Skriv här det du söker efter!

Vasa InnoCare – digitala innovationer kring välfärdsteknologi

Vasa InnoCare

Tid:

1.8.2019–31.7.2021

Finansiär:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt medverkande partners

Projektägare:

Åbo Akademi

Budget:

159 436 euro

Övriga projektparter:

  • Vasa Centralsjukhus
  • Vasa stad
  • Folkhälsan
  • Vamia

Samarbetsparter:

  • Yrkeshögskolan Novia

Projektets mål är att skapa en regional innovationsmiljö inom digital teknologi för vård-och omsorgssektorn i Österbotten. Projektet har i en samskapande process med intressenter stegvis utvecklat, testat och utvärderat innovativa tillämpningar inom hälsorobotik och Virtual Reality (VR). Projektet består av två utvecklingsmiljöer (Experience Lab, Campus Alere) samt piloteringspunkter på fältet. Den samskapande modellen som utvecklas bygger nätverk mellan forskare, lärare, yrkesutövare och patienter. Projektet tillför nya innovativa tillämpningar till fältet, rekommendationer för god praxis för digital teknologi samt en utvecklad samskapandemodell.

Projekteteamet för projektet Innocare Ett virtuellt hem. Innocare Roboten pepper håller fram en iPad åt en kvinna Roboten pepper InnoCare

Kontakta oss

Linda Nyholm

Akademilektor 

i vårdvetenskap

Hälsovetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

linda.nyholm@abo.fi

Tfn +358 469219737

 

Susanne Hägglund

Verksamhetsledare 

Experience Lab

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

susanne.hagglund@abo.fi

Tfn +358 505581188