Skriv här det du söker efter!

Eeva-Liisa Eskola

Eeva-Liisa Eskola

Eeva-Liisa Eskola

Projektforskare 

i informationsvetenskap

Informationsvetenskap

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

eeva-liisa.eskola@abo.fi

Tfn +358 505978063

Forskningsprofil