Kirjoita tähän hakemasi!

Oikeuspsykologia – sitaatteja

Sanottu erikoistumiskoulutuksesta

Ensimmäinen oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus järjestettiin Suomessa 2017–2019. Opiskelijoina oli psykologeja, juristeja, poliiseja, lastensuojelun sekä uhrijärjestöjen työntekijöitä. Alla voit tutustua muutamaan mielipiteeseen ensimmäisestä koulutuksesta.

Olennainen koulutus

Erikoistumiskoulutuksen sisältö ja sen toteutus on ollut erittäin asiantuntevaa ja mielenkiintoista. Kokeneiden oikeusalan toimijoiden avoimet ja opettavaiset keskustelut auttavat löytämään asiassa olennaisen. Itselleni koulutuksesta on täsmähyötyä työtehtävissäni. Suosittelen!

Uhrijärjestön toiminnanjohtaja

Paras syventävä työpaikkakoulutus, missä itse olen ollut. Koulutus tukee laajasti poliisityön tekemistä ja nostaa esille eri näkökulmia asioihin. Ei pelkästään koulutuksen sisältö, vaan myös opiskelutapa on erinomainen ja sopii hyvin työssäkäynnin ohessa tehtäväksi. Moniammatilliset keskustelut pienryhmätyöskentelypäivinä tukevat oikeuspsykologisten näkökulmien sisäistämistä.

Rikosylikomisario, Helsingin poliisilaitos

Oikeusprosessin ymmärtämys

Olen kokenut koulutuksen äärettömän mielenkiintoisena, ja se palvelee omaa työtäni hyvin. Psykologian vaikutuksen ymmärtäminen rikosprosessikokonaisuudessa on kovin olennaista ja suosittelenkin koulutuskokonaisuutta jokaiselle rikosprosessikysymysten kanssa työskentelevälle. On jopa vaikeaa hyväksyä, ettei oikeuspsykologia ole vahvemmin osa monen oikeus- ja rikosalan toimijan peruskoulutusta. Koulutuksen opetus on laadukasta ja tuonut mahdollisuuden oppia alan asiantuntijoilta, joiden tieto-taito on ajankohtaista ja korkeaa. Suosittelen koulutusta erittäin mielelläni.

Rikosuhripäivystyksen työntekijä

Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus on auttanut ymmärtämään laajasti oikeusprosessin kulkua ja siihen liittyviä eri tekijöitä. On ollut mielenkiintoista mm. oppia historiasta eli miten tähän on tultu; miten eri aikakaudet vaikuttavat siihen, miten rikollisia rangaistaan ja miten rikoksia tutkitaan. On myös perehdytty päätöksentekoon; onko oma ajattelu kuitenkaan kovin objektiivista. Koulutus on avannut uuden kiinnostavan maailman, eikä vähiten siksi, että moniammatillinen koulutusryhmä keskustelullaan tuo aina uusia näkökulmia.

Psykologi, lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksikkö

Työelämään

Jos sinulla on soveltuva taustakoulutus (esim psykologi, lakimies, yhteiskuntatieteilijä, poliisi..) ja riittävästi kokemusta vaativasta asiakastyöstä, silloin oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus todella antaa sinulle enemmän työkaluja ymmärtämään ja hallitsemaan erilaisia ilmiöitä liittyen työhön. Oikeuspsykologian osa-alueet, riippuen työtehtävistä ja/tai kiinnostuksesta, antavat vielä täsmällisemmän ”tieto-iskun” sinulle ajatellen sinun omaa kehitystäsi työntekijänä.

Lastensuolejun sosiaalityöntekijä ja juristi

Koulutus on hyödyllinen, jollei lähes välttämätönkin tuomioistuimessa rikosasioita, eritoten seksuaalirikosasioita, käsittelevälle ammattilaiselle, jolla jo on useiden vuosien kokemusta alalta.

Esittelijäneuvos, rikosasioiden ryhmäpäällikkö, Korkein oikeus

Päivitetty 15.4.2019