Looking for something specific? Use our search engine!

Mångfald ger styrka

Mångfald ger styrka

Time

1.4.2023–31.3.2024

Budget

40 000 euros

Åbo Akademi University’s part of the budget

40 000 euros (100%)

Under läsåret 2023–2024 ordnar Skolresurs fortbildningshelheten Mångfald ger styrka som fokuserar på frågor hur hämta in naturvetenskap i den vardagliga undervisningen i årskurs 1–6. Varje deltagare ges möjlighet till personlig handledning under en termin. Denna handledning kan ske på plats i skolan och på distans. Läraren får stöd för planeringen av en-två temasekvenser som genomförs med den egna gruppen. Pedagogen ges även möjlighet till reflektion kring arbetet före, under och efter sekvensen.

Contact us

Bengt-Johan Skrifvars (Principal Investigator)

Executive Manager 

Centre for Lifelong Learning

Elin Kjellberg

Education Planner 

Centre for Lifelong Learning
To the project page in the research portal of Åbo Akademi University