Skriv här det du söker efter!

Jan Alin

Jan Alin

Jan Alin

Lektor 

som klasslärare

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

jan.alin@abo.fi

Forskningsprofil