Skriv här det du söker efter!

Bengt-Johan Skrifvars

Bengt-Johan Skrifvars

Bengt-Johan Skrifvars

Verksamhetsledare 

för Skolresurs

Centret för livslångt lärande

bengt-johan.skrifvars@abo.fi

Tfn +358 405246403

Forskningsprofil