Looking for something specific? Use our search engine!

Åbo Akademi University Press publications 1987–1996

Please note that the sale of doctoral dissertations published by the ÅAU Press ended on January 1, 2024.

Åbo Akademi University Press publications 1996


Malin Brännback
: Strategic decisions and decision support systems
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-65-1, [10], 108, [96] s.; ill., € 19,51

Gunilla Eklund-Myrskog: Student’s ideas of learning : conceptions, approaches and outcomes in different educational contexts
-Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-68-6, 295 s. ; ill., tab., € 24,39

Rauno Heikola: Trosteologi : Osmo Tiililäs uppfattning om tro och teologi
-Diss.: Åbo Akademi. – Summary
ISBN 952-9616-69-4 , 272 s., € 22,71

Marja-Leena Heikkilä-Horn: Santi Asoke Buddhism and Thai state response
-Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-71-6, 242 s., € 22,71

Mikael Lindfelt: Teologi och kristen humanism ett perspektiv på Torsten Bohlins tänkande
-Diss.: Åbo Akademi
ISBN 952-9616-70-8, xi, 347 s. ; portr., € 27,58

Peter Mattjus: Interaction of cholestrol with sphingomyelins and phosphatidylcholines in model membranes
-Diss.: Åbo Akademi University
(Acta Academiae Aboensis. Ser. B. Mathematica et physica,
ISSN 0001-5105, vol. 56, nr 1)
ISBN 952-9616-66-X, 37 s.; ill.

Risto Nurmela: Prophets in dialogue inner-biblical allusions in Zechariah 1-8 and 9-14
-Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-64-3, 263 s. ; € 22,71

Pirkko Walden … [et al.] The art and science of decision-making : In honour of Christer Carlsson
ISBN 952-9616-72-4, 283 s. ; diagr., tab., € 24,39

Bo-Jungar Wikgren: Biologins historia allmänt och i Finland
ISBN 952-9616-67-8, [5], iv, 110 s., € 12,95

Åbo Akademi University Press publications 1995

Back, Sven-Olav: Jesus of Nazareth and the sabbath commandment
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-58-9, 241 p., € 21,02

Gunnarsson, Bo: The novels of William Gerhardie
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-57-0, 518 p., € 34,14

Liljeström, Marianne: Emanciperade till underordning : det sovjetiska könssystemets uppkomst och diskursiva reproduction
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 952-9616-61-9, 486 s., € 32,46

Malmberg, Eva: Att upptäcka systemnätverk i edukativ slöjd : analyser av elevens slöjdhandlingar i en kontext : en paradigmutvecklande ansats
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 952-9616-54-6, 433 s., € 34,14

Pinola, Sakari: Church growth : principles and praxis of Donald A. McGavran’s missiology
– Diss.:Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-52-X, 311p., € 25,90

Romar, Jan-Erik: Case studies of Finnish physical education teachers : espoused and enacted theories of action
– Diss.: Ohio University
ISBN 952-9616-60-0, 253 p., € 22,71

Sjöberg, Boris: Från Euklides till Hilbert : historien om matematikens utveckling under tvåtusen år, 6. uppl.
ISBN 952-9616-44-9
ISBN 951-765-268-2 (digital)

Sjöholm, Kaj: The influence of crosslinguistic, semantic, and input factors on the acquisition of English phrasal verbs : a comparison between Finnish and Swedish learners at an intermediate and advanced level
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-56-2, 291 p., € 24,39

Acta Academiae Aboensis. Ser. B. Mathematica et physica, 0001-5105

Fogelström, Mikael: Numerical studies with the quasiclassical theory in superfluid [sup 3] He
Diss.: Åbo AkademiUniversity
ISBN 951-650-590-2, var.pag.,

Franzén, Robert: Synthesis and analyses of mutagenic chlorohydroxyfuranones and related compounds – by-products of chlorine disinfection of drinking water and of chlorine bleaching of pulp
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 951-650-564-3,var.pag.

Karlsson, Kaj: hemistry of glass forming silicate melts
Diss.: Åbo Akademi University; vol.53,no.3
ISBN 952-9616-59-7 45 s. : diagr., tab. ill.

Kulovaara, Maaret: Dissolved organic matter and xenobiotics in humic surface waters : formation of associations and degradation induced by light (Ryggtitel: DOM and xenobiotics in humic surface waters); vol. 55. 5
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 951-650-650-X, var.pag.

Åbo Akademi University Press publications 1994

Andersson, Margareta: Integritet som begrepp och princip : en studie av ett vårdetiskt ideal i utveckling
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN: 952-9616-49-X, 254 s. SLUTSÅLD!

Gefwert,Christoffer: Wittgenstein on philosophy and mathematics : an essay in the history of philosophy
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN: 952-9616-47-3, 287 p., € 25,9

Kjellberg, Seppo: inländsk arbetsetik och Luthers kallelselära : en jämförande analys av finländska arbetsetiska teorier från 1980-talet och Martin Luthers kallelselära
– Diss.: Åbo Akademi.Summary
ISBN: 952-9616-42-2, 331 s., € 28,26

Kummel, Bengt: venskar i all världen förenen eder! : Vilhelm Lundström och den allsvenska rörelsen
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN: 952-9616-41-4, 288 s., € 25,23

Lindberg, Steve: Hotbilder för Finland :
säkerhetspolitisk förändring och kontinuitet
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN: 952-9616-51-1, 447 s., € 36,1

Pettersson, Bo: The world according to Kurt Vonnegut : moral paradox and narrative form
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN: 952-9616-45-7, 404 p., € 32,4

Ungern-Sternberg, Sara von:
Verktyg för planering av tvärvetenskaplig informationsförsörjning : en tillämpning på ämnesområdet bioteknik i Finland
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN: 952-9616-48-1, 318 s., € 27,5

Acta Academiae Aboensis. Ser. B. Mathematica et physica; ISSN 0001-5105

Edén, Peter: Wide-spaced sampling of overbank sediment, till, humus and river water in Fennoscandia : applicability for global geochemical mapping and environmental assessment
– Diss.:Åbo Akademi University, vol.54; no.3
ISBN: 952-9616-50-3, 49 s. ; diagr., kart., tab.

Långvik, Vivi-Ann: ormation of the strong mutagen 3-chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone, MX, by chlorination of aromatic model compounds and of fractions of humic water
– Diss.: Åbo Akademi University, vol.54; no. 1
ISBN: 952-9616-43-0, 54 s. ; diagr., ill., tab

Wiklund,Tom: Skin ulcer disease of flounder (Platichthys flesus) : disease patterns and characterization of an etiological agent
– Diss.:Åbo Akademi University, vol.54; no. 2
ISBN: 952-9616-46-5, 43 s. ; färgill., kart., tab., € 11,44

Åbo Akademi University Press publications 1993

Martina Björklund: Narrative strategies in Cechov’s The Steppe : cohesion, grounding and point of view
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-38-4, 346 p.

Sixten Ekstrand: Tro och moral: Oxfordgrupprörelsen och MRA i Finland 1932-1955
– Diss.:Åbo Akademi. Summary
ISBN 952-9616-25-2, 340 s.

Svante Ewalds: Metafysik och religionsfilosofi: det universella i K. E. Logstrups teologisk-filosofiska tänkande 1971-1981
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 952-9616-24-4, 303 s.

Mikael Forss: Voluntary provision of public goods under complete and incomplete information
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-39-2, 118 p.

Liselotte Frisk: Nya religiösa rörelser i Sverige : relation till
samhället/världen, anslutning och engagemang
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 952-9616-26-0; 327 s.

Markus Jäntti: Essays on income distribution and poverty
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-37-6, 176 p.

Ilkka Joki: Mamet, Bakhtin, and the dramatic : the demotic as a variable of addressivity
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-40-6, 233 p.

Rissanen, Seppo: Theological encounter of oriental Christians with Islam during the early Abbasid rule
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-21-X, 290 p.

Esko Ryökäs: Tvåfald och enhet i Martti Simojokis kyrkosyn
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 952-9616-28-7, 347 s.

Maj-Len Rönkä: Termer för slåtter- och skörderedskap : finlandssvensk ordgeografi i nordiskt perspektiv
-Diss.: Åbo Akademi. Zusammenfassung
ISBN 952-9616-27-9, 306 s.

Lars Erik Taxell: Skadestånd vid avtalsbrott
ISBN 952-9616-35-X,211 s.

Åbo Akademi 1918-1993: forskning och institutioner / red.: Solveig Widén; [red.kommitté: Bengt Stenlund…[et al.]]
– Del 1: Verksamhetens bakgrund och förutsättningar
ISBN 952-9616-31-7, 225 s.

Åbo Akademi 1918-1993: forskning och institutioner / red.: Solveig Widén ; [red.kommitté: Bengt Stenlund … [et al.]]
– Del: 2 : Humanistiska fakulteten, Teologiska fakulteten
ISBN 952-9616-22-8, 361 s.

Åbo Akademi 1918-1993: forskning och institutioner / red.: Solveig Widén ; [red.kommitté: Bengt Stenlund…[et al.]]
– Del: 3 : Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska fakulteten
ISBN 952-9616-29-5, 266 s.

Åbo Akademi 1918-1993: forskning och institutioner/ red.: Solveig Widén ; [red.kommitté: Bengt Stenlund…[et al.]]
– Del: 4 : Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Kemisk­tekniska fakulteten
ISBN 952-9616-30-9, 266 s.

Åbo Akademi University 1918-1993: research and departments : English summaries / ed.: Solveig Widén; transl.: Christopher Grapes; [ed. committee: Bengt Stenlund…[et al.]]
Contains summaries of artides in Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner [parts]1-4
ISBN 952-9616-33-3, 106 p.

Barbara Lönnqvist (red.): Översättning som kulturöverföring : rysk-svenska och svensk­ryska översättningsproblem. Innehåller föredrag framförda vid symposiet “Översättning som kulturöverföring”, Åbo, februari 1991
ISBN 952-9616-23-6,163 s.

Acta Academiae Aboensis. Ser. B: Mathematica et physica; ISSN: 0001-5105

Biström, Peter: The homomorphisms on algebras of real valued functions defined on locally convex spaces and bounding sets
– Diss.: Åbo Akademi University;
Acta Academiae Aboensis. Ser. B: Mathematica et physica; ISSN: 0001-5105, vol.53; no. 1 (eller vol. 51??)
ISBN 952-9616-34-1, 81 s.

Åbo Akademi University Press publications 1992

Hans-Olof Kvist [Hrsg.]: Bibelauslegung und Gruppenindentität : Vorträge der vierten Finnisch-deutschenTheologentagung (Makarios-Symposium) im Kloster Neu-Valamo, Finnland 28.-30.8.1991 , Makarios-Symposium über Bibelauslegung und Gruppenidentität . 4 ; 1991 , Heinävesi
ISBN 952-9616-14-7, 177 s.

Hansson, Karl-Johan: Palmcrons sångpsaltare : en svensk 1600-talshandskrift, dess ursprung, innehåll och plats i spänningsfältet mellan reformert och luthersk tradition
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 952-9616-01-5, 254 s.

Hassel, Lars: The effectiveness of budgetary control in a multinational context
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-06-6, 197 s.

Hurme, Helena: Utvecklingspsykologi – psykologi i utveckling : en presentation av utvecklingspsykologins utveckling, centrala innehåll, metoder och utvecklingens determinanter
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 952-9616-13-9, 140 s.

Illman, Siv: Vere adest : religionspsykologisk tolkning av närvarotemat i Olov Hartmans romancer
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 952-9616-07-4, 366 s.

Ingvar Dahlbacka (red.); [ red. kommitté: Gustav Björkstrand… [et al.]]
Kristendomsundervisning i historiskt perspektiv : festskrift tillägnad Bill Widén på hans 60-årsdag den 19 maj 1992
ISBN 952-9616-10-4, 326 s.

Lindström, Unni Å.: Psykiatriska specialsjukskötarnas yrkesparadigm
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 952-9616-11-2, 252 s.

Lundgren, Svante: Moses Hess on religion, Judaism and the Bible
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 952-9616-02-3, 206 s.

Lönnfors, Henry: Rörelseinkomst och kommunalbeskattning :en studie av begreppen rörelse och fast driftställe samt mellankommunal inkomstfördelning
– Diss.: Helsingfors Universitet. Summary
ISBN 952-9616-19-8, 532 s.

Ann-Charlotte Lindeberg, Nils Erik Enkvist and Kay Wikberg (eds.) (Nordtext Symposium ,1990 , Espoo) Nordic research on text and discourse : Nordtext Symposium 1990
ISBN 952-9616-05-8, 287 p.

Rundt, Dennis: Munsalaradikalismen : en studie i politisk mobilisering och etablering
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 952-9616-02-3, 206 s.

Silius, Harriet: Den kringgärdade kvinnligheten : att vara kvinnlig jurist i Finland
– Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 952-9616-04-X, 360 s.

Villstrand, Nils Erik: Anpassning eller protest : lokalsamhället inför utskrivningarna av fotfolk till den svenska krigsmakten 1620-1679
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 952-9616-16-3, 363 s.

Virtanen, Tuija: Discourse functions of adverbial placement in English : clause-initial adverbials of time and place in narratives and procedural place descriptions
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 952-9616-20-1, 395 p.

Wetterstein, Peter: Environmental impairment liability in admiralty : a note on compensable damage under U.S. law
ISBN 952-9616-18-X, 234 p.

Acta Academiae Aboensis. Ser. B. Mathematica et physica; ISSN: 0001-5105;

Bruun, Henrik H.: Changes in species composition of the moth and butterfly fauna on Houtskär in the archipelago of SW Finland during the years of 1954-1989 (Lepidoptera: Hesperiidae-Noctuidae), vol. 52, no. 1
ISBN 952-9616-09-0; 49, [3] s. ; ill., kart. ; 25 cm

Mattila, Johanna: Can fish regulate benthic communities on shallow soft bottoms in the Baltic Sea? : the role of perch, ruffe and roach
ISBN 952-9616-08-2 , 37, [4] s. ; kuv. ; 25 cm

Solin, Ulla: Animation of parallel algorithms
Diss.: Åbo Akademi University,vol. 52; no.2
ISBN 952-9616-03-1, 106, [5] s. ; kuv. ; 25 cm

Treuthardt, Jouko: Hematology, antioxidative trace elements, the related enzyme activities and vitamin E in growing mink on normal and anemiogenic fish feeding
Diss.: Åbo Akademi University, vol.52; no. 4
ISBN 952-9616-12-0, 138, [6] s. ; kuv. ; 25 cm

Åbo Akademi University Press publications 1991

Hans-Olof Kvist (ed.): Academia et ecclesia : studia in honorem Fredric Cleve
ISBN 951-9498-89-3, 268 s.

Eija Ventola (ed.): Approaches to the analysis of literary discourse
ISBN 952-9616-00-7, 148 p.

Back, Barbro: An expert system for financial statements planning
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 951-9498-92-3, 186 p.

Sven-Erik Hansén: Tradition och reform : urval och konstruktion av modersmålsämnets läroplanstexter från 20-tal till 80-tal
– Diss.: Vaasan Yliopisto
ISBN 951-9498-96-6, 470 s.

Max Engman (red.): Historiens studium vid Åbo akademi
ISBN 951-9498-94-X, 303 s.

Pentti Järvinen: Psykos och religion : psykodynamiska mekanismer och rollpsykologiska processer bakom religiösa föreställningar hos psykotiker
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 951-9498-83-4; 255 s.

Timo Laato: Paulus und das Judentum : anthropologische Erwägungen
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 951-9498-99-0, 341 s

Oscar Nikula: Gabriel Nikander (Särtryck ur: Historiens studium vid Åbo Akademi/ (red.) Max Engman), s. 61-82 ; ill.

Susan Sundback: Utträdet ur Finlands lutherska kyrka : kyrkomedlemskapet under religionsfrihet och sekularisering
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 951-9498-81-8, 369 s.

Lars-Erik Taxell: Köplagen : några riktlinjer.
Summary: Sale of goods act : some general guidelines
ISBN 951-9498-88-5

Jan-Åke Törnroos: Om företagets geografi : en teoretisk och empirisk analys
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 951-9498-97-4, 304 s.

Ulrika Wolf-Knuts: Människan och djävulen : en studie kring form, motiv och funktion i folklig tradition
– Diss.: Åbo Akademi.
Zusammenfassung: Der Mensch und die Teufel : eine Untersuchung von Formen, Motiven und Funktionen in der volkskundlichen Überlieferung
ISBN 951-9498-90-7, 390 s.

Anna-Lena Østern: Tvåspråkighet och lingvistisk medvetenhet : betydelsen av tvåspråkighet och av undervisning för lingvistisk medvetenhet hos barn i åldern sex till åtta år
– Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-9498-93-1, 509 s.

Acta Academiae Aboensis: Ser. B. Mathematica et physica ; ISSN: 0001-5105

Harry Björklund: Oxytetracycline and oxolinic acid as antibacterials in aquaculture : analysis, pharmacokinetics and environmental impacts
– Diss.: Åbo Akademi University, Vol. 51; no.6
ISBN 951-9498-91-5; 43, [3] s.: ill.; 25 cm

Jukka Ketoja: Strange dynamical objects of renormalization
– Diss.: Åbo Akademi University. Vol. 50; no.5
ISBN 951-9498-80-X; 22, [2] s.: kuv. ; 26 cm,

Henry Lindell: A study of odour and taste originating from food packaging board analysed by chromatographic techniques and sensory evaluation
– Diss.: Åbo Akademi University. Vol. 51; no.4
ISBN 951-9498-87-7; 228 p.

Hong Shen: Efficient design and implementation of parallel algorithms
– Diss.:Åbo Akademi University. Vol.51; no.3
ISBN 951-9498-86-9, iv, 20, [2] s.: kuv.; 25 cm

Åbo Akademi University Press publications 1990

Accounting and organizational action, ed. by Claes Gustafsson and Lars Hassel
ISBN 951-9498-77-X, 214 p.

Björkstrand, Gustav: Åkerblom-rörelsen : en finlandssvensk profetrörelses uppkomst, utveckling och sönderfall.
– Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-9498-72-9, 326 s.; 2. oförändr. uppl.

Carina amicorum: Carin Davidsson septuagenariae 28.3.1990 oblata : [redaktörer Martina Björklund, Helena Lundberg, Janina Orlov]. Ryggtitel : Festskrift till Carin Davidsson 28.3.1990
ISBN 951-9498-62-1, 355 s.

Festskrift till Dag Anckar: 50 år den 12 februari 1990 : red. Lauri Karvonen, Krister Ståhlberg
ISBN 951-9498-59-1, 230 s.

Förhandlingar vid Sjuttonde sammankomsten för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning, Åbo den 18-19 maj 1989, utgivna av Erik Andersson och Marketta Sundman
Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning. 17: 1989; Åbo
ISBN 951-9498-76-1, 433 s.

Indirect public administration in the fields of education and pensions = L’Administration publique indirecte : les domaines de l’education et des pensions, ed. by Tore Modeen and Allan Rosas, in co-operation with the International Institute of Administrative Sciences
ISBN 951-9498-57-5, 279 p.

Järvinen, Margaretha: Prostitution i Helsingfors : en studie i kvinnokontroll
– Diss.: Åbo Akademi
ISBN 951-9498-71-0, 285 s.

Kaakunga,Elia Mbahaiza: Problems of capitalist development in Namibia : the dialectics of progress and destruction
ISBN 951-9498-67-2, 239 p.

Livsåskådningar i finlandssvensk miljö : en föreläsningsserie vid Åbo Akademi läsåret 1989-90, Hans-Olof Kvist (utg.)
ISBN 951-9498-78-8, 147 s.

Yngvill Martola: Kyrkan tar sitt hus i bruk.
-Diss Åbo Akademi, 1990. Summary.
ISBN 951-9498-82-6, 121 s.
Mera info

Modern political ecological analysis, ed. by Sten Berglund, Søren Risbjerg Thomsen
ISBN 951-9498-74-5, 318 p.

Partiorganisasjoner: studier i strukturer og prosesser i finske, norske og svenske partier, red. av Göran Djupsund og Lars Svåsand
ISBN 951-9498-70-2 , 318 s.

Storå, Siv: Lyriker med förhinder : studier i Olof Lagercrantz’ tidiga författarskap
– Diss.:Åbo Akademi
ISBN 951-9498-60-5, 521 s.

Thurén, Lauri: The rhetorical strategy of 1 Peter : with special regard to ambiguous expression
– Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 951-9498-63-X, 213 p.

Westerlund, Lars: Opublicerade pro gradu-avhandlingars och motsvarande examensarbetens allmänna tillgänglighet i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island : offentlighet, sekretess, upphovsrätt, utlåning, kopiering, citat
ISBN 951-9498-64-8, 215 s.

Westerlund, Lars: De politiska sekreterarna i Finland : regeringens informella samordningsmekanism
ISBN 951-9498-69-9, 367 s.
Mera info

Solveig Widén: Änkekassa och samhällsklass : sociala strukturomvandlingar inom tre änke- och pupillkassors delägarkårer i det svenska riket 1741-1783
Zusammenfassung: Witwenkasse und Klassenzugehörigkeit : sozialer Strukturwandel der Mitgliedergruppen dreier Witwen- und Waisenkassen im Schwedischen Reich 1741-1783
ISBN 951-9498-66-4, 139 s.

Acta Academiae Aboensis : Ser. B. Mathematica et physica ; ISSN: 0001-5105

The early brain : proceedings of the symposium “Invertebrate neurobiology” : Åbo akademi University, 19-20 September 1989, ed. by Margaretha K.S. Gustafsson and Maria Reuter
ISBN 951-9498-73-7, [3], 178 s. ; ill., tab.

Eriksson, Inger: Simulation for user training.
– Diss.: Åbo Akademi University, vol. 50; no.3
ISBN 951-9498-68-0, 55, [2] s.; 25 cm

Fagerholm, Hans-Peter: Systematic position and delimitation of ascaridoid nematode parasites of the genus Contracaecum with a note on the superfamily Acaridoidea, vol. 50; no. 4
ISBN 951-9498-75-3, 27 p.

Palmberg, Irmeli E.: Differentiation in free-living flatworms : ultrastructural, immunocytochemical and autoradiographic studies of asexually reproducing and regenerating Microstomum lineare (Macrostomida)
– Diss.: Åbo Akademi University.Vol.50; no.8
ISBN 951-9498-79-6

Qi, Jin and Markku Reunanen: Composition of Chinese wood and sulfate turpentines, vol.50; no.1
ISBN 951-9498-65-6, 5 s. : kuv. ; 25 cm

Sibelius, Patrick: Natural contradictions and the concept of action in mechanics
– Diss.: Uppsala Universitet, vol. 50; no.2
ISBN 951-9498-61-3, 188

Åbo Akademi University Press publications 1989

Ekelund, Börje: Tröghet, kraft, energi och attraktivitet : kognitivt stringent framställning av elementär dynamic
Summary. Kap. 12 avfattat på engelska
ISBN 951-9498-41-9, 163 s.

Grandell, Axel: Historiska studier i folkliv, handelsteknik och redovisning
ISBN 951-9498-47-8, 149 s.

Hedman, Fride: Människosyner och vårdmodeller : en studie i terapi och själavård (5.uppl.)
ISBN 951-9498-55-9, 275 s.

Honka, Hannu: Fartygets skick och egenskaper : en befraktningsrättslig studie
Diss.: Turun Yliopisto
ISBN 951-9498-51-6, 827 s.

Isaksson, Guy-Erik: Resultatlös omlokalisering : beslutsfattande i Finland i nordisk belysning
Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 951-9498-45-1, 250 s.

Makarios-Symposium über das Gebet : Vorträge der dritten Finnisch-deutschen Theologentagung im Amelungsborn 1986, hrsg. von Jouko Martikainen und Hans-Olof Kvist
ISBN: 951-9498-48-6, 279 s.

Makarios-Symposium über den heiligen Geist :Vorträge der zweiten Finnisch-deutschen Theologentagung in Karis 1984, hrsg. von Fredric Cleve und Esko Ryökäs
ISBN 951-9498-49-4, 208 s.

Martola, Yngvill: Verba Testamenti i nordisk luthersk liturgitradition
Diss.: Åbo Akademi. Zusammemfassung
ISBN 951-9498-44-3, 402s.

Modeen, Tore: Finlands och Sveriges rätt : en samling uppsatser
ISBN 951-9498-42-7,132 s.

Den mångtydiga styrningen : Stefan Sjöblom & Krister Ståhlberg (red.)
ISBN 951-9498-50-8, 213 s.

Nyberg, Ingeborg: Att förmedla tro : G. O. Rosenqvists syn på kristen förkunnelse och undervisning
Diss.: Åbo Akademi. Zusammenfassung
ISBN 951-9498-53-2, 327 s.

Tolonen, Juha: Stat och rätt.
Valtio ja oikeus : tutkimus lain käsitteestä, Juha Tolonen; suom. Pekka Nurminen
ISBN 951-9498-43-5 (nid.), 101 mk. 114 s.

Westerlund, Lars: Statsbygge och distriktsförvaltning,
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 951-9498-52-4, 444 s.

Åbo teaterhus 150 år, Eeva Maija Viljo, Lena Nyman, Clas Zilliacus
ISBN 951-9498-54-0, 111 s.

Acta Academiae Aboensis, Ser. B.: Mathematica et physica, ISSN: 001-5105

Åsard, Per-Erik: Some radiation detectors and radionuclide methods in medical practice with special reference to the assessment of medical technologies
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 951-9498-46-X, 59, [1] s. : kuv.; 25 cm

Åbo Akademi University Press publications 1988

Christer Carlsson: Datorstöd i mindre företag : 7 praktikfall i administrativa processer
ISBN 951-9498-20-6, 248 s.

Developments in managerial support : proceedings of the second Finnish-Polish Symposium, ed. by Christer Carlsson
ISBN 951-9498-37-0, 228 s.

Ekonomisk geografi och internationell marknadsföring vid Åbo akademi 1963-1988 : studia in honorem Gösta A. Eriksson
[ed. Jan-Åke Törnroos, Nils H. Winter, Monica Nyholm]
ISBN 951-9498-40-0, 93 s.

Maija Grönblom: Ruotsalaiset lainasanat Turun murteessa
Diss.: Åbo Akademi. Zusammenfassung
ISBN 951-9498-36-2 , 374 s.

Sven-Erik Hansén: Folkets språk i folkets skola : studier i modersmålsämnets mål- och innehållsfrågor i den svenska folkskolan i Finland 1866-1927
Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 951-9498-30-3, 343 s.

Roger Holmström: Karakteristik och värdering : studier i finlandssvensk litteraturkritik 1916-1929
Diss.: Åbo Akademi. Zusammenfassung
ISBN 951-9498-26-5,358 s.

Indirect public administration in fourteen countries = L’Administration publique indirecte dans quatorze pays, ed. by Tore Modeen and Allan Rosas, in co-operation with the International Institute of Administrative Sciences
ISBN 951-9498-31-1, 335 p.

Gunborg Jakobsson: Familjen i välfärdsstaten : en undersökning av levnadsförhållanden och deras fördelning bland barnfamiljer i Finland och övriga nordiska länder
(NHV-rapport, ISSN : 0283-1961; 1988, 2)
Diss.: Åbo Akademi.Summary
ISBN 951-9498-28-1, 218 s.

Antti Laato: Who is Immanuel? : the rise and the foundering of Isaiah’s Messianic expectations
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 951-9498-22-2, 394 p.

Rainer Nyberg: Yrkeslärares arbetsmotivation : orsaker och samband med elevers inställning till undervisningen
Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN 951-9498-29-X, 248 s.

Nöjesbåten : juridiska frågor, red. Peter Wetterstein
ISBN 951-9498-23-0, 305 s.

Torsten Pettersson: Literary interpretation : current models and a new departure
ISBN:951-9498-32-X, 132 p.

Religionsunterricht und Dialog zwischen Judentum und Christentum, hrsg. von Reijo E. Heinonen, Karl-Johan Illman und Aarne Toivanen
Referat från Konferenz der Lutherischen Europäischen Kommission Kirche und Judentum (LEKKJ), 9.-13.8.1987, Grankulla, Finland
ISBN 951-9498-27-3, 207 s.

Stefan Sjöblom: Medborgarinitiativ i kommunalt beslutsfattande : en studie av medlemsinitiativ i Åbo åren 1977-79
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 951-9498-35-4, 373 s.

Lars-Erik Taxell: Bolagsledningens ansvar : några riktlinjer
ISBN 951-9498-21-4, 68 s. (Senare publicerat 2-4. uppl.)

Lars-Erik Taxell: Aktiebolagets organization
ISBN 951-9498-38-9, 150 s.

Tolonen, Juha: Stat och rätt : en studie över lagbegreppet,
2.uppl.?
ISBN 951-9498-33-8, 126 s. (3.uppl. utgiven 1989)

Solveig Widén: Änkeomsorg i ståndssamhället : försörjnings- och understödsformer för prästänkor i Åbo stift 1723-1807
– Diss.: Åbo Akademi. Zusammenfassung
ISBN 951-9498-24-9, 363 s.
Mera info

Acta Academiae Aboensis, Ser. B.: Mathematica et physica , ISSN: 0001-510

Solin, Olof: Interaction of high energy charged particles with gases
Diss.: Åbo Akademi University. Contents : I. Radionuclide production from gases ; II. Near-infrared scintillation in noble gases, vol. 48; no. 2
ISBN 951-649-508-7, 2], 37, [46] s., [1] irtol. : kuv.; 25 cm

Söderbacka, Gunnar: On the structure of the boundary of an invariant set of a system of differential equations with non-transversal intersection of stable and unstable manifolds
Diss.:Åbo Akademi University, vol. 47; no.7
ISBN 951-9498-25-7, [1], 16, [1] s.; 25 cm

Åbo Akademi University Press publications 1987

Ahonen, Pertti: Valtion liiketoiminta, hallinnon teoriat ja finanssihallinto : tutkimus valtion liiketoiminnan organisoinnista Suomessa, erityisesti välilliseen valtionhallintoon sijoittuvien organisaatiomuotojen kannalta = Public enterprise, administrative theories, and financial administration in Finland. With an English summary.
(MOF-publikationer; nr 22)
ISBN: 951-9498-12-5, 441 s.

Dahlbacka, Ingvar: Den evangeliska rörelsen i svenska Österbotten 1845-1910
Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN: 951-9498-16-8, 331 s.

Fennistica festiva in honorem Göran Karlsson septuagenarii , [red.: Mauno Koski, Eeva Lähdemäki, Kaisa Häkkinen]
Fennistica; ISSN: 0358-1985, vol. 9
ISBN : 951-9498-14-1, 211 s.

Ginman, Mariam: De intellektuella resurstransformationerna : informationens roll i företagsvärlden
ISBN: 951-9498-19-2, 244 s.

Jansson, Henrik: Per Olov Enquist och det inställda upproret : ett författarskap i relation till svensk debatt 1961-1986
Diss.: Åbo Akademi. Summary
ISBN: 951-9498-04-4, 211 s.

Kurtén, Tage: Grunder för en kontextuell teologi : ett wittgensteinskt sätt att närma sig teologin i diskussion med Anders Jeffner.
Summary.
ISBN : 951-9498-15-X, 224 s.

Kvinnliga författare till och med 1892 : biobibliografi över finlandssvensk skönlitteratur, utarb. av Harriet Lönnqvist
ISBN: 951-9498-11-7, 45 s.

Nordic studies on intra-industry trade, ed. by Jan Otto Andersson
Papers pres. at the 2. Knoellinger-Symposium held on the 1st and 2nd of April in 1986 at Åbo akademi, Turku
ISBN : 951-9498-10-9, 184 p.

Sundman, Marketta: Subjektval och diates i svenskan
Diss.: Åbo Akademi
ISBN: 951-9498-02-8, 542 s.

Ståhlberg, Krister: Utvärdering av en förvaltningsreform :
en fallstudie av en länsskolavdelning
ISBN : 951-9498-03-6, 131 s.

Taxell, Lars Erik: Avtalsrättens normer : några riktlinjer
ISBN: 951-9498-18-4, 123 s.

Taxell, Lars Erik: Demokrati : teori och verklighet
ISBN : 951-9498-05-2, 174 s.

Widjeskog, Östen: Behrens-Fishers problem och Mann-Whitneys U-test.
Summary.
ISBN: 951-9498-13-3, 58 s.
Acta Academiae Aboensis, Ser. B. Mathematica et physica, ISSN : 0001-5105

Söderbacka, Gunnar: On the structure of the boundary of an invariant set of a system of differential equations with non-transversal intersection of stable and unstable manifolds
Vol. 47; no. ?
ISBN:

Updated 8.3.2024