Skriv här det du söker efter!

Samarbete mellan FHPT och Åbo stads museitjänster

Samarbete mellan FHPT och Åbo stads museitjänster

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi och Åbo stads museitjänster har i maj 2019 ingått ett avtal om ökat samarbete. Avsikten är att underlätta nätverksbildningen mellan samarbetsparternas personal, utöka möjligheter till gemensamma projekt och utställningar, gemensam undervisning och utbildning, utöka karriärvägledning för studerande inom museiämnen och förbättra kommunikationen mellan samarbetsparterna.

En arbetsgrupp med deltagare från båda parter sammanträder regelbundet.

 

Arbetsgruppens deltagare

 

FHPT

Johanna Ilmakunnas, historia

Sanna Lillbroända-Annala, kulturanalys

Marie-Sofie Lundström, konstvetenskap

Lena Marander-Eklund, nordisk folkloristik

 

Museitjänsterna

John Björkman, samlingar och kulturarv

Petteri Järvi, kundtjänst

Riitta Kormano, samlingar och kulturarv

Anniina Lehtokari, utvecling och projekt

Satu Pajarre, utställningar och pedagogik

 

Uppdaterad 18.5.2020