Skriv här det du söker efter!

Heidi Höglund

Heidi Höglund

Heidi Höglund

Universitetslärare 

i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

heidi.hoglund@abo.fi

Tfn +358 469219494

Forskningsprofil