Skriv här det du söker efter!

ESERO Finlands lärarfortbildningar

ESERO Finlands lärarfortbildningar

Foto: ESA

ESERO Finlands fortbildningsprogram är fenomeninriktade, bransch- och ämnesövergripande utbildningar som främjar interaktivitet och hållbara levnadssätt samt introducerar programmering, teknik och digitala applikationer. Rymden som fenomen erbjuder ett fascinerande och lättillgängligt tema som fungerar som en inkörsport till vårt digitala samhälle, inspirerande och påtagliga forskningsrön samt karriärmöjligheter inom STEAM.

Målgrupp:

Fortbildningarna är ofta kopplade till material eller evenemang som ESERO Finland tillhandahåller lärare och målgruppen för fortbildningarna är den samma som för materialet/evenemanget. Fortbildningar erbjuds hela vägen från småbarnspedagogik upp till andra stadiet.

Innehåll:

Bland annat ordnas fortbildningar i

  • CanSat: Bygg och programmera en miniatyrmodell av en satellit och lär dig allt du behöver för att delta i CanSat-tävlingen
  • KitSat: Plocka isär och montera en satellit-modell och lär dig samtidigt hur satelliter fungerar och mer generellt om rymdteknologi.
  • Observera jorden: Lär dig hur du enkelt kan studera bl.a. glaciärer, skogsbränder och algblomning med hjälp av satellitbilder och egen dator.

Mer information om fortbildningarna och anmälning hittar du på ESERO Finlands hemsida.

Utbildare:

ESERO Finland är ett nätverk av finländska aktörer inom rymd-, vetenskapscentrum och naturvetenskaplig utbildning, genom vilket material, kunskap och rymdinformation distribueras till skolorna. Heureka Science Center samordnar ESERO Finland-projektet i samarbete med Skolresurs, som organiserar aktiviteter för den svenskspråkiga utbildningssektorn.

Avgift:

Fortbildningarna finansieras av ESERO Finland och dess samarbetspartners och är avgiftsfri för deltagarna. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

Uppdaterad 11.10.2022