Skriv här det du söker efter!

Heidi Höglund

Heidi Höglund

Heidi Höglund

Universitetslärare,  i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

heidi.hoglund@abo.fi

Tfn +358 469219494

Forskningsprofil