Skriv här det du söker efter!

Student well-being and learning in future society (FRAM)

Student well-being and learning in future society (FRAM)

Tid

1.1.2016–31.12.2019

Projektägare

Åbo Akademi (specialpedagogik)

Finansiär

 • Svenska Kulturfonden
 • Högskolestiftelsen i Österbotten
 • Svenska Folkskolans vänner
 • Syftet med projektet är att undersöka sambandet mellan studerandes akademiska välbefinnande (bl.a. skolengagemang, självuppfattning, skolrelaterad utmattning), skolprestationer och utbildningsmålsättningar i de högre årskurserna (åk 7–9) samt andra stadiets utbildning. Projektet följer upp studerande (två kohorter: åk 7 och åk 9, N » 1100) under fyra år (2016–2019).

   

  Kontakta oss

  Johan Korhonen

  Professor 

  i pedagogisk psykologi

  Socialvetenskaper

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Anna Widlund

  Universitetslektor 

  i specialpedagogik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier