Skriv här det du söker efter!

Sociala robotar i matematikundervisningen, SoRoMa

Sociala robotar i matematikundervisningen, SoRoMa

Tid

1.8.2021–31.12.2021

Projektägare

Åbo Akademi

Övriga projektparter

 • Experience Lab(FPV)
 • Novia
 • Vasa Övningskola
 • Finansiär

 • Högskolestiftelsen i Österbotten
 • Budget

  30 000 euro

  Projektbeskrivning

  Framtidsforskare anser att sociala robotar i allt högre grad kommer att vara närvarande i både skola och samhälle. Trots att sociala robotar har rönt mycket uppmärksamhet i service- och vårdsammanhang, är deras potential inom undervisning ett nytt och ännu ganska outforskat område. För att identifiera möjliga användningsområden för sociala robotar i skolvärlden, krävs studier som belyser både utmaningar och möjligheter i en lärandesituation.

  Syftet med projektet är att fördjupa insikterna i hur sociala robotar kan utnyttjas inom skolmatematisk praktik. Projektet bygger vidare på forskningsgruppens erfarenheter av projektet Artisan, i ett när samarbete med robotik- och interaktionsforskare vid Experience Lab (ÅA) och forskare inom datalogiskt tänkande i skolmatematiken vid Uppsala Universitet. Interaktionsstudier med sociala robotar och elever i en gemensam lärandesituation erbjuder unika möjligheter att studera matematiklärandet. Vårt syfte är att ingående studera och operationalisera elevens kommunikation i elev-robot interaktionen, fånga och synliggöra behovet av stöttning och feedback inom matematikundervisningen.

  Målet för projektet är att ta fram både teoretisk och praktisk kunskap kring elev-robot relationen i skolmatematisk praktik. Det teoretiska bidraget är en fördjupad förståelse för hur man designar en elev-robotinteraktion för att stöda lärande. Det praktiska bidraget är att utveckla och utvärdera matematikaktiviteter och övningar utgående från detta perspektiv.

  Medarbetare

  Ann-Sofi Röj-Lindberg, Åbo Akademi, FPV
  Mats Braskén, Åbo Akademi, FPV
  Ray Pörn, Novia, Teknik och sjöfart
  Sören Andersson, Åbo Akademi, FPV, Experience Lab
  Mattias Wingren, Åbo Akademi ,FPV, Experience Lab
  Anna Wulff, Vasa Övningskola
  Emma Sandelin, Korsholms Högstadium

   

  Kontakta oss

  Ann-Sofi Röj-Lindberg

  Specialforskare 

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Mats Braskén

  Forskningsledare 

  i de matematiska ämnenas didaktik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier