Skriv här det du söker efter!

Taligenkänning för Finlandssvenska Dialekter genom Artificiell Intelligens

TaFiDiAi

Tid:

1.4.2021–31.3.2022

Finansiär:

  • Svenska Kulturfonden

Projektägare:

Åbo Akademi, Arcada, StageZero Technologies

Budget:

70 000 euro

Åbo Akademis del av budgeten:

22 500 euro (32%)

Åbo Akademi/Experience Lab samarbetar med yrkeshögskolan Arcada och StageZero Technologies i ett forsknings- och utvecklingsprojekt på temat taligenkänning av finlandssvenska dialekter. Projektet har fått finansiering från Svenska Kulturfonden och leds av Arcada. 

Målet är att samla in openaccess tal på olika finlandssvenska dialekter på olika håll i Svenskfinland. På basen av den här datan utvecklar projektparterna taligenkänningsalgoritmer som sedan utvärderas tillsammans med finlandssvenska slutanvändare. Syftet är att utforska hur väl studiedeltagarna upplever sig och sin dialekt bli förstådda av systemet samt hur tillförlitligt och kompetent de uppfattar systemet vara. Ledstjärnan är att öka förståelsen kring människans uppfattning och användning av robotar och automatiserade system eftersom denna kunskap kan bidra till utvecklingen av artificiell intelligens och dess integration i samhället. 

Projektet genomförs av Leonardo Espinosa vid Arcada, Susanne Hägglund och Sören Andersson vid Experience Lab/Åbo Akademi samt av Thomas Forss på StageZero Technologies. 

Kontakta oss

Susanne Hägglund

Verksamhetsledare 

Experience Lab

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

susanne.hagglund@abo.fi

Tfn +358 505581188

Sören Andersson

Laboratorietekniker 

Experience Lab

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

soren.andersson@abo.fi

Tfn +358 505118379