Skriv här det du söker efter!

Vetenskaplig antologi om ordkonst som konstform och pedagogik på svenska i Finland

Vetenskaplig antologi om ordkonst som konstform och pedagogik på svenska i Finland

Tid

1.3.2023–31.12.2025

Finansiär

 • Svenska kulturfonden (November 2023)
 • Syftet är att med vetenskaplig forskning skapa ny kunskap om ordkonstpedagogiken på svenska i Finland. I rapporten belyses fenomenet ordkonst ur olika synvinklar. En av de största och kanske mest utmanande frågorna går ut på att definiera fenomenet ordkonst i en vetenskaplig kontext. Det estetiska perspektivet och det mångvetenskapliga anslaget genomsyrar frågeställningarna och träder tydligt fram i beskrivningen av ordkonstens många uttrycksformer.

  Kontakta oss

  Ria Heilä-Ylikallio

  Professor 

  i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Sofia Jusslin (Ansvarig forskare)

  Universitetslektor 

  i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Maria Österlund (Ansvarig forskare)

  Specialforskare 

  i litteraturvetenskap

  Kultur historia och filosofi

  Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

  Viveka Lyberg Åhlander (Ansvarig forskare)

  Professor 

  i logopedi

  Logopedi

  Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

  Heidi Höglund (Ansvarig forskare)

  Universitetslektor 

  i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal