Kirjoita tähän hakemasi!

Young in the Northernmost North

Young in the Northernmost North

Aika

1.1.2023–31.12.2023

Koordinaattori/Päätoteuttaja

Åbo Akademi

Yhteistyökumppanit

 • Luulajan teknillinen yliopisto
 • Rahoittaja

 • Interreg Aurora
 • Lapin liitto
 • Aurora-projektet “Young in the Northernmost North” i samarbete med Luleå Tekniska Universitet är avslutat. Projektet var ett så kallat ”small scale project” som syftade till att utveckla en gemensam projektplan för att söka medel för ett ”large scale project” inom EU:s Aurora-utlysning. Det övergripande temat för den forskning som diskuterades handlade om olika grupper av ungdomar och unga vuxnas levnadsvillkor och utmaningar i de nordligaste regionerna i Sverige och Finland. Ett resultat av projektet är att ett nätverk av forskare har etablerats och samarbete kommer att fortsätta i form av gemensamma ansökningar med tyngdpunkt på grundforskning eftersom det saknas data som täcker viktiga aspekter av att vara ungdom eller ung vuxen norra Sverige och norra Finland. Exempel på ett sådant område är data om unga i gränsregioner och deras rörlighet (ekonomisk, social och kulturell) över nationsgränser, samt hur olika samhällsaktörer med ett uppdrag inriktade mot unga skulle kunna samverka i dessa kontexter inom sektorer som utbildning, arbetsmarknad, hälsofrämjande etc. Projektmedel kommer att sökas från forskningsråd i Sverige, Finland, Norden som stödjer mer grundforskningsinriktade projekt.

  Ota yhteyttä

  Pia Nyman-Kurkiala (Vastuullinen tutkija)

  Yliopistotutkija 

  Sosiaalitieteet

  Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta

  Jessica Hemberg (Vastuullinen tutkija)

  Vanhempi yliopistonlehtori 

  Terveystieteet

  Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta

  Rainer Lytz

  Projektikoordinaattori 

  Sosiaalitieteet

  Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta
  Projektin kotisivulle Projektin sivulle Åbo Akademin tutkimusportaalissa