Skriv här det du söker efter!

Mia Skog

Mia Skog

Mia Skog

Utbildningsplanerare 

vid CLL

Centret för livslångt lärande

mia.skog@abo.fi

Tfn +358 505243482

Forskningsprofil