Skriv här det du söker efter!

Taligenkänning för Finlandssvenska Dialekter genom Artificiell Intelligens

Taligenkänning för Finlandssvenska Dialekter genom Artificiell Intelligens

Tid

1.4.2021–31.3.2022

Projektägare

Åbo Akademi, Arcada, StageZero Technologies

Finansiär

 • Svenska Kulturfonden
 • Budget

  70 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  22 500 euro (32%)

  Åbo Akademi/Experience Lab samarbetar med yrkeshögskolan Arcada och StageZero Technologies i ett forsknings- och utvecklingsprojekt på temat taligenkänning av finlandssvenska dialekter. Projektet har fått finansiering från Svenska Kulturfonden och leds av Arcada. 

  Målet är att samla in openaccess tal på olika finlandssvenska dialekter på olika håll i Svenskfinland. På basen av den här datan utvecklar projektparterna taligenkänningsalgoritmer som sedan utvärderas tillsammans med finlandssvenska slutanvändare. Syftet är att utforska hur väl studiedeltagarna upplever sig och sin dialekt bli förstådda av systemet samt hur tillförlitligt och kompetent de uppfattar systemet vara. Ledstjärnan är att öka förståelsen kring människans uppfattning och användning av robotar och automatiserade system eftersom denna kunskap kan bidra till utvecklingen av artificiell intelligens och dess integration i samhället. 

  Projektet genomförs av Leonardo Espinosa vid Arcada, Susanne Hägglund och Sören Andersson vid Experience Lab/Åbo Akademi samt av Thomas Forss på StageZero Technologies. 

  Kontakta oss

  Susanne Hägglund

  Koordinator för forskningsprojekt 

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Sören Andersson

  Laboratorieingenjör 

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier