Skriv här det du söker efter!

REDI SOTE, Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut

REDI SOTE, Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut

Tid

1.8.2021–31.8.2023

Projektägare

Laurea Ammattikorkeakoulu Oy

Samarbetsparter

 • Forum Virium Helsinki
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Turun Yliopisto
 • Åbo Akademi
 • Finansiär

 • EU – Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
 • Budget

  1 016 635 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  128 227 euro (13%)

  Social- och hälsovårdssektorn behöver nya innovativa tjänster för att svara för dagens och framtidens utmaningar. Nya innovationer skapas genom att kombinera resurser, kunnande och ny kunskap.

  REDI SOTE-projektets syfte är att främja nätverkande bland företag, städer, forskningsenheter och högskolor i ett samskapande serviceekosystem, samt att nyttja innovationer till social- och hälsovårdssektorn från andra branscher/områden.

  Målet är att skapa kommersiella möjligheter för teknologiföretag, lågteknologiska företag inom social- och hälsovården samt blivande företagare.

   

  Projektets målgrupper

  • Teknologiföretag, som vill erbjuda sina produkter och tjänster till social- och hälsovårdssektorn
  • Lågteknologiska företag inom social- och hälsovården, som vill utveckla sin verksamhet
  • Nya företagare inom social- och hälsovårdssektorn
  • Indirekta målgrupper: forsknings- och utbildningsorganisationer, organisationer och patienter/klienter inom social- och hälsovårdssektorn, studerande samt samhället

   

  Projektets mål

  • Kartläggning och utveckling av teknologiföretagens förutsättningar och mål för att delta i verksamhet inom social- och hälsovårdens serviceekosystem
  • Utveckla verktyg och mätare för samutveckling och utvärdering
  • Genomföra pilotering inom social- och hälsovårdssektorns innovationsekosystem i Nyland samt Egentliga Finland
  • Öppna för en bredare debatt kring genomslagseffekt och dess utvärdering.

   

  Projektets förväntade resultat

  • Ökat samutvecklande av digitala tjänster inom social- och hälsovårdssektorn
  • Affärsmöjligheter för företag expanderar och diversifieras
  • Genom digitala lösningar förbättra täckningen, jämlikheten och kvaliteten på tjänsterna inom social- och hälsovården och en effektivare användning av resurser inom området
  • Genom att grunda sig på produktens genomslag främjas ändamålsenlig användning av resurser och kvaliteten på tjänster inom social- och hälsovården

   

  Projektet genomförs av:
  Laurea-ammattikorkeakoulu
  Forum Virium Helsinki
  Turun ammattikorkeakoulu
  Turun Yliopisto
  Åbo Akademi

  Kontakta oss

  Mikko Helle

  Kundansvarig account manager 

  FNT Gemensamma

  Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
  Till projektets webbsida