Kirjoita tähän hakemasi!

Ageing Online Merenkurkun alueen senioreille digitaalisia palveluita, jotka edistävät mielekkäisiin sosiaalisiin aktiviteetteihin osallistumista

@geing Online

Aika:

1.9.2017–31.8.2020

Rahoittaja:

  • Interreg Botnia-Atlantica 2014–2020 -ohjelma
  • Pohjanmaan liitto
  • Regionförbundet Västerbottens län
  • Högskolestiftelsen i Österbotten samt stödmottagarna

Koordinaattori/Päätoteuttaja:

Åbo Akademi

Budjetti:

861 541 €

Hankepartnerit/Osatoteuttajat:

  • Umeå Universitet
  • Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Åbo Akademin osuus budjetista:

383 701 € (45%)

@geing Online Merenkurkun alueen senioreille digitaalisia palveluita, jotka edistävät mielekkäisiin sosiaalisiin aktiviteetteihin osallistumista

Projektissa kehitetään kotona asuvien eläkeläisten käyttöön tabletti/mobiili sovellus, jonka avulla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallistumista erilaisiin aktiviteetteihin ja verkostoihin. Kehittämistyö tapahtuu yhdessä sitä käyttävien henkilöiden, tutkijoiden ja elinkeinoelämän kanssa. Tavoitteena on lisätä rajat ylittävää tiedonvaihtoa siitä, kuinka digitaaliset palvelut mahdollistavat sosiaalisesti aktiivisen elämäntavansenioreille, heidän omilla ehdoillaan.


Tillbaka till projektsidan

Ota yhteyttä

Anna Forsman

Yliopistonlehtori 

Terveystieteet

Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta

anna.k.forsman@abo.fi

Puh. +358 469219726

Johanna Nordmyr

Projektitutkija 

Terveystieteet

Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta

johanna.nordmyr@abo.fi

Satu Laitila

Planerare 

Elinikäisen oppimisen keskus

satu.laitila@abo.fi

Puh. +358 469201968