Skriv här det du söker efter!

Young in the Northernmost North

Young in the Northernmost North

Tid

1.1.2023–31.12.2023

Projektägare

Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • Luleå tekniska universitet
 • Finansiär

 • Interreg Aurora
 • Lapplands landskapsförbund
 • Aurora-projektet “Young in the Northernmost North” i samarbete med Luleå Tekniska Universitet är avslutat. Projektet var ett så kallat ”small scale project” som syftade till att utveckla en gemensam projektplan för att söka medel för ett ”large scale project” inom EU:s Aurora-utlysning. Det övergripande temat för den forskning som diskuterades handlade om olika grupper av ungdomar och unga vuxnas levnadsvillkor och utmaningar i de nordligaste regionerna i Sverige och Finland. Ett resultat av projektet är att ett nätverk av forskare har etablerats och samarbete kommer att fortsätta i form av gemensamma ansökningar med tyngdpunkt på grundforskning eftersom det saknas data som täcker viktiga aspekter av att vara ungdom eller ung vuxen norra Sverige och norra Finland. Exempel på ett sådant område är data om unga i gränsregioner och deras rörlighet (ekonomisk, social och kulturell) över nationsgränser, samt hur olika samhällsaktörer med ett uppdrag inriktade mot unga skulle kunna samverka i dessa kontexter inom sektorer som utbildning, arbetsmarknad, hälsofrämjande etc. Projektmedel kommer att sökas från forskningsråd i Sverige, Finland, Norden som stödjer mer grundforskningsinriktade projekt.

  Kontakta oss

  Pia Nyman-Kurkiala (Ansvarig forskare)

  Universitetsforskare 

  i socialvetenskaper med inriktning på ungdomsvetenskap

  Socialvetenskaper

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Jessica Hemberg (Ansvarig forskare)

  Äldre universitetslektor 

  i vårdvetenskap

  Hälsovetenskaper

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Rainer Lytz

  Projektkoordinator 

  Socialvetenskaper

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal