Skriv här det du söker efter!

Eva Åstrand

Eva Åstrand

Eva Åstrand

Utbildningsplanerare 

Centret för livslångt lärande

eva.astrand@abo.fi

Tfn +358 504761124

Forskningsprofil