Skriv här det du söker efter!

RUXE

RUXE

Tid

1.4.2021–30.9.2022

Projektägare

Åbo Akademi

Övriga projektparter

 • Wärtsilä
 • Seger Marketing
 • Morgan Digital
 • Parta Games
 • Finansiär

 • Österbottens förbund
 • Budget

  54 433 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  54 433 euro (100%)

  RUXE

  Projektets målsättning är att hitta den bästa lösningen för att kunna utföra användarupplevelsestudier av digitala lösningar helt på distans.

  Behovet av fjärrtester har uppstått pga pandemin som omöjliggjort den fysiska verksamheten såväl i laboratoriet som ute hos företagen. Men även utan en pandemi är denna utveckling nödvändig för att hitta ett smidigt och kostnadseffektivt sätt för företag och organisationer att utvärdera sina digitala lösningar innan lansering på en global marknad.

  Fjärrtester stöder även övergången till ett digitalt och koldioxidsnålt samhälle där den geografiska platsens betydelse minskar. Under projekttiden genomförs tester av olika digitala lösningar tillsammans med fyra företag i regionen och forskare i miljön i form av pilotstudier för att hitta den lösning som bäst svarar mot behoven  och ger störst tillförlitlighet i resultaten för att säkra en god användarupplevelse av produkten/tjänsten/lösningen.

  Projektet delfinansieras av Österbottens Förbund.

  Projektledare: Sören Andersson

   

  Kontakta oss

  Sören Andersson

  Laboratorieingenjör 

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Yvonne Backholm-Nyberg

  Verksamhetschef 

  vid Experience Lab

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier