Kirjoita tähän hakemasi!

BioDemo – Uuden teollisuudenalan arvoketjujen demonstrointi

BioDemo – Uuden teollisuudenalan arvoketjujen demonstrointi

Aika

1.8.2022–31.7.2025

Koordinaattori/Päätoteuttaja

Business Turku (Turku Science Park Oy)

Hankepartnerit/Osatoteuttajat

 • Turku AMK
 • Åbo Akademi
 • Rahoittaja

 • Europan aluekehitysrahasto (EAKR) 60 %
 • omarahoitus 40 %. Hanke rahoitetaan osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. Åbo Akademin budjetti 299 324 €.
 • Euroopan unionin osarahoittama -logo och Uudenmaan liitto Nylands förbund-logo

  BioDemo-hankkeessa rakennetaan bio- ja kiertotalouden toimijoiden välisiä arvoketjuja ja demonstroidaan yhdessä yritysten kanssa 2–3 arvoketjun toimivuutta. Tavoitteena on edistää teollisen mittakaavan yritystoiminnan kehittymistä bio- ja kiertotaloudessa Turun seudulla. Hankkeessa tehdään selvitys-, fasilitointi-, sidosryhmä- ja tutkimustyötä. Hankkeessa autetaan bio- ja kiertotalouden yrityksiä kehittämään arvoketjuja biomassan korjuusta ja hankinnasta raaka-aineiden jalostukseen ja prosessointiin lopputuotteiksi. Bio- ja kiertotalouden raaka-aineita voidaan käyttää esimerkiksi tekstiili- ja kosmetiikkateollisuudessa raaka-aineina.

  Hankkeen tavoitteena on demonstroida paikallisten bio- ja kiertotalouden materiaalivirtoihin pohjautuvien raaka-aineiden kuten oljen, järviruo’on ja kierrätettyjen tekstiilikuitujen hyödyntämisen arvoketjuja ja tunnistaa potentiaalisia lopputuotteita. Demonstrointeihin osallistuvat yritykset saavat uutta tietoa bio- ja kiertotalouden oman liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen. Hankkeessa kerätään myös tietoa biopohjaisten raaka-aineiden, kuten oljen ja järviruo’on saatavuudesta ja riittävyydestä yritysten raaka-ainetarpeisiin Turun talousalueella.

  Hanke vahvistaa Turun talousalueen innovaatiotoimintaa ja pitkällä aikavälillä tukee uuden bio- ja kiertotalouteen pohjautuvan teollisuuden syntyä ja kasvua. BioDemo on ryhmähanke ja siihen osallistuvat Business Turku (koordinaattori), Turun Ammattikorkeakoulu ja Åbo Akademi.

  Åbo Akademi vastaa projektissa korkean jalostusasteen kestävien tuotteiden kehitystyöstä ja tuotteistamisesta bio- ja kiertotalouden raaka-aineista.

  Yhteyshenkilöt Åbo Akademissa: Leena Hupa, Chunlin Xu, Tapio Salmi, Jan-Erik Lönnqvist

  Kontaktpersoner vid Åbo Akademi

  Leena Hupa

  Professori 

  Molekylääritieteen ja -tekniikan laboratorio

  Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

  Chunlin Xu

  Professori 

  Luonnonmateriaalitekniikan laboratorio

  Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

  Tapio Salmi

  Professori 

  Teknillisen kemian ja reaktiotekniikan laboratorio

  Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta