Kirjoita tähän hakemasi!

REDI SOTE, Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut

REDI SOTE, Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut

Aika

1.8.2021–31.8.2023

Koordinaattori/Päätoteuttaja

Laurea Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteistyökumppanit

 • Forum Virium Helsinki
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Turun Yliopisto
 • Åbo Akademi
 • Rahoittaja

 • EU – Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
 • Budjetti

  1 016 635 €

  Åbo Akademin osuus budjetista

  128 227 € (13%)

  Sosiaali- ja terveysala tarvitsee uusia innovatiivisia palveluja pystyäkseen vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Uudet innovaatiot syntyvät resursseja, osaamista ja uutta tietoa yhdistämällä.

  REDI SOTE-hankkeen tarkoituksena on edistää yritysten, kaupunkien, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen verkostomaista yhteiskehittämistä palveluekosysteemissä sekä uusien ja muilla toimialoilla tuotettujen teknologiainnovaatioiden hyödyntämistä sote-alalla.

  Tavoitteena on avata teknologiayrityksille, matalan teknologian sote-alan yrityksille sekä yritystoimintaa suunnitteleville uusia kaupallisia mahdollisuuksia.

   

  Hankkeen kohderyhmiä ovat
  • Teknologiayritykset, jotka haluavat tarjota tuotteitaan ja palvelujaan sote-alalle,
  • matalan teknologian sote-alan yritykset, jotka haluavat kehittää toimintaansa
  • sote-alalla yritystoimintaa aloittavat toimijat sekä
  • välillisesti tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, sote-alan organisaatiot ja asiakkaat, opiskelijat sekä koko yhteiskunta.

   

  Tavoitteisiin pyritään
  •Kartoittamalla ja kehittämällä teknologia-alan yritysten edellytyksiä ja tavoitteita osallistua sote-alan palveluekosysteemien toimintaan
  • Kehittämällä työvälineitä ja mittareita yhteiskehittämisen ja yhteiskehitettyjen suunnitteluratkaisujen arviointiin
  • Toteuttamalla yhteiskehittämisen pilotteja sosiaali- ja terveysalan innovaatioekosysteemeissä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa
  • Herättämällä vaikuttavuusperusteisuutta ja vaikuttavuuden arviointia koskevaa laajempaa keskustelua

   

  Hankkeen tuloksena
  • Digitaalisten palvelujen yhteiskehittäminen sote-alalla lisääntyy
  • Yritysten liiketoimintamahdollisuudet laajenevat ja monipuolistuvat
  • Digitaalisten ratkaisujen avulla sote-palveluiden kattavuus, tasa-arvo ja laatu paranevat sekä alan resurssien käyttö tehostuu
  • Vaikuttavuusperusteisuus edistää resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä ja sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua

   

  Hankkeen toteuttajat
  Laurea-ammattikorkeakoulu
  Forum Virium Helsinki
  Turun ammattikorkeakoulu
  Turun Yliopisto
  Åbo Akademi