Skriv här det du söker efter!

ESERO Finland

ESERO Finland

Tid

1.1.2023–31.12.2025

Projektägare

Heureka

Samarbetsparter

 • Åbo Akademi
 • Aalto University / Aalto Junior LUMA lab
 • Science Centre Tietomaa
 • Turku University Science Centre / Turku University
 • Ursa Astronomical Association
 • Helsinki University Observatory
 • Joensuu Science Association
 • Tiedeopetusyhdistys TOY ry
 • Finnish Space Research Society SATS
 • Väisälä Space Park
 • Lappeenranta University of Technology / Junior LUMA lab
 • Vaasa university / LUMA lab
 • Lappland university / LUMA center
 • Finansiär

 • Heureka
 • Budget

  600 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  38 216 euro (6%)

  ESERO Finland är ett nätverk av finländska aktörer inom rymd-, vetenskapscentrum och naturvetenskaplig utbildning, genom vilket material, kunskap och rymdinformation distribueras till skolorna. Heureka Science Center samordnar ESERO Finland-projektet i samarbete med Skolresurs, som organiserar aktiviteter för den svenskspråkiga utbildningssektorn.

  ESERO Finland erbjuder både material och uppgifter som kan användas i och utanför skolan. Materialet täcker alla stadier från småbarnspedagogik till andra stadiet och är kategoriserat enligt ålder det lämpar sig för.

  Kontakta oss

  Bengt-Johan Skrifvars

  Verksamhetsledare 

  för Skolresurs

  Centret för livslångt lärande

  Christian Ahläng

  Koordinator 

  och vetenskapsinspiratör

  Centret för livslångt lärande
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal