Kirjoita tähän hakemasi!

Student well-being and learning in future society (FRAM)

Student well-being and learning in future society (FRAM)

FRAM

Aika:

1.1.2016–31.12.2019

Rahoittaja:

  • Svenska Kulturfonden
  • Högskolestiftelsen i Österbotten
  • Svenska Folkskolans vänner

Koordinaattori/Päätoteuttaja:

Åbo Akademi (specialpedagogik)

Hankkeen tavoitteena on tutkia nuorten kouluun liittyvää hyvinvointia ja sen yhteys koulumenestykseen ja koulutustavoitteisiin. Hanke on toteutettu pitkittäisasetelmana, missä opiskelijoita (kaksi kohorttia: luokat 7 ja 9, N » 1100) seurataan neljän vuoden ajan (2016–2019)

 

Ota yhteyttä

Johan Korhonen

Associate Professor (tenure track) 

Sosiaalitieteet

Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta

johan.korhonen@abo.fi

Puh. +358 469219474

Anna Widlund

Yliopisto-opettaja 

Kasvatustiede

Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta

anna.widlund@abo.fi