Skriv här det du söker efter!

Mångfald ger styrka

Mångfald ger styrka

Tid

1.4.2023–31.3.2024

Budget

40 000 euro

Åbo Akademis del av budgeten

40 000 euro (100%)

Under läsåret 2023–2024 ordnar Skolresurs fortbildningshelheten Mångfald ger styrka som fokuserar på frågor hur hämta in naturvetenskap i den vardagliga undervisningen i årskurs 1–6. Varje deltagare ges möjlighet till personlig handledning under en termin. Denna handledning kan ske på plats i skolan och på distans. Läraren får stöd för planeringen av en-två temasekvenser som genomförs med den egna gruppen. Pedagogen ges även möjlighet till reflektion kring arbetet före, under och efter sekvensen.

Kontakta oss

Bengt-Johan Skrifvars (Ansvarig forskare)

Verksamhetsledare 

för Skolresurs

Centret för livslångt lärande

Elin Kjellberg

Utbildningsplanerare 

vid CLL

Centret för livslångt lärande
Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal