Skriv här det du söker efter!

MULTI- LÄRANDE OCH bedömning med hjälp av kunskapskrav

MULTI- LÄRANDE OCH bedömning med hjälp av kunskapskrav

Tid

9.12.2022–31.3.2025

Finansiär

 • Utbildniingsstyrelsen
 • Budget

  85 853 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  85 853 euro (100%)

  Verktyg och modeller för att länka samman kunskapskraven i åk3-6.
  Genomförs som en flerformsfortbildning under 2023- 2024 för klasslärare, bestående av närstudiedagar, webbinarier och såväl individuella som gruppuppgifter.

  Kontakta oss

  Arna Pellas

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande

  Mia Skog

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal