Skriv här det du söker efter!

Åsa Stolpe-Dahlbäck

Åsa Stolpe-Dahlbäck

Åsa Stolpe-Dahlbäck

Utbildningsplanerare 

vid CLL

Centret för livslångt lärande

asa.stolpe-dahlback@abo.fi

Tfn +358 504676705

Forskningsprofil