Skriv här det du söker efter!

Starkare tillsammans 2 – stöd för barnet inom småbarnspedagogiken / Vahvempia yhdessä 2 – lapsen tuki varhaiskasvatuksessa

Starkare tillsammans 2 – stöd för barnet inom småbarnspedagogiken / Vahvempia yhdessä 2 – lapsen tuki varhaiskasvatuksessa

Tid

15.5.2023–30.6.2025

Finansiär

 • Utbildningsstyrelsen
 • Budget

  125 296 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  125 296 euro (100%)

  I fortbildningen får deltagarna ökad kunskap och en samsyn kring stöd för barnet och hur allmänt, intensifierat och särskilt stöd förverkligas inom småbarnspedagogiken. I fokus är också den barn- och människosyn som genomsyrar verksamhetskulturen. Fortbildningen är tvåpråkig och utgår från lagen om stöd för barnets utveckling, lärande och välbefinnande och de reviderade Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022. Målgruppen är lärare inom småbarnspedagogik, barnskötare och andra med ett ansvar för stöd för barnet.

  Kontakta oss

  Siv Lundström

  Utbildningsplanerare 

  Centret för livslångt lärande

  Cilla Nyman

  Utbildningsplanerare 

  Centret för livslångt lärande

  Sanna West

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande

  Petronella Bergfors

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal