Looking for something specific? Use our search engine!

Young in the Northernmost North

Young in the Northernmost North

Time

1.1.2023–31.12.2023

Project coordinator

Åbo Akademi University

Other partners

 • Luleå University of Technology
 • Funded by

 • Interreg Aurora
 • Regional Council of Lapland
 • Aurora-projektet “Young in the Northernmost North” i samarbete med Luleå Tekniska Universitet är avslutat. Projektet var ett så kallat ”small scale project” som syftade till att utveckla en gemensam projektplan för att söka medel för ett ”large scale project” inom EU:s Aurora-utlysning. Det övergripande temat för den forskning som diskuterades handlade om olika grupper av ungdomar och unga vuxnas levnadsvillkor och utmaningar i de nordligaste regionerna i Sverige och Finland. Ett resultat av projektet är att ett nätverk av forskare har etablerats och samarbete kommer att fortsätta i form av gemensamma ansökningar med tyngdpunkt på grundforskning eftersom det saknas data som täcker viktiga aspekter av att vara ungdom eller ung vuxen norra Sverige och norra Finland. Exempel på ett sådant område är data om unga i gränsregioner och deras rörlighet (ekonomisk, social och kulturell) över nationsgränser, samt hur olika samhällsaktörer med ett uppdrag inriktade mot unga skulle kunna samverka i dessa kontexter inom sektorer som utbildning, arbetsmarknad, hälsofrämjande etc. Projektmedel kommer att sökas från forskningsråd i Sverige, Finland, Norden som stödjer mer grundforskningsinriktade projekt.

  Contact us

  Pia Nyman-Kurkiala (Principal Investigator)

  Senior Researcher 

  Social Sciences

  Faculty of Education and Welfare Studies

  Jessica Hemberg (Principal Investigator)

  Senior University Lecturer 

  Health Sciences

  Faculty of Education and Welfare Studies

  Rainer Lytz

  Project Coordinator 

  Social Sciences

  Faculty of Education and Welfare Studies
  To the project website To the project page in the research portal of Åbo Akademi University