Skriv här det du söker efter!

Vasa InnoCare – digitala innovationer kring välfärdsteknologi

Vasa InnoCare – digitala innovationer kring välfärdsteknologi

Tid

1.8.2019–31.7.2021

Projektägare

Åbo Akademi

Övriga projektparter

 • Vasa Centralsjukhus
 • Vasa stad
 • Folkhälsan
 • Vamia
 • Samarbetsparter

 • Yrkeshögskolan Novia
 • Finansiär

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt medverkande partners
 • Budget

  159 436 euro

  Projektets mål är att skapa en regional innovationsmiljö inom digital teknologi för vård-och omsorgssektorn i Österbotten. Projektet har i en samskapande process med intressenter stegvis utvecklat, testat och utvärderat innovativa tillämpningar inom hälsorobotik och Virtual Reality (VR). Projektet består av två utvecklingsmiljöer (Experience Lab, Campus Alere) samt piloteringspunkter på fältet. Den samskapande modellen som utvecklas bygger nätverk mellan forskare, lärare, yrkesutövare och patienter. Projektet tillför nya innovativa tillämpningar till fältet, rekommendationer för god praxis för digital teknologi samt en utvecklad samskapandemodell.

  Projekteteamet för projektet Innocare

  Ett virtuellt hem. Innocare Roboten pepper håller fram en iPad åt en kvinna Roboten pepper InnoCare

  Kontakta oss

  Susanne Hägglund

  Koordinator för forskningsprojekt 

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida