Skriv här det du söker efter!

Student well-being and learning in future society (FRAM)

Student well-being and learning in future society (FRAM)

FRAM

Tid:

1.1.2016–31.12.2019

Finansiär:

  • Svenska Kulturfonden
  • Högskolestiftelsen i Österbotten
  • Svenska Folkskolans vänner

Projektägare:

Åbo Akademi (specialpedagogik)

Syftet med projektet är att undersöka sambandet mellan studerandes akademiska välbefinnande (bl.a. skolengagemang, självuppfattning, skolrelaterad utmattning), skolprestationer och utbildningsmålsättningar i de högre årskurserna (åk 7–9) samt andra stadiets utbildning. Projektet följer upp studerande (två kohorter: åk 7 och åk 9, N » 1100) under fyra år (2016–2019).

 

Kontakta oss

Johan Korhonen

Biträdande professor (tenure track) 

i pedagogisk psykologi

Socialvetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

johan.korhonen@abo.fi

Tfn +358 469219474

Anna Widlund

Universitetslärare 

i specialpedagogik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

anna.widlund@abo.fi