Skriv här det du söker efter!

RUXE

Ruxe

Tid:

1.4.2021–15.4.2022

Finansiär:

  • Österbottens förbund

Projektägare:

Åbo Akademi

Budget:

54 433 euro

Övriga projektparter:

  • Wärtsilä
  • Seger Marketing
  • Morgan Digital
  • Parta Games

Åbo Akademis del av budgeten:

54 433 euro (100%)

RUXE

Projektets målsättning är att hitta den bästa lösningen för att kunna utföra användarupplevelsestudier av digitala lösningar helt på distans.

Behovet av fjärrtester har uppstått pga pandemin som omöjliggjort den fysiska verksamheten såväl i laboratoriet som ute hos företagen. Men även utan en pandemi är denna utveckling nödvändig för att hitta ett smidigt och kostnadseffektivt sätt för företag och organisationer att utvärdera sina digitala lösningar innan lansering på en global marknad.

Fjärrtester stöder även övergången till ett digitalt och koldioxidsnålt samhälle där den geografiska platsens betydelse minskar. Under projekttiden genomförs tester av olika digitala lösningar tillsammans med fyra företag i regionen och forskare i miljön i form av pilotstudier för att hitta den lösning som bäst svarar mot behoven  och ger störst tillförlitlighet i resultaten för att säkra en god användarupplevelse av produkten/tjänsten/lösningen.

Projektet delfinansieras av Österbottens Förbund.

Projektledare: Sören Andersson

 

Kontakta oss

Sören Andersson

Laboratorietekniker 

Experience Lab

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

soren.andersson@abo.fi

Tfn +358 505118379

Yvonne Backholm-Nyberg

Verksamhetschef 

vid Experience Lab

Experience Lab

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

yvonne.backholm-nyberg@abo.fi

Tfn +358 505218716