765-082-5. 80 s. € 13,00

Bobacka, Veronica: Interactions Between Cationic Starch and Components of a Peroxide-Bleached
Thermomechanical Pulp.
Vol. 61, no 3.
ISBN 951-765-083-3. 29 s. € 6,00

Sandbacka, Maria: Gill Epithelial Cells as In Vitro Models in Aquatic Toxicology.
Vol. 61, no. 4.
ISBN 951-765-084-1. 46 s. €9.00

Åbo Akademi University Press publications 2000

Björk, Göran: Pedagogik i exil. En bildningsfilosofisk studie med existentiellt fokus.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-042-6. x, 284 s. € 23,55

Bondas, Terese: Att vara med barn. En vårdvetenskaplig studie av kvinnors upplevelser
under perinatal tid.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-044-2. xiv, 250 s. € 20,24

Borlund, Pia: Evaluation of Interactive Information Retrieval Systems.
– Diss.: Åbo Akademi University. Summary.
ISBN 951-765-037-X. xvi, 276 s. € 23,55

Carlson, Tom: Partier och kandidater på väljarmarknaden. Studier i finländsk politisk reklam.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-048-5. 219 s. € 20,18

Golovin, Valentin: Russkaja kolybel´naja pesnja v fol´klore i literature (Den ryska vaggvisan i folkloren och litteraturen).
– Diss.: Åbo Akademi University. – Summary.
ISBN 951-765-037-X. xiii, 451 s. Price: 30 €

Granberg, Håkan: Church Planting Commitment. New Church Development in Hong Kong
during the Run-Up to 1997.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-040-X. 310 s. € 23,50

Gullberg, Tom: State, Territory and Identity. The Principle of National Self-Determination, the Question of Territorial Sovereignty in Carinthia and other Post-Habsburg Territories after the First World War.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-032-9. xiv, 217 s., € 18,50

Häggblom, Lisen: Räknespår. Barns matematiska utveckling från 6 till 15 års ålder.
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN 951-765-039-6. xvi, 366 s. € 30,00

Karvonen, Lauri and Krister Ståhlberg (ed.): Festschrift for Dag Anckar on his 60th Birthday on February 12, 2000
ISBN 951-765-033-7. xviii, 402 s. € 35,00

Lemberg, Robert: Jag, du och verkligheten. Religiös kunskap och teologi som vetenskap i
John Cullbergs religionsfilosofi.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-047-7. xiv, 258 s. € 21,86

Lindgren, Ulla: En empirisk studie av mentorskap inom högre utbildning i Sverige. Innebörd, utformning och effekter.
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN 951-765-036-1. xx, 360 s. € 28,00

Marander-Eklund, Lena: Berättelser om barnafödande. Form, innehåll och betydelse i kvinnors muntliga skildring av födsel.
– Diss.: Åbo Akademi.- Summary.
ISBN 951-765-035-3. 334 s., € 25,00

Mäkelä, Jaakko: Krischak Issara. The Independent Churches in Thailand, their Historical Background, Contextual Setting, and Theological Thinking
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-050-7. xiv, 279 s. € 23,55

Nygren-Landgärds, Christina: Educational and Teaching Ideologies in Sloyd Teacher Education.
– Diss.: Åbo Akademi University. – Swedish summary.
ISBN 951-765-034-5. viii, 173 s. + appendix 17 s. € 17,00

Saifuddin, Ahmed: The Roles of Religion and National Identity in Bangladesh.
-Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-031-0. viii, 248 s. € 20,00

Sivonen, Kerstin: Vården och det andliga: en bestämning av begreppet ‘andlig’ ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Slutsåld!
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN 951-765-030-2. xviii, 384 s. + suppl. 48 s.

Sjöberg, Boris: Från Euklides till Hilbert. Historien om matematikens utveckling under tvåtusen år. 4. uppl. Slutsåld!
ISBN 952-9616-44-9. x, 238 s.

Suolinna, Kirsti, af Hällström, Catherine & Lahtinen, Tommy: Portraying Morocco. Edward Westermarck´s Fieldwork and Photographs 1898-1913.
ISBN 951-765-046-9. 78 s. € 13,46

Treekrem, Arvid Leonard: Att återerövra vardagen. En socialpedagogisk effektstudie av ett psykosocialt rehabiliteringsprogram.
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN 951-765-041-8. xvi, 432 s. Pris: 31 €

Vikström, Björn: Verkligheten öppnar sig. Läsning och uppenbarelse i Paul Ricoeurs bibelhermeneutik.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-045-0. xii, 320 s. € 25,23

Wiklund, Lena: Lidandet som kamp och drama. – Slutsåld! –
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN 951-765-038-8. xiv, 244 s

Wikström, Kim: Det aldrig återupprepades teori. Tankar och idéer om industriella projekt.
– Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-765-043-4. x, 250 s. € 21,86

Östman, Ann-Catrin: Mjölk och jord. Om kvinnlighet, manlighet och arbete i ett österbottniskt jordbrukssamhälle ca 1870-1940.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-052-3. xii, 364 s. € 26,91

Acta Academiae Aboensis, Ser. B, Mathematica et physica ; ISSN 0001-5105:

Corin, Nina: Light-Induced Degradation of Dissolved Organic Matter in Water. – (Acta Academiae Aboensis, Ser. B, Mathematica et physica,
ISSN 0001-5105; vol. 60, no. 1)
ISBN 951-765-051-5. xii, 52 s. € 8,41

Manelius, Robin: Enzymatic and Acidic Hydrolysis of Native and Modified Starch Granules. – (Acta Academiae Aboensis, Ser. B, Mathematica et physica,
ISSN 0001-5105; vol. 60, no. 2)
ISBN 951-765-053-1, 52 s. € 8,41

Toivakka, Martti: Simulation of Particle Motion in Pigment Coating Colors
(Acta Academiae Aboensis. Ser.B, Mathematica et physica,
ISSN 0001-5105; vol. 58, no.1)
ISBN 952-9616-92-1. xii, 48 s. € 8,41

Åbo Akademi University Press publications 1999

Berg, Carl-Gustav: Heat and Mass Transfer in Turbulent Moist Air Drying Processes. Experimental and Theoretical Work.
– (Acta Academiae Aboensis. Ser.B, Mathematica et physica, ISSN 0001-5105; vol. 59, no. 1) – Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-021-3. xiv, 168 s.; € 25,00

Björkgren, Mårten: Drama och dialog. Olov Hartman som homilet under åren som församlingspräst 1932-1948.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-028-0. 371 s. € 25,00

Björkstrand, Carita: Kvinnans ställning i det finländska musiksamhället. Utbildningsmöjligheter och yrkesvillkor för kvinnliga organister, musikpedagoger och solister 1890-1939.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-012-4. 356 s. € 25,00

Ingvar Dahlbacka, Birgitta Sarelin (red.): Teologi och gudstjänstliv.Festskrift utgiven med anledning av Teologiska fakultetens vid Åbo Akademi 75-årsjubileum.
ISBN 951-765-019-1. 285 s. € 22,50

Eklund, Marita: Lärarens syn på samundervisning i gymnastik.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-016-7. xvi, 435 s. € 32,00

Fagerström, Lisbeth: The Patient’s Caring Needs. To Understand and Measure the Unmeasurable.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-011-6. xii, 209 s. € 18,50

Fortelius Bertel: Ortnamnen i Korpo.
ISBN 951-765-020-5. viii, 485 s. € 34,00

Grönlund, Kimmo: Kontext, valsystem och aktivitet. Den politiska omgivningens betydelse för valdeltagandet i Storbritannien och Finland 1918-1999.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-023-X. viii, 326 s. , € 25,00

Heer, Aart Jan de: nformationsstrategier på exportmarknaden. Problemidentifiering och problemlösning bland finländska stockhusexportörer på den tyska marknaden.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-022-1. xii, 320 s. € 25,00

Isaksson-Wikberg, Maria: Negotiated and Committed Argumentation. A Cross-Cultural Study of American and Finland-Swedish Student Writing.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-029-9. xii, 299 s., € 23,50

Jäppinen, Ulla: Kielen ja ajatusten kliseet. Värien nimitysten käyttö eräissä suomenkielisissä idealistissävyisissä teksteissä.
– Diss.: Åbo Akademi. Zusammenfassung.
ISBN 951-765-025-6. 280 s.; € 23,50

Kotkavaara, Kari: Progeny of the Icon. Èmigré Russian Revivalism and the Vicissitudes of the Eastern Orthodox Sacred Image.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-024-8. xii, 544 s. ill.; € 35,00

Kuvaja, Christer: Försörjning av en ockupationsarmé. Den ryska arméns underhållssystem i Finland 1713-1721.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-026-4. x, 348 s. € 25,00

Lillbacka, Ralf: The Legitimacy of the Political System. The Case of Finland.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-015-9. xiv, 335 s. € 26,50

Mäkelä, Matti: Mission According to John R.W. Stott. A Study with Special Reference to the Ecumenicals and Evangelicals.
– Diss.: Åbo Akademi University.
ISBN 951-765-027-2. x, 296 s. € 23,30

Nyholm, Bertel: “Vår uppgift är den högsta i lifvet…” Studier i den finlandssvenska folkskollärarkåren 1871-1971 ur pedagogikhistorisk och utbildningssociologisk synvinkel. –
– Diss.: Åbo Akademi. Zusammenfassung.
ISBN 951-765-014-0. 283 s. € 18,50

Post, Iréne von: Professionell naturlig vård ur anestesi- och operationssjuksköterskors perspektiv.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-017-5. 220 s. € 20,00

Rehnsfeldt, Arne: Mötet med patienten i ett livsavgörande skeende.
– Diss: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-009-4. x, 219 s. € 20,00

Ström, Kristina: Specialpedagogik i högstadiet. Ett speciallärarperspektiv på verksamhet, verksamhetsförutsättningar och utvecklingsmöjligheter.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951-765-013-2. x, 288 s. € 23,50

Sundholm, John: Populärt berättande och offentlighet. Sujet, excess, den sociala detektiven och den privata familjen.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary.
ISBN 951- 765-010-8. viii, 188 s., € 18,50

Åbo Akademi University Press publications 1998

Anckar, Carsten: Storlek och partisystem : en studie av 77 stater
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN: 952-9616-95-3, 293 s., € 25,23

Olof Eriksson (utg. av) Språk- och kulturkontraster : om översättning till och från franska
Föreläsningar vid ett symposium vid Åbo Akademis Franska och klassiska institution 14-15 maj 1997
ISBN: 952-9616-96-1, 171 s., € 15,14

Janfelt, Monika: Stormakter i människokärlek : svensk och dansk krigsbarnshjälp 1917-1924.
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN: 952-9616-97-X, 270 s., € 21,86

Sven Erik Klinkmann: Elvis Presley – den karnevalististiske kungen
– Diss.: Åbo Akademi.- Summary
ISBN 951-765-008-6, 433 s., € 30,27

Korhonen, Mikael: Finlands ryska fordringar ekonomisk uppgörelse med Ryssland efter 1917 : privata ersättningsfrågor i ett jämförande internationellt sammanhang
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN: 951-765-000-0, 332 s., € 26,91

Laato, Anni Maria: Jews and Christians in De duobus montibus Sina et Sion : an approach to early Latin Adversus ludaeos literature.
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN: 951-765-001-9, 232 s., € 20,18

Lindeman, Johanna: Ala-asteen lukutesti. tekniset tiedot
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN: 952-9616-99-6, 177 s., € 18,50

Löflund, Juhani: Suomen kirjoitetun yleiskielen passiivi
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary
ISBN 951-765-004-3, € 18,50

Toivo Mäenpää: Kristendom och kultur enligt Antti J. Pietilä,
Eino Sormunen och Yrjö J. E. Alanen
-Diss .: Åbo Akademi
ISBN : 951-765-007-8, 262 s., € 23,55

Nerdrum, Monica: Skärgårdskvinnor : tradition, modernitet och diversitet
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN: 952-9616-93-7, 256 s., € 21,86

Sarelin, Birgitta: Behålla och förnya den finlandssvenska psalmboksrevisionen 1975-1986
– Diss.: Åbo Akademi .- Summary
ISBN: 951-765-005-1, 448 s., € 30,27

Willimas, Lydia: Young EFL readers and their books : learning to read in English immersion programmes
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN: 951-765-003-5, € 25,23

Acta Academiae Aboensis. Ser. B : Mathematica et physica

Toivola, Diana M.: Microcystins – potent tools to study serine/threonine protein phosphatases and their role in cytoskeletal regulation
– Diss.: Åbo Akademi University
(Acta Academiae Aboensis. Ser. B : Mathematica et physica,
ISSN: 0001-5105 , vol. 57, no. 4)
ISBN: 952-9616-94-5, 59 s., € 8,41

Tuominen-Gustafsson, Helena:
Calcium signalling pathways in human neutrophils
– Diss.: Åbo Akademi University
(Acta Academiae Aboensis. Ser. B: Mathematica et physica , ISSN: 0001-5105, vol. 58, no. 2)
ISBN: 951-765-006-X (nid.), 72 p.

Åbo Akademi University Press publications 1997

Ralf Eriksson: Essays on the methodology and ethics of economics
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-80-5, viii, 186 s.; 21 cm, € 16,15

Nina Granqvist: Privatisering i princip och praktik : en studie av privata inslag i finländska kommuners verksamhet
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary
ISBN 952-9616-84-8, [3], vii, 299 s. ; ill., tab., € 24,22

Ria Heilä-Ylikallio: Vad berättar barntexter? : mönster i texter skrivna av barn i åldern sex och åtta år
-Diss. : Åbo Akademi. – Summary
ISBN 952-9616-91-0; 187 s.; ill., € 17,83

Voitto Helander o. Siv Sandberg (red.): Festskrift till Krister Ståhlberg : 50 år den 31 maj 1997
ISBN 952-9616-77-5; 380 s.; ill., € 30,78

A.W. Johnson (ed. and with an introduction): Three volumes annotated by Inigo Jones: Vasari’s Lives (1568), Plutarch’s Moralia (1614), Plato’s Republic (1554)
ISBN 952-9616-81-3 (inb.); lxxxvii, 101 s.; färgpl., € 17,38

Anders Kjellman: Essays on performance and financing on decisions during the 1990s recession in Finland
-Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-82-1, 160 s., € 16,15
More info

Thorborg von Konow: Restaurering och reparation med puts- och murbruk
-Diss.: Åbo Akademi. – Summary
ISBN 952-9616-79-1, [3], 155 s.; ill., färgill., tab., € 16,15

Olof Mustelin: Akademiförening 1922-1997
ISBN 952-9616-85-6, 99 s.; ill., Inte till salu!
Mera info

Dahly Matilainen: Idémönster i Karin Neuman-Rahns livsgärning och författarskap : en idéhistorisk-biografisk studie i psykiatrisk vård i Finland under 1900-talets första hälft
– Diss.: Åbo Akademi. – Summary.
ISBN 952-9616-90-2; 199, [4] s., € 19,51

Anssi Simojoki: Apocalypse interpreted : the types of interpretation of the Book of Revelation in Finland 1944-1995, from the Second World War to the Post-Cold War World
-Diss. : Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-78-3, 220 s., € 17,83

John Smeds: Statement and story : Robert Graves’s myth-making
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-83-X, xiii, 341 s., € 25,90

Claus Stolpe: Metoder vid presidentval : en utvärdering
-Diss.: Åbo Akademi. – Summary
ISBN 952-9616-89-9; 317 s., € 24,39

Gustav Strömsholm:
De homosexuella som kyrklig spelbricka : en analys av aktörerna, aktionerna och debatten i Finland år 1993
-Diss.: Åbo Akademi. – Summary
ISBN 952-9616-76-7; 377 s.; diagr., tab., € 29,10

Acta Academiae Aboensis. Ser. B., Mathematica et physica, ISSN 0001-5105

Narendra Kumar: Synthesis, modification and application of high silica zeolite catalysts in the transformation of light hydrocarbons to aromatic hydrocarbons
– Diss.: Åbo Akademi University
(Acta Academiae Aboensis. Ser. B. Mathematica et physica;
ISSN 0001-5105; vol. 56, no. 3)
ISBN 952-9616-74-0 (nid.); viii, 75 s.; kuv.; 25 cm; € 12,50

Henrik Lilius: Cellular models for toxicity testing in aquatic toxicology
-Diss.: Åbo Akademi University
(Acta Academiae Aboensis. Ser. B., Mathematica et physica
ISSN 0001-5105, vol. 57, no. 3)
ISBN 952-9616-87-2 (nid.) ; 36, [4] s. ; kuv. ; 25 cm ; (6,67 FIM)

Jyrki Kukkonen: Human muscarinic receptor subtypes Hm1, Hm3 and Hm5 : expression and functional differences
– Diss.: Åbo Akademi University
(Acta Academiae Aboensis. Ser. B., Mathematica et physica
ISSN 0001-5105, vol. 57, no. 1)
ISBN 952-9616-75-9 (nid.); 71 s. ; kuv. ; 25 cm; € 11,80

Eva Sandberg: Benthic predator-prey relationships and abiotic stress: the effects of physical disturbance and oxygen deficiency
-Diss.: Åbo Akademi University
(Acta Academiae Aboensis. Ser. B., Mathematica et physica
ISSN 0001-5105, vol. 56, no. 2)
ISBN 952-9616-73-2 (nid.), 42, [4] s.; 25 cm, € 6,70

Sami Viitanen: Some new global optimization algorithms
-Diss.: Åbo Akademi University
(Acta Academiae Aboensis; Ser. B. Mathematica et physica;
ISSN 0001-5105, vol. 57, no. 2)
ISBN 952-9616-86-4 (nid.), 35, [3] s.; kuv.,25 cm; € 6,67

Updated 8.3.2024