Skriv här det du söker efter!

ESERO Finlands lärarfortbildningar

ESERO Finlands lärarfortbildningar

Foto: ESA

ESERO Finlands fortbildningsprogram är fenomeninriktade, bransch- och ämnesövergripande utbildningar som främjar interaktivitet och hållbara levnadssätt samt introducerar programmering, teknik och digitala applikationer. Rymden som fenomen erbjuder ett fascinerande och lättillgängligt tema som fungerar som en inkörsport till vårt digitala samhälle, inspirerande och påtagliga forskningsrön samt karriärmöjligheter inom STEAM.

Målgrupp:

Fortbildningarna är ofta kopplade till material eller evenemang som ESERO Finland tillhandahåller lärare och målgruppen för fortbildningarna är den samma som för materialet/evenemanget. Fortbildningar erbjuds hela vägen från småbarnspedagogik upp till andra stadiet.

Innehåll:

Bland annat ordnas fortbildningar i

  • CanSat: Bygg och programmera en miniatyrmodell av en satellit och lär dig allt du behöver för att delta i CanSat-tävlingen. Målgrupp: Ämneslärare i åk 7-9 och gymnasiet
  • Observera jorden: Lär dig hur du enkelt kan studera bl.a. glaciärer, skogsbränder och algblomning med hjälp av satellitbilder och egen dator. Målgrupp: Ämneslärare i åk 7-9 och gymnasiet
  • Undersök omgivningen: Upptäck nya, enkla vetenskapliga experiment man kan göra i daghemmet och lär dig mer om vetenskapsfostran för små barn. Målgrupp: Småbarnspedagoger

Mer information om fortbildningarna och anmälning hittar du på ESERO Finlands hemsida. Webbsidan uppdateras i början av varje termin. Fortbildningarna ges i första hand på finska, men så gott som alltid då en fortbildning ordnas i Helsingfors, Åbo eller Vasa så deltar också en svenskspråkig assistent och fortbildningarna brukar i praktiken gå på glatt blandspråk.

Utbildare:

ESERO Finland är ett nätverk av finländska aktörer inom rymd-, vetenskapscentrum och naturvetenskaplig utbildning, genom vilket material, kunskap och rymdinformation distribueras till skolorna. Heureka Science Center samordnar ESERO Finland-projektet i samarbete med Skolresurs, som organiserar aktiviteter för den svenskspråkiga utbildningssektorn.

Avgift:

Fortbildningarna finansieras av ESERO Finland och dess samarbetspartners och är avgiftsfri för deltagarna. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

Uppdaterad 7.8.2023