Skriv här det du söker efter!

Mia Panisse

Mia Panisse

Mia Panisse

Utbildningschef 

Språkcentret

Språkcentret

Centret för livslångt lärande

mia.panisse@abo.fi

Tfn +358 469204976

Forskningsprofil