Kirjoita tähän hakemasi!

Listiac – Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms

Listiac – Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms

Listiac

Aika:

15.2.2019–14.2.2022

Rahoittaja:

 • The Erasmus+
 • Euroopan Unioni (Avaintoimi 3 - tuki politiikan uudistamiseiseen - innovaatiopolitiikan hanke)

Koordinaattori/Päätoteuttaja:

Åbo Akademi (Opetus- ja kulttuuriministeriön valtuuttamana)

Budjetti:

2 400 000 €

Hankepartnerit/Osatoteuttajat:

 • Opetushallitus
 • Ghent University
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Université Paul-Valéry Montpellier III
 • Universidad del País Vasco
 • Vytautas Magnus University
 • University of Algarve
 • University of Ljubljana
 • Ministry of Education and Science Portugal
 • Ministry of Education Science and Sports Slovenien

Åbo Akademin osuus budjetista:

600 000 € (25%)

Listiac-hankkeessa kehitetään eurooppalaista opettajankoulutusta erilaisissa monikielisissä ympäristöissä. Hankkeen avulla tuetaan ja kehitetään tutkimusnäyttöön perustuvia kielitietoisia toimintatapoja. Hankkeen tavoitteena on antaa oppilaille eri puolilla Eurooppaa samat mahdollisuudet menestyä opinnoissaan.

Kouluissa on vaikea muuttaa yksikielisyyteen perustuvia toimintaperiaatteita ja käytäntöjä, vaikka aiheesta on olemassa runsaasti tutkimustietoa ja opettajien käyttöön on kehitetty erilaisia työvälineitä. LISTiac-hankkeella pyritään tavoittamaan erityisesti ne opettajat, jotka eivät opeta kieliaineita. Hanke koskee sekä opettajankoulutusta että opettajien jatko- ja täydennyskoulutusta.

Hankkeen tutkijoiden tehtävänä on kehittää, testata ja arvioida reflektiivistä työkalua, joka auttaa tulevia ja nykyisiä opettajia sekä opettajien kouluttajia lisäämään kielitietoisuutta omassa opetuksessaan, ajattelussaan ja asenteissaan. Hanke toimii yhteistyössä Suomen, Portugalin ja Slovenian opetusministeriöiden kanssa.

Ota yhteyttä

Siv Björklund

Professori 

Kasvatustiede

Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta

siv.bjorklund@abo.fi

Puh. +358 504425595