Skriv här det du söker efter!

Redit

Redit

Tid

1.5.2019–31.12.2022

Projektägare

Åbo Akademi

Övriga projektparter

 • Yrkeshögskolan Novia
 • Finansiär

 • Svenska kulturfonden
 • Högskolestiftelsen
 • Projektet syftar till att undersöka, designa och utveckla ett digitalt spel som ska hjälpa nyanlända barn och vuxna med invandrarbakgrund att lära sig svenska eller finska Syftet är att spelet ska stödja läroplanen för förberedande undervisning och att det kan användas både i skolan och på fritiden.

  Spelet utvecklas genom en användarcentrerad designprocess, där både lärare, elever, forskare och spelutvecklare deltar under hela processen. Forskningen som utförs parallellt med spelutvecklingen fokuserar delvis på processen (d.v.s. effektiviteten av den användarcentrerade och samskapande designstrategin), delvis på anpassningen av innehållet till läroplanen för den förberedande undervisningen och delvis på s.k. responsiv digital pedagogik, som ett sätt att engagera eleverna.

  Projektet har potential att förbättra kommunikation, välbefinnande och social inklusion i Finland och andra europeiska länder som har liknande integrationshinder.

  Kontakta oss

  Emmanuel Acquah

  Biträdande professor (tenure track, nivå 2) 

  in the Minority Research profile

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Anette Bengs

  Planerare 

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier