Skriv här det du söker efter!

Civilt deltagande bland den äldre befolkningen

Civilt deltagande bland den äldre befolkningen

Tid

1.10.2021–30.9.2024

Projektägare

Åbo Akademi

Finansiär

 • Finlands Akademi
 • Civilt deltagande bland den äldre befolkningen: exkluderingsaspekter, erfarenheter och policyimplikationer

  Äldre personer riskerar att bli socialt exkluderade inom olika livsområden. Detta gör att social exkludering bland äldre är ett aktuellt tema både för forskning och inom politiken i Europa och i andra delar av världen. Det finns fortsättningsvis kunskapsluckor när det gäller social exkludering vilket försvårar evidensbaserad policyutveckling. En central brist rör den konceptuella förståelsen och empirisk evidens beträffande äldre personers exkludering från civilt deltagande granskat ur ett flerdimensionellt perspektiv. CIVEX målsättning är att minska denna kunskapslucka genom att undersöka de äldres exkludering från civilt deltagande sett ur olika perspektiv och äldre personers upplevelser av olika former av exkludering. Därtill strävar projektet till att identifiera evidensbaserade politiska lösningar för att hantera frågor om social exkludering från civilt deltagande.

  I CIVEX ingår forskningsgrupper från fem europeiska länder som representerar olika välfärdsregimer och kulturella kontexter: nordiska (Finland och Sverige), sydeuropeiska (Spanien), kontinentala (Belgien) och anglosaxiska (Storbritannien).

   

  Från Åbo Akademi deltar: docent Fredrica Nyqvist (projektansvarig för finska teamet), professor Mikael Nygård, PD Marina Näsman och doktorand Emilia Häkkinen.

   

  För mera information om forskningsprojektet besök: www.civex.eu

  Kontakta oss

  Fredrica Nyqvist

  Äldre universitetslektor 

  i socialpolitik

  Socialvetenskaper

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida